Het niet geleefde leven gaat geleefd worden.

Het niet geleefde leven gaat geleefd worden.

Lieve medereizigers, vrienden en vriendinnen, wat een verwarrende tijden zijn dit soms he! Zoals het was zal het nooit meer worden; waar we naar toe geleid worden kunnen we ons nog nauwelijks voorstellen.

Op dit moment worden er vanuit hogere dimensies nieuwe velden op Aarde geactiveerd. Waar we in ons dagelijkse leven overheen wandelen kun je vergelijken met velden waarvan de stroomtoevoer uit stond, en ineens weer wordt aangezet. Het Christus Bewustzijns raster is eeuwenlang verzwakt geweest en leek op netwerken die losgekoppeld en ontbonden waren. Maar er wordt aan alle kanten aan gewerkt om al die netwerken weer met elkaar te verbinden.

❥ Wanneer dat gebeurt zullen ze elkaar veelvuldig gaan versterken; mogelijk is dat al voelbaar voor je!

Wat ons fysieke lichaam betreft: er zullen allerlei hogere frequenties naar ons toegezonden worden die door ons fysieke lichaam nog niet herkend worden. We zullen daarom ook vreemde fysieke reacties krijgen, die we zelf nog op een oude manier proberen te verklaren.

Om onze huidige weg wat bij te lichten ontving ik vannacht deze boodschap over de Goddelijke Activaties voor de Pinkstertijd

Deze Pinkstertijd is voor velen uit de Lichtwereld als het openbarsten van grootse Lichtvelden die boordevol Goddelijke coderingen en nieuw leven zitten!

Ieder van ons die er klaar voor is om activaties uit dit Lichtveld te ontvangen zal hier iets van merken. Alleen kan het meestal niet benoemd worden, omdat het nog niet herkend wordt.

Ik kreeg het beeld aangereikt van een ingeklapt voertuig op wielen dat we op Aarde kennen; het leek op een kinderwagen. Ook al werkt het in ons fysieke lichaam iets anders uit; het zal tot onze verbeelding spreken. Vervolgens kreeg ik deze uitgebreide boodschap, die voor iedere lezer persoonlijk bedoeld is:

“Zonder dat je dat besefte heb je heel lang gefunctioneerd met een soort ingeklapt voertuig. Je hebt er mee rondgereden zonder te merken dat het nog op de inklapstand stond. Op de momenten dat jij op dit openbarstende Lichtveld van Pinksteren wordt aangesloten is het alsof er in en rondom jou iets open klapt. Door de activaties zal jouw in elkaar gedrukte voertuig steeds verder gaan uitklappen en de oorspronkelijk bedoelde vorm aan gaan nemen.

Ergens, misschien onbewust, heb je wel gevoeld dat je ‘ingeklapt en opgevouwen’ was. Herken je het gevoel van te klein zijn, van krapte, van verlangens naar leven in je volle glorie, en de wens van ‘Nou mag het toch wel eens gaan gebeuren!’ ? Herken je het gevoel van ongeduld? Dat geeft aan dat je lang genoeg in een te klein scenario hebt gefunctioneerd, waarin jouw Goddelijkheid niet volledig tot uitdrukking kon komen.

Andersom zul je ook de momenten hebben (en hebben gehad) waarop het lijkt alsof er nog steeds niets is veranderd, alsof alles bij het oude is gebleven of alsof het je toch niet gaat lukken om in die Grootsheid te komen. Je kunt dan de moed verliezen, en dagen hebben waarop je met je ziel onder je arm loopt met een zwaarte die zegt ‘Geef het maar op, het gaat toch niet gebeuren.’

Maar, lief mens: je zit al midden in de veranderingen! Het beste wat je doen kunt, is jezelf overgeven aan de veranderingen die zich geleidelijk aan in jouw leven beginnen te voltrekken. Probeer jezelf bewust te verbinden met wát er gebeurt, zelfs al gebeurt er voor je gevoel helemaal niets. Dat laatste is absoluut een illusie die nog voortkomt uit jouw oude beperkte bewustzijn.

