Met kracht leg ik mijn werking neer

Met kracht leg ik mijn werking neer

Met kracht leg ik mijn werking neer
In de ziel van hem die weet
Verbonden vanuit de eeuwigheid
Tesamen hier en nu
Vechten wij voor zuiverheid
Waarachtige opbouw van het licht.
Mijn zwaard hakt neer de onrechtvaardige
De onwetende die te hard roept
Waardoor de stem der gerechtigheid
overstemt wordt in zichzelf.
Duisternis moet wijken
Verdwijn , gij die misleidt
Trek u terug in uzelf
En word stil
Geef doorgang aan de strijder
Die nu naar voren treedt
En maak ruim baan
Voor mij!!! 
Met kracht leg ik mijn werking neer
In de geest van hem die strijdt
Die moed verzameld heeft en weet
Dat we overal tesamen zijn
Geworteld in elkaar
Verbonden door de gouden macht.
Het zwaard verbindt ons
Schept duidelijkheid
Verjaagt schimmen die zich opdringen
Doorbreekt banden die gesmeed worden
Vanuit een troebele vorm
Verdrijft de schaduwen
Die onechtheid scheppen
Het vuur brandt helder
Vlam hoog in mij op, oh zielekracht
Leg u om mij heen
Bescherm mij met uw macht
Maak mij sterk 

Met kracht leg ik mijn werking neer
In het hart van mijn bestaan
Ik kneed mijn ziel en keer hem om
Laat alle kanten zien
Niets is er te verbergen
Nergens een spoor van onduidelijkheid
Eerlijk en oprecht
Sta ik overeind in mijzelf
En toon mijzelf
Mijn zwaard geheven
Mijn kin omhoog
Ik toon mijn vastberadenheid
Niets leidt mij af van mijn doel
Er is maar één weg te gaan.
Krachtig ga ik voort
En leg mijn werking neer
In de handen van Hem
Die mij kent als zichzelf. 
Michaël

Print Friendly, PDF & Email