Moldaviet als sleutelkracht

Moldaviet als sleutelkracht

Het installeren van de sterrenstations. ( met hulp van Moldaviet)

Doordat er zoveel voorbereidend werk verzet is kunnen onze kosmische lichtvrienden steeds dichter bij ons komen. Niet fysiek, wel etherisch. Meer en meer merk ik dat er via het bewustzijn van een sterren codedrager wonderlijke zaken worden ontsloten.

Deze week was ik aan het werk met iemand die al jaren lichtwerk doet. " Toevallig" ook weer afkomstig uit de buurt van Arnhem. Terwijl de energie voorbereid werd, werd me gevraagd om een stukje Moldaviet tussen haar voeten te plaatsen. Natuurlijk gaf ik gehoor aan die vraag en ik legde het stukje Moldaviet netjes tussen haar voeten in. Aan weerszijden van haar kwamen twee prachtige lichtgestaltes staan. Helemaal in het groen gekleed. Zij straalden op het steentje in, we werden gekoppeld aan de energie en er gebeurde van alles tegelijk. Eerst zag ik rondom haar voeten een glanzend netwerk van lichtgevende groene draden ontstaan. In een geometrisch patroon van aan elkaar gekoppelde driehoeken. Ik ging bij het hoofd van mijn cliënte zitten en het netwerk flitste rondom haar heen aan. Het groeide haar ver voorbij en omhulde haar met een stralende goudgroene glans. Schitterend om te zien.
Plotseling voelde ik dat er iets binnenin haar gebeurde. Ik hield haar hoofd vast en merkte op dat ik een heel ander lichaam begon te zien. Vanuit de diepste trillingen van haar bewustzijn rees een liggende gestalte op. Een grote gestalte. Gekleed in goudgroene kledij. Het lichaam zelf echter was van een stralend blauwe kleur. Het gezicht bestond uit een relatief klein, bol achterhoofd, en op het achterhoofd werd een naar voren geprononceerd gezicht zichtbaar. Breed voorhoofd, enigszins hoekig, een groot, duidelijk uitgesneden gezicht met een lange kin. Grote hemelsblauwe ogen. Oren zichtbaar als een soort insnijdingen aan weerszijden van het hoofd. Om het middel droeg de figuur een gouden ceintuur van zo'n schitterende glans dat het straalde.
In eerste instantie bleef hij aanwezig in het bewustzijn van de cliënte. Ik zag meerdere van deze wezens naderen. Ze groeten elkaar met een zacht geneurie. Ook hoorde ik een soort klik-klak-achtige klanken die ik niet kon verstaan. Het liet zich niet elektronisch aanhoren, maar juist heel melodieus, een beetje zangerig.
Er schoot een lichtflits door ons heen. Een groene energiestraal boorde zich door haar basis heen en entte zich in het bewustzijn van moeder aarde. Er werd me gezegd dat er meerdere pijlers van energie ingeplant zouden worden. Op die pijlers zal van lieverlee een heel netwerk verschijnen. Open en toch gesloten. Een soort van hangar. Het is de bedoeling dat in deze hangar voertuigen geplaatst zullen worden die behoren bij de sterrenvloot van deze wezens. Ik zag dat in het gebied waar zij woont een hangar van enorme afmetingen zou verschijnen. Het stukje Moldaviet ging steeds feller schijnen. Er werd me gevraagd op te staan en naast de cliënte te gaan staan, mijn handen op haar buik. De ruimte om ons heen werd etherisch verlicht door het goudgroene licht. Vanuit het niets verscheen één van de wezens vlak naast me. Ik schrok er gewoon van toen de enorme gestalte en zijn blauwe gezicht zo plotseling opdoken. Hij liet me weten dat hij uit mijn cliënte losgemaakt was ( blijkbaar een sterrenzielsdeel van haar, dat lang in coma had gelegen) en een gouden sleutel wilde overdragen. Hij liet me het beeld van een sleutel zien. Maar toen de energie over flitste en ik dit in het buikpunt van de vrouw verwerkte waaierde de sleutel uit tot een patroon van licht. Een goudgroene energiestaaf, boordevol sleutelcodes zette dit alles in werking en zij werden meteen overgedragen in het bouwwerk om haar heen. De codes flitsten door het netwerk heen en gaven steeds meer glans