Fluoriet en Zuivering

Fluoriet en Zuivering

Een bizar verhaal rondom Fluoriet.

Vorige week kwam er iemand bij me. Ze had een rare vraag volgens haar mening. Uit haar tas kwam een Fluoriet bol en ze vroeg aan mij of ik die bol eens wilde bekijken. Ze had er een vreemd gevoel bij. Temeer omdat deze bol sinds enkele dagen licht gaf in het donker en dat is inderdaad wel heel erg vreemd.
Dit is wat er gebeurde.
Meteen toen ik de bol aanpakte kreeg ik een sterke beklemming rond mijn keel. Alsof deze dicht geknepen werd. Ook voelde ik me misselijk en akelig, daarom zette ik de bol snel neer. Er zat een rare straling rondom deze bol.
Toen ontrolde zich het volgende bizarre verhaal.
Ik zag een vloot van ruimteschepen, donkergroen gekleurd, alsof ze gecamoufleerd waren. Ze vielen althans bijna niet op. Ik werd teruggebracht naar de Atlantis-tijd. En ik zag een energiepoort die naar de kosmos voerde. Door de poort vlogen vrachtschepen af en aan. En ik merkte op dat er in veel schepen " afval" van dubieuze oorsprong verborgen zat. Dit afval kwam van andere planeten. En bevatte radioactief geladen afvalertsen van onbekende oorsprong. Ik zag dat dit afval gestort werd op een geheime plek. En dat de bestuurders van die tijd daar enorme rijkdommen voor kregen, privileges of speciale gunsten die hen enorm goed uitkwamen.
Het afval dat gestort werd verbond zich met het grondwater.
Het grondwater vervuilde.
Deze vervuiling kwam in de rivieren en kanalen van Atlantis terecht. Het sluipgif veroorzaakte ziektes en vreselijke mutaties in het DNA. De mensen werden langzaam " gek". Een gekte die zich uitte in verwrongen emotioneel leven en wegvallen van gewetenskwesties. 
Van hieruit sloeg het verval toe in Atlantis en kwam men van kwaad tot erger.
Het is een van de redenen waardoor Atlantis ten val kwam.
Het is me de laatste weken opgevallen dat er veel Ashtar activiteit is in de regio Zuid Holland. In het verleden heb ik samen met het Ashtar Command ongelooflijk veel energetisch afval opgeruimd. Dit is een jarenlang project geweest. Ook zag ik dat er de laatste tijd steeds meer basisstations werden gebouwd. Alsof men zich voorbereidde op een grootscheepse actie die met opruimen van nucleair afval te maken had.
Toen ik de Fluoriet bol in handen kreeg werd ik verbonden met de tijd en plaats waar het sluikstorten van nucleair afval begonnen is. Ik zag dat er vanuit de ruimte een grote vloot aankwam, die probeerde door de poort te vliegen. Ik zag dat het Ashtar Command dit probeerde te voorkomen. Het was een enorme krachtsmeting. Maar uiteindelijk zag ik dat de vloot omsingeld werd en weggebracht naar andere oorden. Er is een speciaal verbrandingsstation in de ruimte gebouwd waar dit afval verwerkt kan worden op een veilige manier. Zo hoeft het niet meer in het aardebewustzijn terecht te komen en de energie te vergiftigen.
Ik schreef ooit over de vergiftiging van de dolfijnenbron in Oegstgeest ( lees de Atlantisverhalen), ook dat is voortgekomen uit dit proces.
Nu bracht men ons terug bij de aanvang van dit verhaal en konden we de poort voorgoed sluiten.
Het afval dat er nu nog ligt wordt opgeruimd en weggebracht. Het zit echter nog wel in ons lichaam, ons DNA, dus ook daar moet een zuivering op plaats vinden.
Nu er in de wereld van alles verschuift is het belangrijk dat deze stortplaatsen volledig verdwijnen. Door de aardverschuivingen die momenteel plaatsvinden komen er veel van deze dumpplaatsen vrij. Deze moeten voor eens en altijd worden uitgeruimd. En dat moet snel gebeuren.
Degene die de bol mee bracht was ontdaan van het verhaal. Maar ze had al wel gevoeld dat er iets helemaal niet klopte. Verschillende omstandigheden en mensen uit de buurt van de dolfijnenbron die hier bij elkaar kwamen hebben er toe geleidt en er voor gezorgd dat de dumpplaats nu gesloten is.
Door deze mensen heen zijn in het verleden al vergelijkbare bizarre grote processen vrijgegeven. Wat mogen we hen dankbaar zijn dat zij zich openstellen voor dit alles en hun bewustzijn zo hard werkt om de waarheid boven tafel te krijgen.
Op één of andere wijze zijn al deze mensen hier ooit bij betrokken geweest, hetzij aan de foute of aan de goede kant. Maar dat maakt niets meer uit. Zij als persoon hebben het woord waarheid hoog in hun vaandel staan en willen dat wat kapot was met heel hun hart helen.
De bol heeft hen gewaarschuwd. Ik heb hem energetisch gezuiverd, hij is een nacht in het water gezet en het licht er in is al veel zwakker geworden.
Toch was het mooi dat hij letterlijk licht gaf in het donker en zo de waarschuwing afgaf dat er iets in dit proces gebeuren moest.
Het mooie is nl dat de poort waar doorheen nog steeds energieën proberen door te dringen om het wereldbewustzijn te vergiftigen nu voorgoed gesloten is.
Er is al genoeg schade aangericht op het menselijk DNA.
De nucleaire rampen die nu dreigen mogen niet enten op al bestaande radio activiteit in het wereldbewustzijn. Want dan is de ramp niet meer te overzien.
De wereld is door dit voorval voor een grote ramp behoed.
Is het niet wonderlijk hoe alles in elkaar grijpt en hoe we gewaarschuwd worden voor dit alles. 
Is het niet bizar dat de hulp die om ons heen klaar staat er op het juiste moment in slaagt om in te grijpen. En vooral dat men de signalen niet heeft genegeerd maar gehandeld heeft.
Eens zullen we dit alles volledig begrijpen.
Nu kunnen we alleen maar dankbaar zijn om wat er achter de schermen van ons leven ongezien plaats vindt.
En de bescherming die er voor de mensheid op zich echt wel is.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email