Als er zogenaamd niets gebeurt, is er meestal veel gaande in de lagen waar jij met je bewustzijn (nog) niet bij kunt komen. Het zijn vaak de momenten waarop je te moe bent om iets te ondernemen. Dan geeft je lichaam eigenlijk al aan dat er op een ander niveau juist heel veel aan het verschuiven is, en dat kost energie!

Alles in liefde verwelkomen, schouwen en onderzoeken zonder het te labelen of er een oordeel over te vellen; dat is de beste houding. Ook al begrijp je nog niet wat er gaande is en weet je niet waartoe het zal leiden. Zomaar vrede sluiten met wat zich aandient is niet altijd zo gemakkelijk. Toch zul je vast herkennen dat je dit ‘vrede sluiten met wat het leven me brengt’ wel aan het oefenen bent.

Was jouw focus heel lang gericht op het afronden van oude, losse eindjes uit je huidige en uit vorige levens; langzaamaan begint de focus zich nu te verschuiven naar jouw nieuwe leven, dat nog vorm mag krijgen. Dit gebeurt eerst in jouw voorstellingsvermogen, in jouw geest, en dan pas in de materie.

Gedurende lange tijd, ‘vroeger’, ging het steeds andersom. Er was een bedacht materieel kader, er waren verwachtingen, en vervolgens werd de vorm daarop aangepast. Jij stapte in die vorm, je ging functioneren volgens de regels en de uitkomst lag voor de hand (je kreeg aandacht, bevestiging, een diploma, een baan, een nieuw huis, een relatie etc.)

Op de drempel naar de nieuwe tijd is er een groot verschil waar je mee om zult leren gaan. Bij het functioneren in de oude velden had jij – voor jouw gevoel – nog enigszins de leiding. Het ging gedeeltelijk nog op jouw persoonlijke wilskracht.

Maar met de verschuivingen die nu plaats vinden komt er een regie mee die anders handelt dan hoe jij gewend bent. Deze onzichtbare regie zal je soms het gevoel geven dat je stuurloos bent, dat je geen richting weet te geven aan je leven. Men kan nog zo mooi naar elkaar roepen: “Het komt allemaal goed hoor, precies op tijd zul je wel de tekens krijgen en de ingevingen die je nodig hebt.” Maar je weet zelf dat je daar niet altijd op durft te vertrouwen.

Eerst zien, en dan geloven? Nee, het mensenleven op Aarde zal zich niet langer op die manier voltrekken. Om echt naar de nieuwe wereld te kunnen doorstappen is er een blind vertrouwen nodig in de goddelijke leiding. Jij mag eerst je geloof terugvinden in de Goddelijke Aanwezigheid in jou, die jou leidt, en dan zul je zien hoe prachtig dat in de stof, in jouw nieuwe leven, vorm zal gaan krijgen.

De geest daalt in de materie en bezielt deze; eerst zal de geest in jou dalen! Dat is nu al volop bezig. Met de geest komen er goddelijke activaties mee die je soms als vreemde sensaties zullen overvallen. ‘Wat tintelt of jeukt er zo? Hoe kom ik ineens aan die hoofdpijn? Waarom voelt mijn buik vandaag zo verkrampt? Waarom zie ik zo slecht, af en toe?’ Het zijn allemaal fysieke tekens van energetische verschuivingen. Jouw aardse voertuig is bezig om, helemaal uitgeklapt, te gaan functioneren conform jouw Goddelijke DNA. De impulsen die je nu ontvangt hebben ook te maken met het activeren van de ‘vergeten strengen’ van jouw Goddelijke DNA.

Je weet dat dit DNA gemanipuleerd is geweest. Het kan nog lastig zijn om te geloven dat jouw ware goddelijke kracht en grootsheid vanzelf vrij zullen komen, maar als jij je niet teveel verzet tegen de veranderingen gaat het echt gewoon gebeuren!

Volg de levensstroom. Richt je aandacht op wat zich in jouw denken, voelen en handelen afspeelt. Geef daar geen oud etiket of woorden aan waarmee je iets devalueert, maar laat het onbekende zich aan je tonen. Sta toe dat er verschuivingen in je plaats vinden zonder dat je een idee hebt hoe ze zullen uitwerken. Het gaat nu echt om jouw vertrouwen in de Goddelijke Aanwezigheid in jou!

