Het Immuunsysteem

Het Immuunsysteem

De eerste mensen die versneld aan het ascenderen zijn, de zogenaamde koplopers onder de lichtwerkers, brengen versneld hun ziel en geest tot ontwikkeling d.m.v. een bewustwordingsproces. Zij zullen hierdoor ook dieper in contact worden gebracht op de diepere dimensies van het leven. Dit vergt veel van ons fysieke lichaam, waardoor het belangrijk is te werken aan een zo goed mogelijk werkend immuunsysteem. De milt en de thymus zijn de belangrijkste chakra’s voor het immuunsysteem. Deze beschermen het lichaam tegen indringers als virussen, bacteriën, ruimt op en houdt jong! De huidige medische wetenschap houdt zich voornamelijk nog steeds bezig met dit eerste immuunsysteem.

Er bestaan 3 type mensen:

  1. De Persoonlijkheidsmens: is een mens die vanuit zijn lagere wil leeft, zich door zijn persoonlijkheid volledig laat leiden. Dit komt door zijn 7-voudig bewustzijn met 7 hoofdchakra’s. Dit is nog een Vissentijdperk persoon. Dit is het overgrote deel van de bevolking en staan Ik gerelateerd in het leven en zijn materie gericht ingesteld. Ze hebben zich nauwelijks diepere inzichten en wijsheden eigen gemaakt. Deze op zichzelf gerichte Persoonlijkheidsmens heeft in het leven voldoende aan het eerste Immuunsysteem om het lichaam in stand te houden.
  2. De Kosmisch verrijkte mens: is van oorsprong een wetend mens met een 13-voudig bewustzijn met 13 chakra’s. Dit noemen we het Aquarius mens. Deze mens gaat het bewustzijn ontwikkelen door te gaan leven vanuit zijn hogere wil. Dankzij de beschikbaarheid van zijn 13 chakra’s, is het proces ingang gezet om zich weer bewust te worden van zijn wetendheid, zijn hogere en geestelijke kwaliteiten, 13-voudig bewustzijn. Dit heeft tot gevolg dat de Kosmisch verrijkte mens niet meer alleen met zijn kleine Ik en de materie bezig is, maar zich ook bewuster is gaan worden van de grotere context van het leven, de onderlinge verbondenheid van alles. Ook wel eenheidsbewustzijn of Christusbewustzijn genoemd en wil bijdragen aan het grotere geheel. Men vraagt zich steeds meer af: ‘Hoe kan ik me gaan inzetten voor het welzijn van alles wat leeft?’ Als deze overstap naar de Kosmisch verrijkte mens bewust in gang wordt gezet dan wil een tweede Immuunsysteem zijn intrede doen in het lichaam . Dit is een meer verhoogd immuunsysteem, waardoor we al maar beter bestand worden tegen de hogere energieën uit hogere kosmische rijken. Het tweede immuunsysteem wordt via een miltchakra activatie verder geopend, waardoor het door een verhoogde instroming van leukocyten (witte bloedlichaampjes) beschermt tegen een mogelijke overbelasting en kan zorgen voor een verhoging van de weerstand, zodat we gezond blijven als we ons geestelijk verder ontplooien. De milt beschermt dan met name het zenuwstelsel, we worden weerbaarder, minder stressgevoelig, dus stabieler, minder last van allergieën en voedselintolerantie wat neerkomt op een verbeterende levenskwaliteit. Dit komt weer ten goede aan de spirituele groei op weg naar een Hoger wetend mens. 
  3. Een Hoger wetend mens heeft de universele Hogere waarheid van het leven begrepen, doorgrond en gerealiseerd. Ook wel eens Gerealiseerde mens genoemd. Als deze de hele inwijdingsweg heeft eigen gemaakt is, wordt ze uitgenodigd om als Hoger wetend mens de goddelijke evolutie binnen te gaan. De Hoger wetende mens heeft de engelen status, het oorspronkelijke goddelijke zijn weer bereikt en leeft als een gewoon mens tussen de mensen in. Wel krijgt een Hoger wetend mens hogere opdrachten uit te voeren. Ze krijgen als taak bij te dragen aan de evolutie, door als een bewuste schepper te helpen de eenheid op aarde te vergroten . Zij zullen werkzaam zijn op vele gebieden om zo ook het zelfhelende vermogen te vergroten van het immuunsysteem. Hiervoor is een derde werkend immuunsysteem nodig om het lichaam bestand te maken tegen de nog Hogere inwerkende kosmische energieën die binnen zullen gaan te stromen. Ook deze lopen weer via de milt en thymuschakra. Er zullen meer mensen gaan komen die dit stadium zullen bereiken.
    Een Hoger wetend mens staat voor een prachtige, taak om deze enorme sprong in de evolutie te mogen helpen uit voeren.

Mede geïnspireerd door de het boek van:
Sonia Bos: Verhoogde weerstand inclusief cd. www. Soniabos.nl

 

Met dank aan Maria van der Geest die dit onder mijn aandacht bracht.

Print Friendly, PDF & Email