Contact met het wezen van de opaalwereld

Contact met het wezen van de opaalwereld

Ik zie naast iemand een beweging. Er schiet een gezicht tevoorschijn, een groot, lang gezicht, het kolkt om het gezicht heen. Een flits en er komt ruimte. Er ontstaat een verbinding. Het wezen dat bij het gezicht hoort neemt me in hoog tempo mee in een wervelende stroom van energie. Ik schiet door de wolken, turbulentie ( geen echte wolken, meer lagen van energie die niet gemakkelijk voorbij gegaan kunnen worden, misschien bescherming). Plotseling stopt het, ik kijk om me heen en zie een verbijsterende wereld. Volledig opgebouwd uit parelmoerachtige tinten, opalen gebouwen, pleinen en straten. De onderkleur is wit, maar in het wit reflecteren alle kleuren van de regenboog onder de stralen van een heldere zon. Ik zie lange wezens, met lange gezichten. Alles is groot en lang hier. Ik word met respect begroet. Krijg een rondleiding en ik WEET. Mij wordt getoond dat hier de wetten van karma gevolgd worden. Dat deze hele wereld nauw verbonden is met de karmaprocessen van onze wereld. Dat de wezens die hier leven een grondige studie hebben gemaakt van al het kosmisch leven en specifiek het aardse leven. Ze laten mij zien dat er een versnelling aangebracht gaat worden. Dat allen die hier vertoeven de mensen op aarde willen helpen om versneld hun karmaprocessen af te werken.
Zij vragen me open te staan voor de stromen van energie die hieraan gekoppeld zijn. Ze vragen of ze door mijn bewustzijn heen bepaalde punten in het aardeportaal mogen openen om de opaalenergie door heen te kunnen sturen. Zij vragen mij of ze aanwezig mogen zijn als ik mensen behandel, zodat ze door me heen kunnen werken aan de desbetreffende mens en zijn processen. Natuurlijk vind ik dat goed. Het is mijn opdracht. Hoe kan ik het niet goed vinden. Het betekent wel dat één en ander versneld gaat worden, dat mensen die zichzelf steeds maar afremmen dat niet langer vol kunnen houden. Hun ziel wil wel vooruit, maar hun mens staat er tussen. Dat betekent dat ze niet langer baas zijn over hun eigen voertuig. Het wordt een beetje dieper aangestuurd en in snellere vaart gebracht. Ook alles wat met deze mensen in verbinding staat wordt daardoor dieper aangeraakt en versneld. Dat kan heftige emoties opleveren, ook naar mij toe..deze mensen weten met zichzelf geen raad en willen dit op mij afreageren…alsof niet hun ziel dit aanstuurt, maar Ik. Ze willen grip houden en dat kan niet meer. Fijn…dat betekent dat ik me zo neutraal mogelijk moet opstellen. Anders krijg ik als persoon de volle laag. De deur naar de opaalwereld gaat wagenwijd openen. Ik zie miljoenen van deze wezens, met uitgestrekte armen. Ze omhelzen me in gedachten en roepen" NEEEE, je bent niet alleen, wij staan direct achter je. Niet bang zijn, stuur al die vrijgemaakte,ongecontroleerde energie maar naar hier, wij weten er wel raad mee" . Zij kennen mij en weten dat mijn taak op aarde de laatste 2000 jaar constant rondom dit thema heeft gedraaid. Het Rad van Karma in beweging brengen en snelheid laten maken, vaart er in ….geen tijd te verliezen. Het Rad gaat op topsnelheid draaien de komende tijd. Er komt iemand bij me staan, door zijn handen stroomt een opalen gel, parelmoeren kleuren er in. Het komt mijn bewustzijn binnen, smeert zich uit over mijn wezen, het verzacht onmiddellijk, want even raakte ik in paniek. Niet weer die ongeremde, onbegrepen woede over me heen, dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Mensen zoeken me op, ik raak hun diepste kern aan, ruim hun hele bewustzijn op en dan reageren zij zich af op mij. Vroeger kon ik daar maanden stuk van zijn, wilde zelfs stoppen met dit werk, omdat ik die ongenuanceerde omslagen in deze mensen niet kon begrijpen. Dat kon zo ver gaan dat ze alles kapot wilden maken wat er opgebouwd was, mij kapot wilden maken. Het is maar goed dat de engel Michael altijd als een trouwe wachter om me heen heeft gestaan anders was ik al vele malen dood geweest. 