De heilige geest werkt via deze Goddelijke Aanwezigheid door jou heen; wat wil je nog meer? Het is écht zo, dat deze hogere leiding nu steeds dichterbij komt en zichtbaarder zal worden.

(Even tussendoor: Terwijl ik dit typte, rond twee uur midden in de stille donkere nacht, verscheen er ineens een hele grote, levende spin bovenop mijn beeldscherm! Vanaf het plafond had zij een draadje gemaakt om precies op dit moment letterlijk in het licht van mijn laptop te verschijnen. Ik was zó geconcentreerd bezig dat ik me eerst een hoedje schrok van die grote zwarte poten! Maar moest daarna meteen lachen. Als dit geen teken was dat ik hier niet in m’n eentje zat te schrijven….)

Als we, wat er nu gebeurt, vergelijken met het traditionele Pinksterverhaal, dan zou je kunnen zeggen dat er ook in de Apostelen zo’n enorme verandering was opgetreden. Ineens waren ze ‘begeisterd’; ineens konden ze ‘in vreemde tongen spreken’ en konden ze boodschappen uit hogere dimensies ontvangen en doorgeven. Maar dit ‘ineens’ was al veel langer voorbereid; hier was een lange scholing aan vooraf gegaan.

Dit is wat er momenteel ook met jou gaande is. Je bent al langer bezig met allerlei transformatieprocessen. Je hebt je verdiept in je eigen leven, je hebt veel oude wijsheid tot je genomen. Hoe dan ook ben je gaan zoeken naar Waarheid, naar de zin van jouw bestaan op Aarde. Je bent een andere weg in geslagen die je meer vervulling zou gaan brengen en naar hogere bewustzijnslagen zou leiden. Tot nu toe deed je dat grotendeels vanuit eigen initiatief; jij bepaalde wat de volgende stappen in de stof zouden zijn.

Vanaf het moment waarop je bewustzijn eenmaal op zo’n niveau is gekomen dat je jezelf niet meer herkent in de oude wereld, en jij je vooral op hogere dimensies wilt gaan richten, vindt er een grote verschuiving plaats. Dan beginnen de ‘downloads’ vanuit de velden waarin jouw leraren en Meesters van het Licht zich bevinden. Zij zullen jouw weg bijschijnen indien je daar om vraagt; dan kun je veel nieuwe inzichten en openbaringen verwachten. Je zult als een goddelijk instrument ingezet kunnen gaan worden en met hen gaan samenwerken, als je voor jouw gevoel ook bij jouw Zielenplan hoort.

Vaak zul je niet meteen kunnen duiden wat er door jou heen gaat komen. Het gebeurt ‘aan’ jou, er werken hogere krachten door jou heen. Je wordt aangeraakt, met hogere frequentievelden verbonden waar jouw fysieke lichaam en je beperkte denken nog aan moeten wennen.

Het allermooiste van deze ‘Weg naar Verlossing’ is dat je steeds vaker zult merken dat jouw persoonlijkheid niet meer voorop loopt! De Goddelijke Aanwezigheid in jezelf zal de microfoon in handen houden en jou innerlijk vertellen wat je vanuit de hogere dimensies ontvangen hebt. Laat de Goddelijke Man en Vrouw in jou maar spreken. Laat hen maar toelichten wat er gaande is.

Hun zwijgen, wat soms ook zal optreden, is net zo waardevol als de woorden die ze spreken. Hoe dan ook zullen ze alles vanuit een hogere wijsheid en liefde doen die je soms pas later zult gaan zien. Hoe dan ook zal de samenwerking met hogere dimensies je ondersteunen om in het vertrouwen te kunnen blijven dat alles precies zo zal gaan zoals bedoeld. Indien je je hart bij iedere gedachte, gevoel en handeling trouw blijft, zul je echt op koers worden gehouden.

