De Zielenjagers

De Zielenjagers

In het stuk " Geboren worden" van 14 juni 2009 heb ik beschreven hoe er een aantal zielenstations werden geopend. Ik beschreef hoe vanuit deze stations prachtige zielenvogels de energielagen van de aarde invlogen om de mensheid door zijn nieuwe geboorte heen te helpen. Deze vogels kunnen door alle dimensies heen vliegen en iedereen naar de juiste plaats brengen. Egypte speelde in dit stuk een belangrijke rol.

Vandaag is hier een vervolg op gekomen.
Dit is wat er gebeurde gebeurde. 
Ik werd naar een ruimte gebracht. Midden in de lege ruimte lag een enorme, kristallen schedel op een draaischijf. Ik zag dat de schedel van rookkwarts was gemaakt. In zijn binnenste vermoedde ik een zweem van regenboogkleuren, maar zij waren niet te zien. De schedel zag er dof, doods en enigszins dreigend uit. Ik riep de Kristalmeester op die bij de schedel hoorde. Maar de Meester antwoordde niet. Wel kwam er uit de schedel zelf een grote, zwarte vogel van bijna twee meter tevoorschijn. Hij spreidde zijn vleugels wijd uit en maakte met zijn scherpe snavel een snerkend, aanvallend geluid. Het viel me op dat zijn vleugels gerafeld waren. Het hele dier zag er tamelijk verfomfaaid uit. In de cliënt die bij mij op de tafel lag, zag ik onder de eigen schedel een tweede schedel verschijnen. Deze schedel stond direct in verbinding met DE GROTE MEESTERSCHEDEL en werd er door beïnvloed. Ik kreeg te zien dat de schedel " bevelen" opvolgt van zijn hoeder. Diegene met de sterkste intenties krijgt het hoederecht over deze schedel en kan er mee werken. Men kan hiermee dus ook mensen beïnvloeden die onder dit hoederecht vallen. De schedel bezit grote macht. Hij is in staat onder invloed van zijn Meester de zielsenergie van elkaar te scheiden. Vanuit het Egyptische principe bestaat de ziel uit meerdere lagen. De Ka-kracht vertegenwoordigt hierin de levenskracht en de Ba-kracht het stuk van de ziel dat na iemands dood vrijkomt. Het moment van vrijkomen is altijd precair. Iemand die weet hoe het werkt kan tijdens een stervensproces waarbij de Ka -kracht het lichaam verlaat verhinderen dat de Ba -kracht volledig vrijkomt. En deze vangen. Zo kan iemand overleden zielen aan zich binden, hen beïnvloeden en hen kluisteren aan een bepaalde trilling. Vooral bij degenen die krachtige rollen speelden in het verleden is geprobeerd die Ba-kracht te ondermijnen en aan banden te leggen. Zo zijn vele zielen gevangen gezet en konden zij niet voorbij een bepaalde dimensie komen om naar hun zielenland terug te gaan.
De vogel die uit de schedel stapte vertegenwoordigde een zwarte BA-Ziel. Een soort van Overziel die spreekt vanuit het collectief van hen die hun krachten aan de Meesterschedel hebben gegeven. Deze gevoed hebben en van hieruit een bepaalde macht hebben neergezet op aarde. Je kon aan de vogel zien dat de macht al tanende was.
De schedel zond een voortdurende stroom van storende, snerpende geluiden uit waardoor de gevangen Ba-zielen zich heel moeilijk met hun Ka-kracht konden verbinden als zij aan een nieuw leven op aarde begonnen. Er zat daardoor veel storing in hun verbindingen, waardoor zij afgesneden raakten van de Lichtbron zelf. En steeds verder van de Bron afdreven.
Ik voelde in de schedel de energie vibreren van vele zielen die gevangen zaten in de kern er van.
Ik trad naar voren en ging voor de schedel staan. Mijn Ka-Ziel verhief zich en werd immens groot. Een krachtig wit licht verspreidde zich door de ruimte. Een goudgele zonnestraal viel van bovenaf recht door de schedel. In de kern begon een gouden punt op te gloeien, de punt schoot naar buiten als een fontein van licht en vouwde zich als een paraplu uit. En ik merkte dat de energie van de schedel zich naar mij begon te richten. Ik hoorde een onhoorbare stem zeggen dat de schedel vanaf nu onder mijn hoederecht zal vallen en dat ik de energie hiervan op een centraal punt in mijn lichthuis mocht plaatsen. Ik raakte in de war, omdat ik de intenties hiervan niet begreep en wilde in eerste instantie deze schedel niet plaatsen. Maar toen liet de schedel mij weten dat ik de collectieve stem van zeer veel zielen vertegenwoordigde en dat daardoor de intenties zo sterk werden dat de schedel zich ging richten naar de Nieuwe Energie. En opnieuw gehoed moet worden.
Er kwam contact vanuit de kern en ik voelde een stroom van energie vrijkomen. Het leek alsof er duizenden zielenvogels wegvlogen naar alle richtingen. Ik zag hen hoog de hemel invliegen en door de sterrenpoorten heen de kosmos intrekken. Op het moment dat ze hier door heen vlogen lieten de sterrenpoorten hun lichtstralen in de schedel vallen en meteen zag ik de regenboogkleuren opgloeien en als een waaier van licht uit de schedel weg flitsen. De schedel begon te stralen. Een hernieuwde zielskracht brak door. Hij werd prachtig. De gerafelde Ba-Ziel werd meegenomen door lichtwezens en weggebracht. De Ba-kracht van vele wezens is nu vrijgemaakt. Zij zullen zich opnieuw, als zij dat willen aan de Ka-kracht kunnen koppelen. En in een geheelde, samengesmolten levensvorm de wereld waar zij geboren worden gaan bezielen. Zonder storing.
De schedel zelf staat in een gewijde ruimte in de kern van mijn Lichthuis en zal de lichtintenties gronden in het Hart van Moeder Aarde. 
Binnenkort ga ik naar Egypte. Ik zal de geheelde Ba-Ra kracht meenemen naar het Moederland en de energie aan de Bron aanbieden en laten bekrachtigen.
Ook in het land Egypte zelf zullen er op korte termijn veranderingen plaatsvinden.
In het hart van het land zullen de stralen van de Centrale Zon in de juiste punten vallen. Het heeft te maken met het samenvallen van bepaalde stromingen in de kosmos en planetenstanden. Naar het jaar 2012 toe zal er veel gebeuren en veranderen in de energetische huishouding van dit land. Ook de piramides zullen op diepere niveaus geactiveerd worden.
Is het louter toeval dat zowel mijn cliënt als ikzelf op precies dezelfde dag naar Egypte vertrekken? We wisten dit niet van elkaar. Nee natuurlijk niet, niets is toeval. Maar de energie zal ons wel toevallen en alhoewel we honderden kilometers van elkaar gescheiden zullen zijn, zal de energiestroom verbonden worden en de zonnelijnen bekrachtigen.
De schedel staat op een veilige plaats. De duistere intenties zijn er uit, veel zielen zijn vrijgemaakt. Ik zal er mijn uiterste zorg aan geven dat de intenties die nu uit zullen stralen de zuiverheid diep in zichzelf zullen bewaren. 
Na de eerste schrik ben ik blij dat de schedel er is. Dat hij vrijgemaakt is en nu meewerkt voor de nieuwe tijdsenergie.
Ik zal het hoederecht in verantwoordelijkheid dragen en de schedel blijven verbinden met de ZON.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email