Ontsluiting van de Graalzalen

Ontsluiting van de Graalzalen

De coderingen die in de graalzegels aanwezig zijn, zijn zeer gecompliceerd. Ze zijn gekoppeld aan bepaalde vormingsprocessen en bevatten veel aan ingewijden voorbehouden informatie. Deze informatie is zo gecompliceerd en diep, dat deze ook niet doorgegeven kan worden aan anderen, zonder dat daar een energetische diepteverbinding bij te pas komt. Dat wil zeggen, dat niemand op deze aarde, zonder toestemming van hogerhand en zonder het bezit van deze afstemming in staat is om deze energie om te sleutelen naar een creatief scheppingsproces hier op aarde. Dat betekent dus dat de evolutie van de aarde afhankelijk is van het feit of deze informatie opgeslagen energie gebruikt wordt of niet. Als er al niet een bepaalde ontwikkelingsgraad aanwezig is, kunnen de nieuwe coderingen niet overgebracht worden en derhalve niet ingezet voor de opbouw van de netwerken. Deze plek is dus niet voor niets zolang verborgen gehouden. Men moest er zeker van zijn dat als de energie weer vrij kwam de tijd er rijp voor was. Blijkbaar is dat het NU. Min of meer. Het is duidelijk dat de Tempelenergie in staat is om de coderingen van deze zegels zodanig te versleutelen, dat er weer een evolutieproces op gang gebracht kan worden. Daarom alleen al is het zo belangrijk dat de 12voudige tempelcomplexen weer gaan werken. Dat er vele priesters terug in hun ambt treden. Dat de inwijdingen voor de nieuwe tijd plaats gaan vinden. Energetisch gesproken is het NU mogelijk. Dus dan gebeurt dit ook. Onder strenge voorzorgsmaatregelen en alles onder begeleiding van hen die deze kennis en krachten kunnen beteugelen. De energie die vrij gaat komen, moet op integere wijze vrijgemaakt en gedistribueerd worden.
Alles volgens een Plan dat al eeuwen lang in werking is getreden. 
Stap voor stap wordt dit Plan ontsloten en in de blauwdrukken van de aarde geactiveerd.
Bepaalde coderingen worden nu losgemaakt en de mensen op aarde die deze coderingen kunnen 
" dragen" zullen dit ook doen. Dit geschiedt onafhankelijk van hun mens-zijn. De oppervlaktelaag kan hierin niets verstoren. Hun zielskern is het die hier over waakt. 
Wereldwijd komen er bepaalde activaties op gang. De stroming is zeer intens. De graalridders zullen dit alles begeleiden en toezicht houden op het verloop er van. 
Mijn taak is het om de coderingen die los mogen komen open te breken. Ik werk altijd met zielsinstrumenten. Mensen die bij me komen worden gestuurd door hun ziel. Deze ziel brengt een stuwing op gang, waardoor ik bepaalde celstructuren veranderen kan en openbreken. Waardoor o.a. deze processen op gang komen. In alle jaren dat ik dit werk doe heb ik geleerd geduldig te zijn. Niets mag geopenbaard worden voor zijn Tijd, dit Kan ook niet. Het is een bewaakt proces, wat al ingeprogrammeerd is en op de juiste tijd zal loskomen. Alleen door de aanraking met een bepaalde trilling zal dit geschieden. Anders niet. Prachtig om te weten dat allen die hier aan meewerken dus eigenlijk ook niets verkeerd kunnen doen. Als ze menselijkerwijs gesproken iets fout doen en verkeerde keuzes maken, breekt hun codering niet open en gebeurt er NIETS. Omdat het netwerk uit duizenden lichtwerkers bestaat zullen er altijd anderen komen die dit overnemen, waardoor het proces niet in gevaar komt.

Print Friendly, PDF & Email