Pinksteren anno 2020. Jouw nieuwe leven staat op openbarsten! Het Licht van de Goddelijke Geest omringt en bevrucht je al. Je wéét dit innerlijk, maar misschien wacht je nog op een bevestiging dat ‘het’ – de grote verandering – ook echt vorm zal gaan krijgen in jouw leven! En dat zál het ook, maar conform jouw zielenplan op het meest geschikte moment. Dan zal het heel precies gedoseerd gebeuren, laag voor laag, zodat je het nieuwe tussendoor in alle rust kunt integreren.

Veroordeel het niet langer wanneer je soms te moe bent om te handelen, of wanneer je ineens weer in oude processen terecht komt. Weet dat versnellingen en vertragingen bij deze grote verschuivingen horen.

Wanneer je er klaar voor bent, en er zowel in jou als in jouw leven ruimte voor is, krijg je een dosis heilig licht toegediend dat boordevol hogere frequenties zit. Vaak gebeurt dit wanneer je in een diepe ontspanning bent of vlak voordat je in slaap valt. Dan kun je vanuit het niets ineens liggen te schokken van energie; jouw lichaam zal aan het werk gaan om die onbekende, hogere frequenties te integreren.

Je kunt misselijk worden omdat er oude energie losgetrild wordt en afgevoerd wil worden. Je kunt geïrriteerd of opgefokt raken vanuit je emotionele lichaam. Je kunt rusteloos, kwetsbaar of bang worden, alsof je je beschermlaag en je aarding kwijt bent. In feite word je op dat moment opnieuw afgestemd, en daarom ben je even de vertrouwde grond onder je voeten kwijt.

Op andere momenten kun je ineens dagen hebben waarop je volkomen futloos bent. Je weet dan niet wat je met jezelf aan moet, en wat je ook maar aan probeert te pakken; het loopt allemaal op niets uit. Denk dan niet dat het een verloren dag is; waarschijnlijk word je op dat moment juist bewust door je hogere Zelf stilgezet, zodat de beschikbare energie ingezet kan worden om het nieuwe wat bij je binnen is gekomen te verwerken en te integreren.

Heet alle momenten waarop je ‘het niet weet’ en je leven weer even zinloos lijkt net zo welkom als die momenten waarop je je ineens heel gelukkig voelt, zielsveel van jezelf houdt en iedereen die je tegenkomt wel zou willen knuffelen.

Weet dat je naar een hoogtepunt in jouw lange reis op Aarde toe gestuwd wordt! Het zal een groot en langdurig feest zijn waarbij je jouw Goddelijke Grootsheid steeds meer zult gaan omarmen. Je zult geen dag meer zonder dat pure, zuivere licht in jezelf willen leven! Je zult alles in overleg met die leiding uit hogere dimensies willen gaan doen. Deze dimensies ervaar je dan niet langer meer buiten of boven jezelf; ze zijn deel uit gaan maken van jouw hele Zijn.

De holografische en waarheidsgetrouwe beelden die in onze dimensies aanwezig zijn zullen je helpen om jouw oude denkbeelden voorgoed achter je laten. Er zullen echt nieuwe werelden voor je opengaan! Oude vrienden en vriendinnen uit je Zielenfamilie zullen in je leven gaan verschijnen en iedere ontmoeting zal voedend, verdiepend en vreugdevol zijn. Werken zal geen werken meer zijn, maar een dankbaar en liefdevol uitdragen van alles wat jij doorleefd, doorvoeld, doorzien, geheeld, ontvangen en geïntegreerd hebt. Vanuit jouw gevulde Graal zul je vanzelf willen gaan uitschenken.

Lieve mensen, vanuit onze dimensies (wat jullie meestal de Lichtwereld noemen, maar in feite is er maar één wereld!) wensen wij jullie een mooi Pinksterweekend toe. Vier het Feest van de Geest in jezelf. Kijk even terug naar wie je was in je verre verleden en vier wat er nu in jouw aan potentiële groei en bloei aanwezig is! ALLES wat je nodig hebt om het nieuwe leven naar je toe te laten komen is al in jou. Precies op het goede moment zal het geactiveerd worden en tevoorschijn komen.”

Namens ‘de Lichtwereld’ 🙂 met heel veel liefs!

Mieke Vulink

Print Friendly, PDF & Email