Weerstand.

Weerstand.

Het is eigen aan een mens om zich eerst te verzetten tegen vernieuwing, tegen loslaten van het vertrouwde, tegen trillingsverhoging, vooraleer je nieuwe waarheden, theorieën, methoden en energieën assimileert, integreert en op de duur aanneemt als de jouwe.

En dit gebeurde op grote schaal – bij iedereen – in 2019 – het jaar voor de grote bewustzijnssprong in 2020, In het eigen leven, én in de maatschappij, zij het bij de ene al wat meer uitgesproken dan bij de andere.

Het is niet verkeerd in weerstand te zijn, het is dus hoogst normaal. En ieder heeft zijn eigen tempo, en gaat op de eigen snelheid door de eigen vernieuwingsprocessen.

Het wordt pas tricky wanneer je je laat verlammen door je weerstanden, door het bewust willen vasthouden aan oude pijn, kwetsuren en wrok.

 

Je zal je er niet beter bij voelen door rondom jou bevestiging te zoeken in je weerstand naar de vernieuwing waartoe je Hoger Zelf je impulsen geeft, die weerspiegeld worden rondom jou door dingen of mensen die jou die vernieuwing tonen.

Dit is net waarom ons pad in zovele vorige levens zo moeilijk is geweest. Mensen voelden zich zodanig bedreigd door nieuwe theorieën, inzichten, methoden, energieën, en mensen die dit brachten, dat ze steun zochten bij elkaar, zich sterker voelden in weerstand bij elkaar, en actie ondernamen om die bedreigende vernieuwing en hen die ze vertegenwoordigden uit te schakelen (wat nu nog altijd gebeurt, zeer zichtbaar in politiek, maatschappij, maar ook veel subtieler in spirituele middens, waar je dat echt niet zou verwachten).

Herinner je je hoe de bibliotheek van Alexandrië – bakermat van wijsheid uit de Oudheid – werd platgebrand door de Romeinen? Hoe Hypathia, de grootste vrouwelijke wijsgeer vermoord werd toen ze verkondigde dat de aarde rond was? Toen al? Hoe de kruidenvrouwen en iedereen die ook maar iets alternatiefs dacht of deed veroordeeld werd in de duistere middeleeuwen?

Reden genoeg dus om onze eigen weerstanden in onszelf te houden, en daar proberen te onderzoeken en op te lossen.

En nog altijd is centeren, en goed leren luisteren naar je eigen innerlijke leiding dé leidraad daar doorheen. Je Hoogste Zelf brengt je altijd in veiligheid over je weg, altijd naar iets hogers, beters, lichters, vreugdevollers. Altijd. Aan ons om te leren vertrouwen op ons eigen innerlijke Hoogste bewustzijn – en de kleine bange wantrouwige stem van ons ego liefdevol aan de kant te laten.

Fran Tielemans

Print Friendly, PDF & Email