Stenen hoeden

Stenen hoeden

De natuur geeft ons prachtige elementen om mee te werken. De mineralenwereld is daar een goed voorbeeld van.
Een mineraal is niet zomaar iets. Een mineraal bestaat uit deeltjes die verbonden zijn met de aarde. Maar ook met de sterren. Met vuur, water, lucht en aarde. Alles komt in de mineralenwereld bij elkaar. De mineralensporen en de processen waardoor de sporen zijn ontstaan vertellen een geschiedenis.
De aarde is voortdurend aan verandering onderhevig en toch is verandering een traag begrip in relatie tot diezelfde aarde.
Je ziet niet meteen wat er verandert.
De mineralenlagen die door de aarde heen meanderen hebben verschillende functies.
Ze geleiden energie.
Ze voeden de aarde met heilzame stoffen.
Ze geven de aarde draagkracht.
Ze staan in verbinding met stromingen in de kosmos.
Ze zuiveren en filteren vervuilde stoffen.
Ze zijn de " batterijen" van onze aarde.
Ze hebben een geheugen, hierin staat geschiedenis opgetekend. 
Ze ondersteunen plant dier en mens in hun groei.
Ze hebben helende kwaliteiten.
Mensen die niet in stenen " geloven" hebben hierover een eigen mening. Dat komt omdat deze mensen de mineralen zien als dood materiaal, zonder eigenheid of bezieling. Dit leeft voor hen niet.
Toch is die wereld wel degelijk bezield. En bestaan er " zielen" die verantwoordelijk zijn voor het hoeden van deze wezens. 
Zoals er in de natuur verschillende soorten elfen zijn om voor de planten te zorgen, zo zijn er ook allerlei wezens die ieder op eigen wijze voor de stenen zorgen.
Zij zijn de stenenhoeders.
Er is een hiërarchie aanwezig die zorg draagt voor het welzijn van de stenen. Of die er voor zorgen dat als de aarde door een bepaalde verandering gaat, deze stenen gevonden worden door ons mensen. Zodat deze stenenhoeders indirect ook mensenhoeders zijn.
Ook mensen zelf kunnen stenenhoeders zijn. Zeker mensen met een Lemurische afstemming in hun zielsleven zijn vaak van oudsher stenenhoeders.
Hoe hoger afgestemd het zielsleven van die mens is, hoe krachtiger hij door kan dringen tot de kern. Zo kan hij vanuit de kern van een bepaalde steen krachten losmaken die inwerken op de mens zelf.
Iedere steen heeft een ziel. Die ziel is opgebouwd uit " lagen". Hoe hoger de afstemming van een stenenhoeder is, hoe meer zielsleven er vrijgemaakt kan worden uit het zielsleven van de steen zelf.
Iemand met een grove afstemming die stenen verkoopt, opent een andere laag in die stenen dan iemand met een fijnstoffelijke afstemming.
De steen resoneert mee met de afstemming van de hoeder en " onderwerpt" zich aan zijn krachten.
Zo kan een steen meewerken of tegenwerken of zelfs helemaal niet werken. Veel stenen slapen, liggen in een soort van coma.
Iemand die weet hoe een steen kan meewerken koppelt die steen aan zijn zielenleven, opent op de diepste niveaus de kernkracht en laat de energie die in de steen zit vrij ten gunste van een bepaald persoon of proces.
Fijnstoffelijk afgestemde wezens worden omringd door andere fijnstoffelijke wezens, zoals engelen of sterrenzielen.
Ook deze werken mee om de positieve krachten die in de steen leven vrij te maken en te onderhouden.
Als je bepaalde stenen in huis hebt kunnen deze hoeders langskomen om de kwaliteit van hun stenen te controleren en te onderhouden. Je kan daar toestemming voor geven op zielenniveau.
Ze geven de stenen als het ware energie vanuit hun diepste intenties. De mens die in dat huis woont verbindt zich met die intenties en bekrachtigt de steen opnieuw. Zo kan een steen opklimmen naar steeds hogere niveaus van straling en kracht. En een magnetisch veld van energie en liefde opbouwen rondom een persoon en/of diens woning. En dit optillen boven het driedimensionale vlak.
Stenenhoeders zijn vaak van oudsher ook kristalhoeders. Zij hebben in de oudheid al leren werken met de scheppingskracht van energiekristallen. Zo zijn o.a. de netwerken om de aarde heen ontstaan. 
Originele kristalhoeders kunnen met de kracht van mineralen netwerken bouwen en invloed uitoefenen op de omgeving of de tijd waarin ze leven.
Samenwerken met mineralen betekent samenwerken met krachten die soms voorbij je bevattingsvermogen gaan.
Je hoeft er niet in te geloven om dit te kunnen ondersteunen. Je moet wel een open geest en liefde in je hart bezitten om dit te doen. Mensen met een afgestompte geest zullen niet beleven dat de steen zich opent en zijn ziel laat zien. Ze blijven daardoor voor hen dood materiaal.
Wat missen zij veel. De wondere schoonheid die zichtbaar wordt door je wel open te stellen is zo fenomenaal.
Je moet door de verstening, door de traagheid heen kijken om werkelijk het licht te zien.

Ik wens je toe dat je ogen open gaan en je verbonden wordt met de kernkracht van het mineralenrijk.

Print Friendly, PDF & Email