Conceptie

Conceptie

Ik ga jullie uitleggen hoe conceptie in zijn werk kan gaan en welke omstandigheden er nodig zijn om tot schepping te komen van nieuw leven.
Stel je twee zielen voor die in oprechtheid bijeen zijn en hun seksuele gevoelens in liefde delen. Als het mannelijke principe het vrouwelijke principe in oprechtheid ontmoet – dwz als de energie van het hart tijdens de seksuele daad erbij betrokken is – dan ontstaan er aan weerskanten energiestromen. De chakra's op alle niveaus openen zich en er wervelen dansende energiespiralen naar buiten toe. Deze energiespiralen ontmoeten elkaar op innerlijk niveau. Het is een mooi schouwspel om te zien. Via de chakra's dansen de energiespiralen naar elkaar toe. Zij ontmoeten elkaar en gaan in elkaar over. Zij dansen als het ware samen verder. Op alle niveaus vindt dit plaats. Naarmate de gevoelens intenser worden dansen de energiespiralen door het innerlijk heen, van boven naar beneden en terug. De energiespiralen vliegen door de kruin naar buiten, dansen hoog op en trekken uit hogere energielagen andere energielijnen aan. Ook kan de energiespiraal zich diep de aarde in begeven. De dansende energiespiralen laten klanken en trillingen vrij. Dat trekt andere energiespiralen aan. Als er een zieltje een bepaalde verbinding met een ouderpaar wil aangaan, dan mengt de energiespiraal van dit zieltje de eigen trillingen en klanken met dat van de ouders uit en begint mee te dansen in het spel. In de dans worden er ervaringen uitgewisseld. Wat is de intentie van de ouders, wat willen zij bereiken met deze daad? Wat wil het zieltje? Wil het daadwerkelijk geboren worden op aarde. Of wil het slechts een korte tijd van de aarde-energie " proeven" om in een later stadium nog eens te incarneren. Wil het alleen even meedansen en verbonden zijn in deze dans, er zijn vele mogelijkheden. Kortom, tijdens deze dans worden alle programma's uitgewisseld en de diepere bedoelingen hiervan begrepen en ingebouwd. Niet alleen de nieuwe ziel deelt zijn energetisch DNA met de ouders, ook de ouders delen hun DNA met het zieltje en laten op deze wijze zien wat hun bedoelingen zijn met deze conceptie. Zo kun je als ouders dus al tonen aan het kind in wording of je hogere of lagere (misschien egoïstische) bedoelingen hebt met de geboorte van het toekomstige kind. Het zieltje kan dan besluiten of het al dan niet binnen de ontwikkeling past en gaat wel of niet akkoord met de vereniging.
Als er een akkoord bereikt is wordt de energiespiraal van het nieuwe zieltje diep in de ervaringswereld van de ouders getrokken. Diep in alle chakra's danst men door en verkent daar de mogelijkheden. De energiespiralen blijven vermengd en wervelen continu om en door elkaar heen. Echt prachtig. Gezien hetgeen ik in mijn vorige doorgeving aan jullie verteld heb, kun je begrijpen dat het dus soms nodig is dat er een zieltje hoog uit het licht opgehaald mag worden, dat diep in de energie indaalt ( bijv. vnl. zich verbindt met de energie van de lagere chakra's) en van daaruit zijn materialisatie op gaat starten. Dit zieltje ( levensvonkje) gebruikt dan de energie van de lagere energievelden om zich te verstoffelijken. Maar diep in zijn kern blijven de coderingen uit de hogere energielagen opgeslagen liggen. Om de kern heen bouwt het lichaampje zich dan op. Het bewustzijn van de foetus scant voortdurend de mogelijkheden af en bouwt al deze mogelijkheden in het zich vormende lichaam in. Als het nodig is dat er op de aarde zielen geboren worden die vanuit de verbinding naar het hogere licht, zuiverend in kunnen werken op het Totaal dan gebeurt er het volgende. De zieltjes verbinden zich met het lagere energieleven en trekken vanuit deze lagen vervuilde stromen naar zich