De diamanten lichtzalen in Arkansas

De diamanten lichtzalen in Arkansas

De tijd gaat snel, zo snel dat ik het soms niet bij kan benen om de gebeurtenissen die zich wereldwijd voordoen te documenteren.
Dit waar ik nu over schrijf gebeurde half december 2010. Vlak voor de kerst.
Ik werd ( in de geest) meegenomen naar Arkansas, tenminste dat werd me verteld. Ik ben zelf niet op de hoogte van de geografische ligging van de Amerikaanse staten. Het werd me snel duidelijk dat het om iets belangrijks ging.
Ik ging door allerlei aardlagen heen en kwam terecht in een laag van de aarde waarin reusachtige bergkristallen schitterden. De kristallen waren werkelijk meters, zeg maar kilometers hoog. En het gebied waarin de kristallen groeiden was enorm uitgestrekt. Het klimaat voelde helder en krachtig aan.
Er kwamen lichtende gestaltes op me af, ze nodigden me uit om mee te komen en meteen zweefden we door allerlei dimensies heen. Laag na laag opende zich en we verdwenen in de etherische lagen van dit gebied. We passeerden een schitterende poort. In de poort gloeiden geometrische vormen op terwijl we passeerden. Alsof het een soort " barcode" was. We werden geïdentificeerd en goed bevonden.
We gingen verder door een verlichte gang, zo schitterend van kleur en intentie dat het overweldigend was. De gang eindigde in een grote zaal. In de zaal zag ik allerlei beweging. Vele zielen van verschillende afkomst en gedaantes spraken met elkaar en begroetten elkaar.
Al snel zag ik dat het hier een intergalactische ontmoeting betrof. Er was een vergadering belegd. Ieder die in staat was om deze bijeenkomst energetisch bij te wonen mocht er zijn.
Ik zag om de zaal heen andere zalen. Allen metershoog en zeer helder verlicht. Goud wit licht weerkaatste door de ruimtes, alsof dit licht gespiegeld werd door honderden reflectoren, het was indringend, maar niet storend. Mijn energielichaam paste zich onmiddellijk aan en ik voelde de kracht van een heftig licht door me heen denderen.
Meteen voelde ik de pulsering in deze energielaag. De zalen, de zielen, allen pulseerden in een hoge vibratie. Er werd razendsnel gesproken, maar er werd niets gezegd. De energieoverdracht vond zo snel plaats, dat er geen " tijd" aan geplakt kon worden. Ik voelde de coderingen binnen schieten en ze schreven zich in een flits van een seconde uit door al mijn energielichamen. Een krachtige diamantachtige spiraal langs de rug werd geactiveerd.
Ik begreep in een oogwenk dat de " motoren" van de aarde opgestart zouden gaan worden. Dat de netwerken in een hogere vibratie gebracht werden en dat er een opwaardering van de wereldwijde energienetwerken plaats zou gaan vinden.
Het leek net alsof de tijd zo versneld werd dat ik over de tijd heen kon kijken. Ik kreeg visioenen van wat er op aarde te gebeuren stond. Ik zag dat duizenden zielen op aarde en in de hemelen hun bestaansrecht wilden bekrachtigen. Ik zag en voelde enorme commotie, in het Midden Oosten, maar overal elders in de wereld ook. Gelijke rechten, sterke trillingen die alle onrecht naar omhoog duwden, mensen die niet langer konden zwijgen en de straat op gingen om "gezien en gehoord" te worden. 
Ik zag de zonnenetwerken opgloeien en de tijdslijnen die vanaf vorig jaar Pinksteren in brand gevlogen waren nog heftiger opflakkeren. Koorden braken af, ruimtes ontstonden. Alsof de aarde uit zijn voegen barstte, maar er ineens veel meer ruimte bleek te zijn dan voor mogelijk werd gehouden.
Ik zag de diamanten/ briljanten energielijnen aan vermogen winnen. Ik zag uit de kosmos enorme lichtflitsen binnendringen. En de dynamo's van ons zonnestelsel aansteken. Ik hoorde een enorm geloei en de motoren sloegen aan. Alsof onze planeet een voertuig is en met nieuwe brandstof werd geactiveerd.
Het was ongelooflijk wat er in zeer korte tijd in mij gebeurde. En ik wist dat het " tijd" was. Niet voor niets hebben we hard gewerkt om aan dit tijdspunt te komen.
2011. de motoren starten op. De beweging is onomkeerbaar.
Het was een ongelooflijk fenomeen om in deze diamanten zalen te mogen zijn. 
Als oude bekende, als vanzelfsprekende aanwezigheid. Ontroering, oude bekenden uit werelden zo ver weg, herinneringen die openbarsten, liefde die neutraal uitgewisseld werd en tegelijkertijd het weten dat " HET" nu van start gaat.
In het mens-zijn moeilijk te bevatten en te verwerken.
Ben er weken van ondersteboven geweest. Mijn lichaam en geest moeten de energie verwerkt krijgen. En tegelijkertijd moet ik sterk zijn en paraat staan om de enorme krachtsstromen die nu aan onze planeet gekoppeld worden door te geven en te verwerken.
Heftig, mooi en spannend.
Nu al wordt zichtbaar in de wereld wat er gaande zal zijn.
De wereld staat al in brand, het begint, de mensen gaan de straten op.
De wereld gaat door een enorme verandering heen, in enorm hoog tempo.
Nu pas ben ik in staat om iets hiervan te beschrijven.
Terwijl dat wat ik toen zag, al begonnen is.
Ongelooflijk.

Ik groet jullie vanuit De Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email