Leeuwenpoort 8-8-2017.

Leeuwenpoort 8-8-2017.
Geliefde Familie van Licht, jullie hebben nu een periode bereikt in jullie jaar van 2017 waarop grote verandering op hand is.
Wij zouden dit willen noemen de Grote Verschuiving van 2017.
Inderdaad zoals we eerder hebben gezegd, 2017 is het jaar van de Geheiligde Planeet Aarde en het jaar van Nieuwe Beginnen.
De inkomende Lichtcodes van het eerste halfjaar van 2017 hebben de zaden gelegd voor de opkomst van het Nieuwe Aarde Bewustzijn om de Aarde te manifesteren.
 
Wij noemen dit Nieuwe Aarde bewustzijn het “Verenigde Veld” van Hoger Bewustzijn. Het is het nieuwe en te voorschijn komende veld van Hoger en Multidimensionaal bewustzijn dat tot stand komt rond de Planeet om de Multidimensionale rasters voor de Nieuwe Aarde te creëren.
Het behoudt zich in het Hart, de Ziel en het Lichtlichaam van ieder persoon die de verbintenis heeft aangegaan met het Hogere Bewustzijn en het Multidimensionale leven. Als dit schitteren begint te ontwaken en samen gaat komen,  hun uitstralende energie ondertekent  en de groep energie ondertekent, creëert het de structurele rasters voor de manifestatie van de Nieuwe Aarde.
 
 
Dit is waarom het zo nodig is voor jullie om jullie persoonlijke handtekening met betrekking tot de energie te handhaven op een hoge frequentie en om samen te komen met anderen die op gelijke frequentie van Licht van Bewustzijn zijn en om bij te dragen aan het opkomende Verenigde Veld van Hoger Bewustzijn.
 
Dit opkomende veld heeft nu het punt bereikt waar het krachtig genoeg is om de motivatie te zijn voor grote verschuivingen op de Aarde. De energieën van Juli zullen tot een climax punt opbouwen in Augustus bij de Leeuwenpoort en de Maan- en Zoneclips in Leeuw, in het bijzonder de Totale Zonsverduistering op de 21e van Augustus.
 
Dit zal een vrij lange periode zijn van volgehouden intensiviteit, en Geliefden, jullie zullen het nodig hebben om jullie intentie te richten op het in stand houden van jullie Innerlijke Vrede en Kracht wanneer jullie door deze periode van uitdaging heengaan en  worden getoetst zoals jullie overbruggen tussen het Nieuwe en het Oude in jullie levens. Wanhoop niet, verval niet naar slachtofferbewustzijn of boosheid, maar sta jullie zelf toe om op de plek te blijven van Vertrouwen en Stroming. Het is geen tijd om actief te zijn en om veranderingen te maken. Het is eerder een tijd om naar binnen te gaan en je over te geven aan een grotere macht, terwijl jullie jezelf toestaan om in de veranderingen te stromen met gerustheid en vertrouwen.
 
De Volle Maan in Steenbok
 
Het eerste belangrijke punt van energieversnelling zal de Volle Maan zijn op 9 Juli.
Deze Volle Maan staat in Steenbok, welke sterk wordt beïnvloedt door Pluto, ook in Steenbok. Pluto geeft kracht aan Transformatie en tezamen met de krachtige magnetische energieën van de Volle Maan, het zal een middel zijn om hele diepe gevoelens en emoties naar boven te brengen om te transformeren en te reinigen.
Sta deze toe om naar de oppervlakte te komen om te worden losgelaten en weggaan.
Houd er niet aan vast of voel geen wanhoop of schuld. Laat ze gewoon los, laat ze gaan, heel zachtjes. In de oude energie zouden jullie heel hard werken om zulke gevoelens te verwerken en veel energie stoppen in het ontdekken van de redenen van zulke gevoelens. In deze nieuwe multidimensionale energie, is het voldoende om gewoon te er(her)kennen wat er ontstaat en het met liefde te laten gaan, wetende dat jullie niet langer meer hoeven te worstelen met zulke gevoelens en emoties. Het is voldoende om ze te laten varen zoals jullie je richten op waar jullie zijn in het huidige moment en wat jullie verlangen om te creëren.
 
