Jouw zielenpad bewandelen.

Jouw zielenpad bewandelen.
 
Op dit moment staan er heel veel mensen in, of net voor, een enorme ommekeer in hun leven. Dit is niet zo maar een tijdelijk verschijnsel, waarna alles weer 'naar het oude zal terugkeren'. Nee, het zal nooit meer zo donker en beperkt worden als het was. Er is een grootse, collectieve pelgrimsreis gaande die ons allen terug zal brengen naar het Licht van de Bron. En heel het universum reist met ons mee.
Eindelijk zijn we zo ver dat we onszelf stap voor stap uit alle beperkende karmische velden kunnen loodsen. Eindelijk worden we bewust, wakker en krachtig genoeg om niet langer naar de buitenwereld te luisteren die ons nog steeds driedimensionale waarheden en onwaarheden voorhoudt.
Ons hogere Zelf staat ons met wijd geopende armen op te wachten:
"Kom maar, laat mij je de weg wijzen naar je enige echte ware Zelf."
 
Deze innerlijke reis gaat al maanden gepaard met diepe processen, pittige verschuivingen, energetische en emotionele ups en downs. Alle onwaarheid, negatieve gedachten en oude gedragspatronen die nog aan onze persoonlijkheid kleven worden getriggerd en van ons los geschud. 
We blijven net zo lang in het oude gedrag 'hangen' totdat de onsterfelijke kracht van ons zielsverlangen uit zijn eeuwenoude voegen barst, en het gaat winnen van alle schijnzekerheden en schijnharmonie.
Liefdevol maar messcherp krijgen we het voorgehouden waar we nog sjoemelen met onze waarheid. Alles wat niet resoneert met onze Goddelijke essentie mogen we voorgoed achter ons gaan laten, en één prangende vraag rijst op uit al het overleven: "WAT WIL MIJN HART?"
 
Te midden van al het overleven hebben we ons als geestelijke wezens op aarde enorm kunnen ontwikkelen. Meer en meer zijn we ons bewust geworden van wie we eigenlijk zijn, los van alle persoonlijke plaatjes, oude zelfbeelden en bekrompen invullingen van anderen. 
Ook jij zult ervaren dat je in de laatste jaren in een versnelling bent gekomen qua 'jezelf worden'. Nu is het voor velen van ons vooral nog een kwestie van kijken naar waar we onszelf toch nog in de steek laten, en wat er achter die zelfverloochening zit.
Zo vele levens konden en durfden we niet meer op onszelf te vertrouwen. Wijsheid hardop uitspreken kon verbanning of de doodstraf tot gevolg hebben. In een mildere vorm komen we dat nu ook nog tegen: mensen die ons uitlachen, ons achter onze rug om veroordelen, ons de rug toekeren of juist een 'goedbedoeld advies' geven dat uit een veel lager veld afkomstig is. 
Maar we mogen onszelf ook hier helemaal los van maken. Het is een universele wet: als het voor jouw ziel klopt, dan klopt het voor alle zielen die via welke weg dan ook met jou verbonden zijn.
 
Dit geldt niet voor wat onze persoonlijkheid beslist, of voor gedachten en handelingen die nog op angst of op emotionele lading gebaseerd zijn. In dat geval creëren we zelf via onze woorden en daden – veelal nog onbewust – opnieuw een verbinding met (mensen in) lagere bewustzijnsvelden. Dan zal er vanzelf een reactie vanuit dat veld naar ons toe komen die ons onze eigen angst of emotionele programmering spiegelt. Bijvoorbeeld in de vorm van een opmerking die je raakt, of een situatie die weer oude angst, onmacht of pijn oproept. 
Door die lastige reacties kunnen we het 'door krijgen' wat we zelf gecreëerd hebben, en wat we aan innerlijke vergissingen over onszelf op kunnen ruimen. Door dit eerlijk kijken naar onszelf nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen ontwakingsproces, en dit is hogeschoolwerk dat ons naar liefdevol Meesterschap zal leiden.
 