en vooral verbinding af. Ook werd verteld dat dit de centrale sleutelcode was die andere codes zou gaan ontcijferen die klaar liggen om wakker gemaakt te worden. Op 9 september 2009 wordt er in navolging van de blauwe kristallen van vorig jaar augustus ( 8-8-2008) een serie groene kristallen ontsloten die op cruciale punten in het aardebewustzijn aanwezig zijn. Met andere woorden; deze wezens komen ter voorbereiding op die gebeurtenis zichzelf al in de bewustzijnslagen van onze wereld manifesteren om de groene kristallen wereldwijd te kunnen activeren. De groene kristallen zijn verbonden met de groeikracht van moeder aarde. Zij kalmeren de energie, vooral op emotioneel gebied en brengen verzachting aan op verkrampte punten. De combinatie van de blauwe en groene kristallen zal verzachtend en helend inwerken op al het leven op aarde. De galactische groene straal is hieraan gekoppeld. Net zoals vorig jaar de galactische blauwe straal aan de blauwe kristallen geschakeld stond/staat. Via die energiestralen komt er veel nieuwe informatie ons bewustzijn binnen. De zielsaura van de aarde zal opgloeien in een zachte gloed van groen en blauwe tinten. Werkelijk schitterend om te zien. Wereldwijd worden de basisstations geprepareerd om hier op in te kunnen werken. Dit sterrenvolk is één van de volkeren die ons aardebewoners graag wil bij staan in de nieuwe fase van ontwikkeling. Werkelijk geweldig dat zij zo dichtbij zijn en zulke mooie energiekanalen openen in het Totaalbewustzijn van onze wereld.
De blauwgroene wezens spraken hun dank uit vanwege het feit dat we aanwezig waren om de ruimtes te helpen openen die hiervoor nodig zijn. 
Mijn cliënte rijdt veel paard en haar paard was diezelfde week een paar keer verstijfd van angst op zijn plaats blijven staan, doodsbang voor wat er zich op zijn pad bevond. Ik kon herleiden dat dit dier deze prachtige wezens al had gezien en dat één van hen het paard ( met de naam Rainbow) heel hoffelijk had begroet. Het dier was hier echter zo van geschrokken dat het bijna niet vooruit meer te krijgen was. Ik maakte een verbinding naar het paard en vroeg hem mee te werken om de energie te verankeren hier op aarde. Hij zal met het Moldaviet afgestreken worden om rustiger te worden.
Wil dit nu zeggen dat iedereen die met Moldaviet gaat werken deze prachtige wezens over zich af roept? Nee, dat niet. Maar Moldaviet kan wel de poort zijn waardoor deze wezens goed kunnen werken. Mede vanwege het feit dat het meteorietenstof is en daardoor één van de weinige gesteentes op aarde die werkelijk vanuit de kosmos op ons is neergedaald.
Denk daarom niet dat via Moldaviet alles te verwezenlijken is. De sterrenwezens zelf zullen nl. uitkiezen met wie, waar en hoe zij willen en kunnen werken. Dit valt niet te forceren gelukkig.
Voel je, je sterk aangetrokken in een bepaalde periode tot Moldaviet, dan kan het echter wel zijn dat er sterrencodes in je aanwezig zijn die door dit gesteente moeten worden ontsloten. Moldaviet is een echte sleutelsteen. Op vele niveaus kan het helpen om de kosmische afstemmingen in een mens te helpen ontwaken.
De sterrenpoorten openen zich en bouwen zich steeds dieper op. De groene straal zal door deze poorten heen werken om het kosmisch licht over te dragen aan het aardse leven.
Het kan zijn dat ook jij opgeroepen wordt om te werken met blauwgroene kristallen van welke aard dan ook. Luister dan goed naar de stem van je ziel en omring je met de kracht van deze prachtige wezens. Ze werken samen, staan op elkaar afgestemd en zullen door de energetische kristallen geactiveerd worden om hun lichtcodes los te laten. Alle mineralen wereldwijd zullen steeds dieper en duidelijker geactiveerd worden en ingezet in het evolutieplan van onze wereld.
Is het niet wonderlijk allemaal?

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email