Lichtoefeningen 2

Lichtoefeningen 2

Grondingsoefeningen zijn belangrijk, ze houden je verankerd in de basis van de aarde waardoor je een sterkere grip krijgt op je levensprocessen. Hoe kosmisch bewuster je wordt hoe beter die grip moet zijn om de energiestromen juist vanuit de basis te kunnen verdelen. Alles moet tenslotte vanuit het hart van de aarde werking op gaan bouwen. En de mens zelf staat met het hart van de aarde in verbinding. Als hij dus "zweeft" is er geen directe verbinding en kan er geen samenwerking zijn in dit opzicht tussen de meesters en de mens. Voor de goede orde; alle oefeningen die ik aangeef zijn er op gericht om de kosmisch ontwakende mens te integreren in zijn stoflichaam. Dus in dit opzicht werk ik niet met energiestromen vanuit die aarde. Voor veel mensen zullen dat ongetwijfeld goede oefeningen zijn. 
Maar een kosmisch bewust mens leert juist in dit leven dat zijn aarde-energie zich moet vermengen met de kosmische energie en dat zijn voeding komt vanuit dat stuk. Natuurlijk vermengen deze processen zich wel met elkaar en krijg je als je dit op de juiste wijze doet profijt van beide stromingen. Een kosmisch ontwakende mens echter die alleen met de aarde-energie werkt maakt zijn bewustzijn te zwaar en zal last krijgen van datgene wat zich in alle tijden in die aarde-energie heeft opgehoopt. Alle energie is magnetisch geladen en trekt dus andere energiedeeltjes aan. De aarde is bezig in een heftig transformatieproces. Veel van deze deeltjes moeten loskomen uit het aardebewustzijn en dat gebeurt dus op grote schaal. Oude traumapunten komen los en de energie die zich daarin bevindt zoekt houvast. De emoties die in deze energie opgeslagen liggen ook. Verbind je je met alleen aarde-energie dan gaat je bewustzijn direct aan het werk om die magnetisch geladen deeltjes te transformeren. Daarvoor heb je dus de ondersteuning nodig van de kosmische energie omdat je anders overspoeld wordt met trillingen die door jou persoonlijk heel moeilijk om te zetten zijn. Het kan je zelfs ziek of depressief maken. Denk daar goed aan als je je niet prettig voelt en van jezelf weet dat je alleen bezig bent geweest met het omhoog halen van de energie uit de aarde zelf. Deze tijd is wat dat betreft verwarrend, oude patronen keren zich om en moeten aangevuld worden met nieuwe. Wat vroeger de juiste wijze was hoeft hedentendage dit niet te zijn. De mens stelt zichzelf steeds maar bij. Anders volgt hij de levensprocessen niet.

 Een goede oefening is deze; Laat uit je linkerhersenhelft, via de linkerkant van je lichaam, een gouden balletje rollen naar het middelpunt van de aarde, aan een gouden koordje. Laat uit je rechterhersenhelft, via de rechterkant van je lichaam, een gouden balletje rollen naar het middelpunt van de aarde, aan een gouden koordje. Stuur vanuit de hersenstam een gouden bolletje door het ruggemerg naar de stuit en laat het aan een gouden koordje de grond in zakken. In je basis zijn nu drie gouden bollen zichtbaar. Breng ze bij elkaar en laat ze in elkaar overgaan, zodat de drie-eenheid een Eenheid vormt.

 

Het goud van de balletjes neemt onderweg naar beneden ballast voor je mee, de ronde vorm brengt beweging aan. Het zijn uitvergrote lichtcellen uit jouw bewustzijn die de andere cellen op hun weg naar beneden wakker maken en aktiveren.

Vervolgens stem je je af op je geestelijke grondingspunt…zo hoog mogelijk boven je. Voor ieder kan dat punt een andere frequentie hebben. Nooit te dicht op je hoofd denken anders krijg je hoofdpijn. Visualiseer een gouden zon en stroom vanuit die zon goud licht over in je lichaam en laat het doorstromen naar beneden. Naar je basis, waar een gouden meer zich gaat vormen onder je voeten. Dit energetisch water zorgt er voor dat de zaken die uit het aardebewustzijn omhoog kunnen komen ingebed worden in de kracht van het gouden licht. De ergste zwaarte verdwijnt daardoor uit deze energiedeeltjes en jij hebt er geen last van als de stroom zich weer op weg gaat begeven naar boven. Toch transformeer je wel degelijk, maar op de juiste wijze zonder er zelf moe of zwaar van te worden.

