Lichtoefeningen 1ste kwartaal 2007

Lichtoefeningen 1ste kwartaal 2007

Ieder mens wordt geboren met een aantal lichamen, het stoflichaam, het geestelijk lichaam, het mentaal lichaam. Zo heeft iedereen o.a. ook een emotioneel lichaam. Dit lichaam kun je jezelf voorstellen op ongeveer 30 cm van je stoflichaam. 
Zie het voor je als een contour van ongeveer 15 cm doorsnede, helemaal om je heen. Ieder chakra is verbonden met dit emotielichaam via energielijntjes. Er zijn uitstromende en instromende lijntjes. Iedere indruk die je opdoet laat rechtstreeks energie in dit lichaam stromen en andersom. Een blije emotie geeft een heldere, gekleurde stroom. Een verdrietige emotie een grijze stroom. Iedere emotie heeft zijn eigen inkleuring. Aan de hand van de hoeveelheid energie in dit lichaam en de inkleuring hiervan kun je iemands emotionele toestand aflezen. Ook zie je dat ter hoogte van sommige chakra’s de energiedeeltjes zich sterker aaneen hechten dan bij andere chakra’s. Je zou kunnen stellen dat ter hoogte van iemands zwakke plekken de negatief geladen deeltjes zich op elkaar stapelen en dan de doorstroming in de rest van dit lichaam belemmeren. Als er teveel van deze deeltjes aan elkaar gaan klitten zonder dat er een positieve doorstroming plaats vindt, kan de mens geestelijk en/of lichamelijk ziek worden. Je hebt een blokkade.

Hoe kun je hier grip op krijgen? Ten eerste natuurlijk door effectief in en om je heen te kijken naar de dingen die jou vreugde of verdriet bezorgen en bewust te kiezen voor de blije stroom. Maar je kunt jezelf ook geestelijk onderhouden door steeds weer vanuit je kern – via de chakra’s – een heldere stroom van energie in dit lichaam in te stromen. Heel bewust doe je dit. Je pompt mooie kleuren van binnenuit in je emotionele lichaam (deze werken het beste in op de emotie van alledag). Wit licht, witgoud licht, kristallicht dringt dieper door en kan onderliggende emoties bijv uit vorige levens transformeren.

Wat bereik je hier mee?? Door consequent deze oefening toe te passen en helder licht in te stromen breng je elke keer de totale energiestroom in dit lichaam op gang. Je kunt jezelf voorstellen dat het een bewegende stroom is en dat je deze stroom zelf kunt laten bewegen..rond kunt laten stromen om je heen. Daardoor schieten bepaalde deeltjes die aan elkaar klitten los en blijven ze niet opeengehoopt op 1 plek vast zitten. Door helder licht te gebruiken creëer je een buffer. Als er zich dan op een gegeven moment iets emotioneels voordoet, is de stroom al in beweging en krijgen de zwaardere deeltjes minder kans om zich vast te zetten. Je demagnetiseert als het ware de zwaartekracht in dit lichaam. 
Daardoor bereik je dat deze stroom via de chakra’s ook weer terug in je andere lichamen stroomt en de totale instroom in deze lichamen verandert. Dit heeft vanzelfsprekend ook een positieve invloed op je geestelijk en lichamelijk welbevinden. Het is een wisselwerking. Door dit heel bewust toe te passen kun je, je eigen levensstroom positief beïnvloeden en veranderen en vooral je stukken lichter en blijer voelen.

                                              1

Een tweede oefening die ik jullie mee wil geven is de volgende.
Als mensen bij elkaar komen vormen zich verbindingen. Kortstondige of langdurige verbindingen. Zodra je elkaar ontmoet zoeken de emotionele lichamen contact met elkaar om elkanders gemoedstoestand te kunnen peilen. Je zou je voor kunnen stellen dat je als het ware aanklikt op iemands emotielichaam en via dit lichaam gevoelens uitwisselt. Als je met iemand in contact komt wiens emotielichaam “zwaar “beladen is, voel je onmiddellijk een soort van zwaarte over jezelf heen komen. Je neemt dan als het ware uit zijn of haar emotielichaam de overheersende stroom over. Andersom kan natuurlijk ook. Maar als je zelf al niet zo goed in evenwicht bent en je ontmoet in korte tijd veel mensen met zwaarte in zichzelf, dan wordt jouw emotielichaam overschaduwt door deze prikkels en krijg je meer moeite om grip te houden op je eigen emoties. Het lijkt wel of deze stroom in jou dan ook je eigen gemoedstoestand negatief gaat beïnvloeden, je wordt zelf zwaarder. En pas op, deze situatie komt vaker voor dan je denkt. 
Wat doe je hieraan?
Ten eerste werk je natuurlijk met bovenstaande oefening, dus je emotielichaam gaat dit soort trillingen al minder gemakkelijk opnemen. Maar je kunt jezelf in een ontmoeting heel bewust voorstellen dat je NIET aanklikt op zijn/haar emotielichaam. Je wilt neutraal zijn. Dit kun je “inprogrammeren”van te voren als je weet dat je op korte termijn iemand gaat ontmoeten. Als je gaat winkelen, op ziekenbezoek gaat ( let daarbij vooral op de energie in zorginstellingen) of als je een vergadering gaat bijwonen.
Ik kan me voorstellen dat je bij spontane ontmoetingen niet altijd bedacht bent op deze energetische emotieklik, maar ook achteraf kun je jezelf bewust losklikken uit dit systeem en op jezelf gaan staan. 
Doe dit ook zeker als je weet dat je iemand ontmoet met wie je een ingewikkelde relatie hebt, bescherm jezelf tegen de emotieklik. 
Door met helder licht te werken vanuit de chakra’s en dit in te laten stromen in jouw emotielichaam, kun je natuurlijk altijd “de ander” iets mee geven als men daar voor open staat. Als iemands emotielichaam er niet aan toe is, zal hij/zij deze positieve stroom niet opnemen.
Maar staat men er wel voor open, dan geef je de ander een bepaalde “lichtheid” mee, die weer positief gaat inwerken op de gemoedstoestand van de desbetreffende persoon.

