Contactpoorten

Contactpoorten

Dat we steeds beter aansluiten op het geheel is een feit. In ons verleden is veel opgeruimd. De lagen tussen Toen en Nu worden meer transparant. Op een enkel mistbankje na is het helder geworden bij velen of is het aan het verhelderen. Dat wat achter ons lag en qua energie heftig op ons drukte wordt lichter. Lasten glijden van onze schouders. Dat wat ons terug wil trekken vindt geen houvast, heftige energievelden zijn uitgezuiverd. Achter ons wordt het stiller, ruimer en schoner. In deze transparantheid kunnen onze geestelijke en kosmische vrienden dichterbij komen. Ze naderen ons meer en meer. Op sommige punten zijn ze in staat om contactpoorten te bouwen. In onze aura's, in ons bewustzijn. Hoe moet je dat zien? Heel simpel. Stel je voor dat er aan de achterkant van je bewustzijn ( de rug) heel veel ruimte is. Dat in die ruimte het licht gaat branden en dat er verschillende energievelden tegelijkertijd naar achteren toe open klappen. In snel tempo.
Stel je voor dat die energievelden aansluiten op energiepoorten omdat het je diepste wens is om weer verbonden te zijn. De Poorten smelten samen met je aura/bewustzijn. Verbinden zich met de chakra's. Zo zou je jezelf voor kunnen stellen dat er door die Lichtpoorten wezens van licht kunnen binnentreden die jou op je weg naar de toekomst kunnen/willen begeleiden. Doordat jouw contactpoort weer op die van hen aansluit kunnen en mogen ze er gewoon weer zijn. In ieder geval is het mogelijk om door die contactpoorten een stroom van positief licht te zenden dat jou zachtjes vooruit duwt op je pad. In de mooiste kleuren. Zo kunnen er op vele niveaus aansluitingen ontstaan die op hun beurt weer koppelen aan allerlei dimensies. In de aansluiting naar de engelenwereld kan de Engelenpoort zich openen. Hierdoor kunnen de engelen makkelijker bij je zijn en je helpen. De verbinding is beter. Zo kunnen er sterrenpoorten aansluiten waardoor je lichtfamilie dichterbij kan komen. Je kunt je voorstellen dat in je diepste kosmische herinnerring er vele van die aansluitingen zijn geweest. En dat ze langzamerhand allemaal weer aansluiten op je bewustzijn. De back up die je daardoor krijgt is immens. Het is een heel ander verhaal als er zware,negatieve lading op je rug ligt of dat er van achteraf positief, blij, stimulerend licht naar je uitgezonden wordt. Juist in een tijd als deze, waarin veel turbulentie aanwezig is kunnen we die back up heel goed gebruiken. Het hangt van je eigen ontwikkeling en bewustzijn af in hoeverre deze contactpoorten zich zullen openen. Maar het werk van vele lichtwerkers door de eeuwen heen heeft er al voor gezorgd dat de Grote Contactpoorten aangekoppeld zijn. Dat was het meeste werk. Voor het individu op aarde wordt de bereikbaarheid om aan te sluiten op die grote Poorten een stuk beter haalbaar. 
Misschien voel je dat er nog lading op je drukt en voelt het verleden belastend aan. Straal dan vanuit je kern/je wezen zoveel mogelijk helder licht naar buiten toe en stel je voor dat jouw kracht sterker is dan die lading. Maak de lading lichter door er letterlijk door heen te stralen en het transparant te maken. Het op te lossen. Zodat je als het ware van binnenuit je best doet om de contactpoorten achter je te bereiken. Want door de Poorten achter je te bereiken kom je gemakkelijker in de toekomst uit. Deze Poorten zijn het nl. die je naar de toekomst toe zullen stuwen. Eerst achteruit gaan, om vooruit te komen. Door deze Poorten stroomt onbezoedeld, kleurrijk, voedend licht dat niet aflatend op je af kan stralen doordat de belasting er tussenuit is. Ons karma. Onze pijn. Stel je voor dat de Poorten als stralende krachtpatsers daar STAAN. En dat je Verbonden bent. Met de Engelenpoort. De Maria poort. De Lichtmeesters poort. De Shamballa poort. De sterrenpoort en met welke poort je maar wilt. Dan voel je jezelf in de rug gesteund en kun je de uitgestrekte armen van allen die jou op weg willen helpen naar een ander, beter leven bijna voelen. Dan voel je hun licht en weet je dat je gedragen wordt door Pure Energie Van Onvoorwaardelijke Liefde, die niets liever wil dan dat jij groeit in dit Licht en jezelf hervinden kan.
Kijk eens om..zie de Poorten, zie alle wezens van licht die jou willen en kunnen helpen en voel je geborgen in jouw eigen Zijn.
De draagkracht die hieruit geboren wordt is immens en zal onze wereld en allen die op de wereld leven in welke dimensie dan ook vooruit helpen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email