                                                         3d-wallpapers-0048

In de gouden zon kun je natuurlijk andere lichttinten verwerken in mooie heldere kleuren. Dat komt de energie in je basis, maar ook je eigen welbevinden ten goede. Geel; voor blijdschap en helder inzicht. Groen; voor genezing en rust. Blauw.; voor genezing. Oranje; voor een diepe ontspanning en ontkramping. Lila; ter bevordering van je spirituele ontwaken. Wit; voor zuivering. Zilver; voor kracht. Turquoise; ter ontgifting en de aankoppeling aan de nieuwetijdsstromen. Regenboogtinten; douche voor al je cellen. Parelmoer; vormt een sterke basis in je lichaam waarop de lichtcellen zich kunnen enten. Dit zijn enkel wat voorbeelden, je bent vrij om te kiezen welke tint zich voordoet, als je maar geen donkere, sombere tinten gebruikt.

Universele tinten zijn levende kleuren, beweeglijk in zichzelf, helder, zij dragen een klank met zich mee. Deze combinatie van mogelijkheden helpt om het zielslicht aan te koppelen aan jouw levensprocessen.

 De tweede oefening die ik geef is er op gericht het absorptievermogen van je aura te verbeteren en te vergroten. Hij kan aangekoppeld worden aan de vorige oefening door de aura van binnen uit te aktiveren.

 

Laat uit het binnenbewustzijn van je chakra's een gouden zon opkomen, geef deze stralingskracht en laat de zonnestralen zowel naar buiten toe als naar binnen toe hun werk doen. Naar buiten toe om de lichtcellen om het chakra heen te doortintelen en op te schonen , naar binnen toe om de chakra's beter op elkaar af te stemmen. Als je gouden zonnestralen van chakra naar chakra trekt en je je voorstelt dat deze verbinding iedere dag sterker wordt kan er steeds meer licht bij je binnen komen. Doordat het gouden licht in je aura de cellen losser maakt, verdwijnt de stijfheid uit de aura. Hij wordt als het ware soepeler en gaat zich ruimer maken. Door extra licht er door heen te ademen wordt hij ruimer en ruimer. Door het gebruik van andere kleuren gaat je bewustzijn leren om deze tinten weer te herkennen en toe te laten. Als je deze oefening geruime tijd volhoudt dan zie een auravergroting die echt spectaculair is. Je chakra's groeien, krijgen een andere draaisnelheid en de aura verruimt zich. De energie die in de desbetreffende gebieden gaat stromen is van positieve invloed op de organen in deze gebieden. Je gehele bewustzijn laat beter zijn ballaststoffen los, die als vanzelf naar beneden stromen en verdwijnen uit je mechanismes.

Je wordt gevoeliger voor veront-reinigingen. Zowel op fysiek als mentaal vlak. Je lichaam verzet zich tegen binnendringende verontreinigingen en wil hen niet meer toelaten. Weet dat in dit proces je allerlei reakties kan krijgen die een logisch gevolg zijn van deze oefening, je lichaam/geest ruimt op, dus er komen gifstoffen vrij, die vervolgens weggewerkt gaan worden. Je kan wat allergisch reageren, je huid, slijmvliezen gaan meewerken om die verontreinigingen van binnenuit weg te werken. Je kan tijdelijk wat meer moe zijn, wat uit balans zijn omdat je lichaam zoekt naar de juiste vorm van stabiliteit. Zelfs kan je even een griepje of verkoudheid nodig hebben om die stoffen echt naar buiten te kunnen werken. Ook ga je selectiever om met mensen uit de directe omgeving. Je bewustzijn wil niet alles meer toelaten, dus stelt grenzen. Je kosmische bewustzijn doet echt moeite om door te dringen tot in de kern van je wezen, dat geeft dus wel wat ongemakken. Maar die wegen niet op tegen dat wat je al aan ballast en emotionele pijnen hebt opgeslagen in die cellen. Eindelijk worden zij opgeschoond en leeggemaakt. Het karmageheugen verdwijnt!!!