                                                                      1

     Dan nog een 3e oefening in deze reeks.
Als mensen een bepaalde tijd bij elkaar zijn en hun emotielichamen maken langdurig contact dan ontstaat er uit deze verbinding een nieuw chakra. Het zgn. emotiechakra. Zie de centrale ruimte voor je waarin bijv. de leden van een gezin elkaar dagelijks ontmoeten. Hun emotielichamen klikken steeds aan en vormen een patroon. In het midden van deze ruimte- hoog boven hun hoofden – vormt zich dan dit chakra. Het hangt als een soort van “lamp” aan het plafond en ieder stuurt daar onbewust continu zijn prikkels in. De uitstraling van dit chakra wordt dus gevoed door de intentie van de gezinsleden. Als dan bijv de vader in dit gezin een dominante man is, dan zijn de prikkels die hij naar dit chakra stuurt sterker dan die van de andere gezinsleden. Hij neemt de meeste plaats in en bestuurt zijn gezin ook vanuit dit punt. Zijn emotielichaam klikt heel sterk aan bij alle andere gezinsleden en daardoor beïnvloedt hij ieders emoties. De straling die vanuit de “lamp” schijnt zegt steeds; “pas op, ik ben de baas, jullie luisteren naar mij”. Door die constante stroom gaat de lamp een negatief geladen atmosfeer scheppen, waardoor de andere gezinsleden op hun eigen emoties aangetrild worden. De èèn gaat meer angstcellen creëren, de ander schiet in het verzet, een volgende maakt zich onzichtbaar enz. Dit chakra bepaalt dan voor een groot deel hoe de sfeer thuis is en hoe de karakters van de anderen er door beïnvloed worden. Dit chakra krijgt steeds meer macht, als er niemand op de situatie ingrijpt..en ja wie weet dit? Als er dan ook nog karmische verbindingen zijn uit vorige levenssituaties dan kun je jezelf misschien voorstellen hoe gecompliceerd dit chakra is en hoe het de onderlinge verhoudingen beïnvloed. Het hoofdstuk macht kan door dit fenomeen behoorlijk lang in stand gehouden worden..generaties lang zelfs.
Bovenstaande is een voorbeeld. Je kunt voor jezelf onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en hoe dit zich eventueel in jouw leven presenteert.

Hoe gaan we hier mee om?
Op het moment dat je dit weet en jezelf realiseert dat het evenwicht in dit patroon weg is, kun je via je eigen emotielichaam prikkels uitzenden naar dit chakra die opgebouwd zijn uit lichtcellen. Je handelt niet vanuit je eigen macht of frustratie, maar vanuit respect. Je zoekt naar het evenwicht in dit alles. Door met helder licht in te flitsen op het centrum van dit chakra doorbreek je de vaste structuur er van en laat je de macht hieruit wegvloeien. Steeds weer doe je dat. Totdat je voor je ziet dat er evenwicht in dit punt ontstaat en de straling uit deze “lamp” een heldere, warme gloed verspreidt. Waarbij je jezelf prettig voelt. En waarbij je merkt dat het een positieve invloed heeft op het hele gezin.
Het zal niet meevallen om deze patronen snel te doorbreken, maar de aanhouder wint. En als je dit werkelijk met respect doet zal de lichtwereld je helpen deze klus te klaren.
Boven vergadertafels hangt ook altijd zo’n “lamp”.
Overal waar ontmoetingen plaatsvinden vormt zich zo’n soortgelijk verschijnsel. Je kunt je voorstellen hoe dit werkt en wat het met en voor jou kan doen. 
Zo heb je een familiechakra, een vriendenchakra, een collegachakra enz enz. Let maar op de verhoudingen onderling en stel je voor dat deze “lamp” boven alle situaties hangt en wat jij kan doen om hier positieve energie in te sturen.

Kun je nu ook begrijpen waarom de atmosfeer in de ene ruimte de andere niet is en dat het dus van de personen in die ruimte en hun onderlinge contact afhangt hoe de sfeer in die ruimte is?
Hoe voel jij je in de ruimtes waar je met anderen komt? Of wanneer je alleen bent? Begrijp je dat je persoonlijkheid en jouw emoties van invloed zijn op de totale sfeer in die ruimte en datje het voor een deel zelf in de hand hebt om daar een positieve wending aan te kunnen geven?

Natuurlijk valt hier nog veel meer over te zeggen, maar voorlopig laat ik het even hierbij.

Ik wens jullie veel oefenplezier met deze nieuwe inzichten en vooral wens ik jullie toe dat dit alles een positieve invloed heeft op jullie eigen leven.

 

                                                     1

Print Friendly, PDF & Email