Ooit is me getoond dat juist die zielen die zo hardnekkig vasthouden aan de patronen van macht en Ego aangevraagd hebben bij de raad van 12 of zij in deze tijd nog een kans konden krijgen om tot opruimen van Karma te kunnen komen. Hun ziel wil dus wel, maar hun geestelijke lagen moeten laten zien dat zij dit werkelijk willen en kunnen. Zij werden daartoe in levenscirkels geplaatst bij zielen die zij in vroeger tijden ook altijd geprobeerd hebben te vernietigen, te stoppen, hun macht was de BAAS. Ik ben dus een van de " gelukkigen" die dit overkomen is, maar het is ze nooit gelukt om door te dringen tot de kern van mijn witte ziel…hun macht was schijnmacht en de woede daarover is nog steeds intens. Ik heb zielen gekend in dit leven die samengewerkt hebben met zeer duistere machten. Eén van de naaste medewerkers van Hitler bijv. was aanwezig in iemand die zeer vaak in mijn omgeving is geweest. Toen de ziel van deze macht door de persoon heen kwam noemde hij zich een worm, een worm die diep onder de grond leefde, verstopt , niet meer de moeite waard om ooit nog daglicht te mogen zien. Ik heb met hem gepraat, urenlang, zijn zwartste gedachten geschoond, overgebracht naar het licht en toen deze poort vrijgemaakt was kwamen er nog vele duistere zielen achteraan….o.a. de ondergang van Atlantis was mede door zijn toedoen een feit geworden. Wat was deze ziel blij dat zijn karma was opgeruimd..en hoe toonde hij zijn dankbaarheid? Door achter mijn rug om mijn hele netwerk te ondermijnen en te proberen te vernietigen. Ik was gewaarschuwd door Michael, en was op mijn hoede. Ik heb zo lang mogelijk geprobeerd om dit te kunnen dragen, maar op een dag moest ik uit die vernietigende cirkel weg en dat was heel moeilijk. De ondergang van Atlantis kwam als een dolksteek omhoog door de tijd. Maar toen die persoon en zijn trawanten uit het netwerk waren verdwenen, is alle zuivering doorgetrokken tot in de diepste niveaus. De poort was opengezet en de energie niet meer te stoppen. De echo van die macht riep door al die personen heen en moest uitwoeden in de tijd. Als toen de zielen uit de opalen wereld niet diep verbonden waren geweest met deze processen……… Die periode is energetisch pas net afgesloten en nu krijg ik dus de volgende opdracht uit deze wereld. Ik heb gezonde " angst" voor wat komen gaat. Toch weet ik dat het anders zal zijn. 
De wereld van opaal glanst en schittert. Verbindt zich door het opalenrijk met de ziel van de mens, wereldwijd. Zij die hier voor open staan kunnen samenwerken met deze prachtige wezens. Hun gewaden schitteren in parelmoeren glans. Hun hartenzon doordringt van binnenuit hun lichtkleed en laat onwaarschijnlijke reflecties zien, te mooi om te benoemen. Zij hullen de wereld in een parelmoeren glans. Doorstralen het hart van de wereld met hun opalen hartenzonnen. Het rad van Karma draait…..er is niet aan te ontkomen. Een immense zuivering zal plaatsvinden. Steen, plant dier en mens werken mee. 
Door het dragen van een opaal kun je er voor kiezen om tot snellere en diepere afhandeling van je karma te komen. Stel jezelf verantwoordelijk voor wat komt, draag deze last niet aan anderen over. Hoe ouder de opaal, hoe intenser hij werkt. Kies zelf voor het afwerkpad dat Jij hanteren kan. Kies zelf en ervaar de meewerkende kracht van dit prachtige edelgesteente. Draag je opalen kleed met ere en laat je hartenkracht je innerlijke intenties met liefde mogen doorstralen. Wees eerlijk, wentel jouw energie niet af op anderen. En vooral wees dapper. Pas dan verdien je het respect waar je ziel naar op zoek is.

Ik wens je de vrede tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email