Houd dit proces een tijdlang vol, minstens een maand.

 

                                                             5c0e

 Nog een manier om de ballast uit je cellen weg te werken is de volgende; Je denkt aan een vieze, stroperige, troebele kleur. Je vult jezelf er helemaal mee op. Je trekt een denkbeeldige stop tussen de voeten weg en je laat alles naar het gouden meer in de basis stromen. Hierna denk je aan een prachtige heldere tint of aan de lichtzon boven je hoofd en stroom je het na met deze kleuren. Altijd afsluiten met helder licht!!!!

 Een andere manier om je lichtbeeld te versterken, soms van tijdelijke aard, als je kracht nodig hebt in moeilijke situaties, is deze; Je visualiseert een heldere TL-buis van je kruin tot je voeten, door de ruggegraat heen. Je stelt jezelf voor dat er een knop in je hersenen zit waarmee je deze buis kunt ophelderen of afzwakken. Heb je veel kracht nodig dan stel je de lichtfrequentie hoog af, waardoor er een enorme uitstraling verschijnt. Heb je minder licht nodig dan zwak je de frequentie wat af. Het is goed om je aura af en toe een lichtstoot te geven, zodat alle cellen aktief blijven en paraat.

 De aura is opgebouwd uit miljoenen fijne, kleine buisjes. Die buisjes kunnen in de loop van het levenstraject verzwakt zijn geraakt, dunner geworden zijn, in elkaar gekronkeld enz. Dat heeft als bijverschijnsel dat de levensenergie die door deze buisjes moet stromen niet op de juiste wijze meer aankomt in je lichaam. Door van binnenuit, uit de kern, met helder licht in te stromen in die buisjes maak je ze schoon, recht en helder. Dat geeft als vanzelf een beter raamwerk van lichtlijnen te zien in de aura waardoor de energie beter stroomt. Alsof je met een strijkbout een koordje moet strijken en dit voor je uit ziet kronkelen, daar lijkt het op. Zo krijgen de aurakleuren een betere setting in je bewustzijn en geven ze kracht af die de levensprocessen goed ondersteunen.

 

                                                                       bloemen

 Werken met kristallen kan ook goed helpen om zwakke plekken in de aura/chakra's te herstellen. Door in de kern van een chakra een helder kristal te plaatsen, mooi geslepen, met veel snijvlakken dus, komt er veel krachtig helder licht vrij als je met de zielszonnen aan het werk gaat. Dit kristallicht schijnt dan door de chakra's heen in de desbetreffende gebieden en versterkt al wat zwak is, repareert dat wat hersteld moet worden. Zo kun je veel oudenergetische littekens uit de chakra's wegwerken. Door een deel van dit licht te concentreren in laservorm kun je heel gericht werken op plaatsen die voor jou strak of zwak aanvoelen.

 Een leuke oefening is de volgende; je pakt een voor jou heel byzonder moment. Je zet er een piramide of glazen bol omheen. Alsof je zo'n schudbol maakt die te koop is in speelgoedwinkels. Dan plaats je die bol in een pijnlijke of verdrietige plek in de aura en laat het kracht afgeven, zolang als je het nodig hebt. Zo maak je van een kortetijdsmoment een eeuwigheidsmoment dat in staat is om heel lang zijn energie op een positieve manier af te blijven geven. Mocht je angst hebben dat de kracht verdwijnt, denk dan opnieuw aan dit moment en herhaal het proces. Want iedere keer dat je er aan denkt brengt het vreugde in je leven. Natuurlijk is het beter om niet te lang te wachten met het inpakken van deze momenten. Kort na de gebeurtenis is de kracht toch het sterkst en het meest werkzaam.

