Terugkaatsing.

Terugkaatsing.
Laten we even teruggaan naar de periode vlak na je geboorte, toen je nog helemaal een empathisch organisme was, heel gevoelig voor vibraties was en nog geen woorden, verklaringen, identificatie of overgenomen gedragingen kende.
Je ging op in je omgeving en als een dolfijn zond je je sonarsignalen uit.
Je leerde hoe je moest navigeren aan de hand van de trillingen die zich ongelimiteerd uitbreidden in de wereld en naar je terug kaatsten. Je was een soort miniatuurzon en straalde zuiver licht, pure liefde en volmaakte vreugde uit naar iedereen die zich daarin wilde koesteren.
Wanneer jouw onvoorwaardelijke liefde je ouders of andere invloedrijke figuren om je heen bereikte en zij hun vermogen tot empathie en liefde behouden hadden, kon jouw sonar ongehinderd in hen doordringen. Zo werd jouw werkelijkheid bevestigd of mogelijk zelfs versterkt. Een gezonde kindertijd wordt gekenmerkt door dit soort bevestiging. Maar wanneer dit niet het geval was en de personen om je heen hun hart gesloten hadden, angst en wantrouwen ontwikkeld hadden en vreugde verwierpen, dan kaatste jouw sonar naar je terug. Wanneer dit voor de eerste keer gebeurt, zorgt deze terugkaatsing in jou voor een vreemd gevoel van desoriëntatie en onwerkelijkheid.
Dit is de eerste ervaring met  een  buitenwereld, met buiten het leven staan, met angst en ego.
Dit zijn onbekende gewaarwordingen en ze doen pijn.
Jij functioneert als organisme energetisch efficiënt en je zoekt naar liefde om jezelf in stand te houden. Je leert dat je gedrag niet op een aangename manier naar je terugkeert als je je aanpast aan de overtuigingen en onbewuste lichaamshouding van je omgeving. 
Je mechanismes passen zich aan, je wordt begrensd en leert om je energie te laten stromen waar dat maar kan, maar houdt jezelf op veel terreinen gedeisd.
Je vat liefde verkeerd op als meegaan in de overtuigingen, beklemmende emoties.
Als je geen erkenning voor je ziel krijgt, doe je het met wat je wel kunt krijgen, ook als het maar kruimels zijn, want je moet tenslotte overleven.
Op deze manier vormen zich je eerste gevoelsgewoontes. Je gebruikt slechts één vorm van energie en één mate van intensiteit en je laat slechts een fractie van je  volledige zelf ongecensureerd stralen. Je definieert jezelf als dit type mens, je identificeert je met dit leven en je functioneert volgens deze regels.
 
Wordt vervolgd.
 
Penny Pierce,
Print Friendly, PDF & Email