Sterrenzegen

Sterrenzegen

Over sterren, over zonne,
zachtjes gaat Maria’s voet.
Louter goud uit sterrenbronnen
brengt zij als een hemelgroet.
Schrijdt Maria langs Gods wegen,
hoog door hemellicht omstraald,
weeft zij’t kleed van sterrenzegen,
waar Gods kind in nederdaalt.

 

 

 

 

Antroposofisch kinderliedje

Print Friendly, PDF & Email