 Bekijk je chakra's eens van binnen uit. Plaats een gouden stoeltje in de kern en kijk om je heen, alsof je in een glazen huisje zit. Probeer door de wanden heen naar buiten te kijken. Poets van binnenuit met helder licht het glas, zodat je steeds helderder zicht krijgt. Kun je niet naar buiten kijken doordat er bijv. struikgewas overheen groeit, kap het dan weg en maak het zicht vrij. Begin naar buiten toe zonlicht te laten stralen en zet de gehele omgeving in een zachte gloed, door de ramen heen, het licht verwamt alles op zijn weg. En heelt……

 Als je in de binnenkern van je chakra plaatsneemt en je omgeving bevalt je niet verander het dan. Richt de kamers van je chakra opnieuw in, werk met heldere kleuren en mooie beelden om dat wat je graag om je heen zou willen zien neer te zetten. Zo leer je het geheugen van je chakra om te vormen en maakt hij van zware sombere beelden, vrolijke gekleurde lichtbeelden die de energie anders laten werken in dit gebied. Het zal je helpen sterk te worden en zwakke plekken in het bewustzijn van kracht te voorzien.

 

                                   flower

 Weet je dat al je organen ook chakraatjes bezitten? Je kunt deze chakraatjes beter openen door van binnenuit in het orgaan met goud of oranje licht ontspanning aan te brengen. Laat dit licht naar buiten schijnen. Stel je voor dat de chakraatjes open ploppen en de energie naar buiten toe weg gaat stromen. Zo train je een orgaan tot een diepere werking. De filterende werking van het orgaan wordt groter en het houdt minder afvalstoffen vast. Je voert dus beter af en dat komt je gezondheid ten goede.

 Bloemen geven ook speciale trillingen af. De kracht van de witte roos, geplaatst in het hartcentrum versterkt je spirituele groei. Een witte roos in het kruinchakra geplaatst geleidt de binnenkomende energie beter. Zwakke plekken in de aura kun je herstellen door er witte of kristallen rozen in te plaatsen. Vanuit de lichtsferen worden ons vaak bloemen aangeboden. Plaats hen in de aura, ze zullen ieder op hun eigen wijze vreugde, kracht en inzicht geven. Geef hen weg aan anderen waarvan je denkt dat ze kracht of ondersteuning nodig hebben .

 Bouw regenboogbruggen van chakra naar chakra, laat energie over deze bruggen heenstromen naar de diepte toe en maak een regenboogmeer in je basis.

 Vraag aan je lichtengel of hij je energie wil geven. Stel je voor dat hij met een gouden gieter energetisch water via de kruin bij je binnen laat stromen en voel je opgevuld met liefde/kracht en gezondheid.

 Door met het licht van het engelvuur te werken kun je blokkades snel wegwerken. Je visualiseert een vlam in de kern van een chakra. Je laat die vlam in het chakra rondbewegen en dan maak je er een steekvlam van. Naar voren, achteren en opzij. Zo breng je op diep nievau beweging aan in een vastzittend gevoel. Energetisch vuur werkt zuiverend en is in alle kleuren aanwezig. Vaak zit er in energetisch vuur drie kleuren tegelijk verwerkt om een bredere werking te verkrijgen.

 Wil je een diepere kosmische verbinding tot stand brengen? Plaats dan hoog boven de zon van het hoger weten een kristallen ster en stroom tegelijkertijd met het zonlicht kosmisch licht je bewustzijn in. Plaats in je gronding ook zo'n ster en maak een verbinding met de ster boven je hoofd. Je kunt in alle chakra's sterren plaatsen en de verbinding sterker maken. Doe deze oefening pas als de voorgaande oefeningen mooi overeind staan in je bewustzijn en je je sterk voelt.

 Wil je verbinding maken naar de oude tijden?? Plaats dan nog een ster diep onder je grondingspunt en je zult merken dat je de cyclus van de aarde waar we ons nu in bevinden los gaat laten en je terug mag keren naar een tijd waarin alles nog goed was en de karmische cyclus zoals we die nu kennen nog niet bestond. Deze oefening kun je alleen doen als je bewustzijn er klaar voor is, anders lukt het echt niet.

                                                                         redrose16

  

 Veel succes met het toepassen van deze oefeningen. Ik hoop dat je er met veel plezier mee zult werken.

Print Friendly, PDF & Email