Inderdaad, de Volle Maan zal een periode zijn waarop vele oude patronen eindelijk zullen worden vrijgegeven om plaats te maken voor de sjablonen van de Nieuwe Aarde van waarneming en expressie op de Planeet. Het zal een periode zijn waarop jullie het nodig hebben om volledig het concept van Multidimensionaal leven aan te grijpen en in staat zijn om frequentie en vibratie te herkennen en om de keuze te maken om jullie eigen persoonlijke frequentie van vibratie te verankeren of de Energie Handtekening, in de energieën van de Nieuwe Aarde.
 
Wellicht is het nodig tijd door te brengen in lagere frequenties van de oude energieën door jullie werk of familie, maar jullie kunnen deze periodes zien als “tijdelijke bezoeken” voordat jullie terugkeren naar de hogere frequenties waar jullie het meest comfortabel zijn. Velen van jullie zullen nog zijn in de rol van “overbruggen” tussen de niveaus van frequentie, om degenen te assisteren die nog wakker moeten worden en oversteken naar de frequenties  van de Nieuwe Aarde.
 
Geliefden, zelfs als jullie de chaos en angst/boosheid rondom jullie soms moeten ervaren, herinner dat jullie Strijders van het Hart zijn en Meesters van Licht in een lichaam en dat de Liefde en Uitstraling in jullie Hart en Ziel jullie zal beschermen en wegen zal openen voor Overvloed, Harmonie en Vreugde in jullie levens wanneer jullie het Verenigde Veld van Hoger Bewustzijn uiten.
 
Het Sirius Effect : Wanneer Twee Zonnen Verrijzen
 
De volgende grote energie versnelling zal het Nieuwe Planetaire Jaar zijn op de 26e Juli. Deze datum was bekend bij de Oude Maya’s en bij de Oude Egyptenaren, als het moment waarop de Planeet Aarde een nieuwe cyclus begint in haar voortdurende evolutie.
 
Dit wordt voorafgegaan door de “Dag buiten de Tijd” welke valt op 25 Juli.
De 25ste is een Magische en Heilige ruimte van “de schoot van de toekomst” of “het begin der tijden” waar transformatie van de ene tijdcyclus naar een andere wordt geboren. Het is een periode om verheugd te zijn en creatief aangezien jullie de fundaties plaatsen voor jullie cyclus voor het Nieuwe Jaar op het zo hoogst mogelijke niveau. Deze creatieve en feestelijke energie zal jullie dragen naar en in de 26ste Juli waarop de Planeet en alle levende wezens een nieuwe persoonlijke cyclus van creatie en zijn zullen beginnen.
 
Voor de Oude Egyptenaren, was deze periode gemarkeerd door een jaarlijkse gebeurtenis genaamd de “Heliakische Opgang van Sirius”. Dit is de periode waarop Sirius verrijst aan de Ochtendhemel  direct naast de Zon. Het was ook de periode waarop de rivier de Nijl zou stijgen en het land overstromen, vruchtbaarheid en overvloed brengend aan de mensen. Daarnaast, was Sirius ook gekend als de Heilige Leraar Ster en wanneer zijn krachtige Lichtcodes zich richten op en aansluiten bij de Zon werden ze overgebracht naar de Aarde door het jaarlijkse portaal van de Leeuwenpoort. Het portaal van de Leeuwenpoort begint te openen op de 26ste Juli en bereikt zijn climax op de 8ste van Augustus als de 8/8.
Dit is de krachtige periode van de “Twee Zonnen”, één Goud Wit (de Zon van de Aarde) en één Helder Lichtblauw (Sirius). De Diamanten Lichtcodes die de patronen dragen en sjablonen voor de volgende spiraal van tijd worden verzonden vanuit het Galactische Centrum en versterkt door Sirius zoals ze worden geïntegreerd in de Planetaire Tijdscycli van de Aarde.
 
De Leeuwenpoort : 8 Augustus 2017
 
Dus, Geliefden, jullie kunnen zien dat de climax punten van deze serie van energie-uitlijningen en versnellingen zullen zijn de Leeuwenpoort op 8 Augustus en de twee Eclipsen in Leeuw van Augustus 2017.
 
