De Echo

De Echo

Vanwaar klinkt de verre stem?
Het is de echo van de ziel
Het roept door tijd en ruimte heen
Verweeft zich met de mens
De gouden stem, het gouden hart
Het weten van de tijd
Vibraties, verbondenheid
Kennen en willen vermengd.
Het werkpatroon ligt klaar
De blauwdruk is gemaakt
De tijd verspringt en laat zijn stem 
Klinken in de geest.
Hoort u het roepen?
Kent u het verhaal?
Weet u uw taak?
En werkt u er aan?
Wat doet u mens van deze tijd?
Waar is de stem die spreekt?
Waar is de echo van de ziel
Die klinken moet door alles heen?
Bazuingeschal en harpen 
Klinken er doorheen!!
Als symbolen van hoop en moed
Ze wijzen de weg die leven doet
Ze voeren u uit benauwenis
Voorbij de dood en het leven
Ze brengen u naar een nieuw begin
Het einde is nabij.

Print Friendly, PDF & Email