Als je al veel innerlijk proceswerk in je persoonlijkheid gedaan hebt, word je steeds schoner en ga je steeds sneller voelen in welk veld je zit. Zo gauw je merkt dat je in een lager veld getrokken wordt vraagt het om een krachtig bevestigen van jezelf, dat het klopt wat je voelt.
Velen van ons zijn nu aan het oefenen om zó te handelen dat dit lagere veld geen vat meer op ons kan hebben. Maar … als dat gevoel alleen voor jou klopt; durf je het dan wel echt te geloven? 
Het geeft zulke diepe transformaties als jij NEE of STOP durft te zeggen tegen een ander. Want tegelijkertijd zeg je dan JA tegen jouw zielenpad.
En mocht later blijken dat je er naast zat, omdat je zelf misschien nog vanuit een oude wond of pijnplek reageerde; prima, geef het toe zonder jezelf te veroordelen! Het gaat niet om wie er gelijk heeft; het gaat erom dat we nu in onze relaties samen gaan ontdekken wat er onder onze oude pijnplekken zit. 
 
In een liefdevol en open, bewust samenzijn komen we dichter bij wat WAAR is. Juist daar waar het schuurt en botst zitten kansen om onszelf en elkaar te helen! Uiteindelijk wil elke ziel voorbij elke onwaarheid terug komen bij het Licht van de eigen essentie.
Niemand kan jouw weg volledig voelen zoals jij dat zelf kunt. Alleen jij weet innerlijk wat van moment tot moment 'de bedoeling' is. 
De tijd van innerlijk Meesterschap is aangebroken. Niet vanuit je ego, maar vanuit je ziel! Jij bent niet voor niets in deze bijzondere tijd op aarde. Jouw licht en jouw liefde gaan verschil maken.
Al jouw keuzes die overeen komen met jouw zielenpad geven onmiddellijk een lichtflits-reactie in het Christus Bewustzijnsraster en een verandering in jouw energetische veld. Deze energie komt in een andere vorm altijd weer bij je terug. Je zult het ervaren als voedend, liefdevol, verhelderend, bevrijdend en vreugdevol.
Jouw huidige keuzes worden misschien door veel mensen nog niet begrepen. Maar hun reacties kunnen jou juist nog meer in je kracht brengen, en je nog standvastiger doen besluiten dat jij jouw waarheid nooit meer zult verloochenen. 
 
Zie je zelf hoe zuiver jouw intenties zijn? Kun je jezelf liefdevol omarmen en toespreken, als je gaat beseffen wat jij dagelijks allemaal aan positiefs en helends in de wereld brengt? Kun je jezelf troosten als je zo je best hebt gedaan maar iets je nog niet gelukt is?
Jij bent op aarde gekomen om, als je er innerlijk rijp voor zou zijn, jezelf los te maken van alles wat jou nog in het overleven gevangen houdt. De tijd IS er nu rijp voor, om jouw heilige weg te gaan bewandelen. 
Niemand kan voor jou bepalen wat wel of niet past. Jij bent de enige die echt kunt voelen of een bepaalde therapeut of groep 'goed voor je is' en jouw zielenpad tijdelijk kan bijlichten.
We hebben immers allemaal toegang tot de kennis uit de Bron, en het zal zich bij iedereen per moment in een eigen tempo en in een passende vorm ontvouwen.
Geloof in jezelf, ondermijn niet langer jouw innerlijke wijsheid en weten. Durf steeds meer ruimte te geven aan wat jou ALLES waard is in dit leven op aarde. Je ziel staat klaar om jou te leiden, en velen achter de sluiers zullen je bijstaan, zodat jij heel precies op jouw weg kunt blijven koersen naar die allerhoogste waarheid.
Als dat betekent dat je daarvoor nog veel meer stilte in je leven wilt, waarin je alleen met jezelf en met de Lichtwereld kunt ZIJN, omdat dáár nu alle voeding en leiding vandaan komt; trek je grens en geef helder naar buiten aan wat je besloten hebt. Prachtig mens, jij mag vol in jouw eigen licht en waarheid gaan staan. Jouw waarachtigheid is een geschenk voor de wereld. Je hoeft niet meer voor minder te gaan; leef zoals jij vanuit de Bron bedoeld bent.
 
Mieke Vullink.
Print Friendly, PDF & Email