De Leeuwenpoort is een krachtig portaal in Leeuw die onder “voogdijschap” staat van de Koningsgeest Leeuwen van Sirius. Deze prachtige Wezens van Licht, gekend als de Leeuwen van Gisteren en Morgen, bevatten de Geheiligde Ruimte voor de Nieuwe Lichtcodes en Evolutionaire sjablonen om naar beneden te laten gaan naar de Aarde en om te activeren de rasters en Lichtlichamen van al die ontvankelijk zijn om hun evolutie te verheffen naar een hogere spiraal van Bewustzijn.
 
Het is best wel nodig om jullie persoonlijke bewustzijn en energie handtekening op hoog niveau te houden in deze periode. En het volledige voordeel van de stroming aan te nemen van Goddelijk Licht en Zegeningen in de inkomende Diamanten Lichtcodes. Sta geen enkele gebeurtenis toe om jullie naar beneden te trekken naar lagere niveaus van bewustzijn zoals boosheid, angst en bezorgdheid.
 
Dit is inderdaad de periode van de Grote Verschuiving van 2017 en het is nodig dat jullie je herinneren dat jullie een Strijder zijn van het Licht en een Meester van Licht in een lichaam. Het is jullie werk om deze energieën in jullie Energie Handtekening te behouden zodat de nieuwe Lichtcodes kunnen binnenkomen en kunnen worden geaard, door jullie, voor het profijt van de Planeet en de Mensheid.
 
De Eclipsen van de 7de en 21ste Augustus 2017
 
Het portaal van de Leeuwenpoort sluit op de 12e van Augustus. Maar de energie zal doorgaan om intens te zijn door heel de maand Augustus en zal worden versterkt en vergroot door de twee Eclipsen in Leeuw.
 
Bij de Volle Maan in Leeuw op de 7e Augustus, de dag voor de Leeuwenpoort, zal er een gedeeltelijke Maaneclips zijn in Waterman (Zon in Leeuw).
Dit zal de ruimte creëren voor meer verder bevoegdheid van de energie van de Godin op de Planeet. In Februari 2017, was er een jaarlijkse Maaneclips in Leeuw (Zon in Waterman) die deze krachtige stroming van Diamanten Energie heeft ingeleid als een deel van het Opkomen van de Godin/Goddelijke Vrouwelijke energie op de Aarde.
 
In dit jaar 2017, zullen jullie meer bewust worden van de opkomende kracht van het Goddelijke Vrouwelijke, zoals de energieën van Creativiteit  en Mededogen van de Rechterkant van het Brein duidelijker worden. Er zal een toenemende mogelijkheid zijn voor het opkomende Verenigde Veld van Hoger Bewustzijn om zich uit te drukken door middel van de Goddelijke Vrouwelijke energieën.
 
De Totale Zonsverduistering op de 21ste Augustus voltooid de cyclus van verduisteringen voor 2017. De Totale Zonsverduistering in Leeuw zorgt ervoor dat de Nieuwe Planetaire Codes, ingeleid door de Koninklijke Ster Leeuwen van Sirius worden geïntegreerd in de rasters van de Planeet.
 
Op dit moment, zullen de cumulatieve energieën van verschuiving en verandering de grote impuls voor de betekenisvolle verandering op de Aarde hebben voorzien.
Als een Vuur Energie, zal de energie van Leeuw alles wat niet in uitlijning is met de Diamanten Lichtcodes van de Nieuwe Werkelijkheid verbranden en transformeren.
 
Vanaf dit punt voorwaarts, zal de nadruk zijn op de nieuwe manieren van leven en waarneming. De oude manieren zullen verder worden uitgedaagd door de opkomende energieën van de Nieuwe Aarde. De kracht van het naar voren tredende energieveld van Verenigd Bewustzijn zal transformeren en veranderen en ruimte maken voor de Nieuwe Werkelijkheid op de Aarde.
 
http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-shift-of-2017-and-the-grounding-of-the-higher-consciousness-unified-field/
 
Archangel Michael through Celia Fenn, posted on 5 July 2017
Print Friendly, PDF & Email