toe. Omdat zij nog niet volledig verstoffelijkt zijn en in principe nog steeds kunnen dansen, brengen zij tijdens deze periode veel oud licht naar " boven" toe. Zij dansen omhoog naar andere lichtlagen en vragen de engelen, lichtwezens die verbonden zijn om deze energie te spoelen. Tijdens de periode van 9 maanden danst dit zieltje dus heen en weer tussen de aarde en de hemel en voordat het geboren wordt, is er al heel wat oude energie weggebracht en gefilterd. Een vermoeiende bezigheid. Vlak voor de geboorte danst het zieltje zijn sterrendans nog eens zo sterk en keert het terug naar de aarde om met zoveel mogelijk lichtcoderingen in zijn/haar systeem aan zijn definitieve komst op aarde te kunnen beginnen. Tijdens de geboorte vindt er dan een soort van lichtexplosie plaats. Deze explosie straalt enorm ver uit, ook terug in de tijd en zet als het ware een lont ( energetische navelstreng) in brand. Een gloeiende lont die steeds dieper in de tijd terugbrandt en daar zuiverend inwerkt op de oude energievelden die daar nog aanwezig zijn. Het is een lont die naar twee kanten brandt. Enerzijds daalt het hemelse vuur af naar beneden en verlicht daar de oude tijd. Anderzijds smeult het terug omhoog en haalt het uit die oude tijd de vervuilde energie omhoog. Deze energie komt dan vervolgens in het bewustzijn van de ziel terecht en wordt daar zo goed en kwaad als het gaat verwerkt. Gelukkig staan er in deze fase veel engelen en lichtwezens aan de zijde van het kind, anders overleeft dit kind zijn geboorte al niet eens. En eerlijk gezegd, soms lukt het ook niet. Dan is er teveel gif uit het verleden opgestegen en sterft het kind al tijdens de bevalling. Vaak is dit tevens een les voor de toekomstige ouders en worden deze programma's door elkaar heen verwerkt. Ook een miskraam kan het gevolg zijn van deze feiten. Tijdens de eerste indaling haalt het zieltje dan de ergste vervuiling weg, om vervolgens in een later stadium nog eens in te dalen om het werk helemaal af te kunnen maken. 
Zielen die onbewust weten dat er veel familiekarma weggewerkt moet worden, werken volgens een plan. Dat plan is niet ter plekke bedacht, dat plan is al oud. In de zielsbesluiten van al deze wezens is al ingebouwd dat dit fenomeen kan plaatsvinden. Dus eerst wordt de ene generatie geboren, werkt op zijn eigen wijze in op de storingsvelden, daarna komt de volgende en de volgende. Degene die als laatste in de rij komt, haalt uiteindelijk het losgeweekte gif omhoog. Veel zielen die op dit moment tussen de 40 en 60 jaar oud zijn ( dit getal niet te letterlijk nemen, het is een schatting) zijn hekkensluiters in dit opzicht. Via hun bewustzijn is het ergste gif nu opgehaald en definitief verwijderd. 
Deze zielen zijn meestal erg sterk. Omdat zij zich diep hebben moeten verbinden met de lagere energievelden, maar het vermogen om hier bovenuit te stijgen ook in zich dragen. In het leven van alledag komt het er op aan of men zich dat weer weet te herinneren. Is de zwaarte uit de lagere energievelden erg sterk, dan kan de neiging ontstaan om hierin te blijven steken en vast te gaan zitten. Meestal creëert de ziel dan een crisis om hieruit los te breken. Het is nl niet de bedoeling dat deze ziel vast blijft zitten. Hij is onderdeel van een groot zielsveld en al deze zielen hebben als doel om de energiedraden heel hoog op te trekken. Ze kunnen oorspronkelijk dansen naar de sterren en er aan voorbij. En het dansen in hun systeem mag niet verloren gaan. De tijd waarin we nu leven is eigenlijk een conceptiemoment. Er dansen continu energiespiralen naar de hemel, de kosmos, om zo veel mogelijk lichtzielen op te halen en te verwerken in het bewustzijn van Nu. Nog niet allen kunnen levensvatbaarheid vinden. Men " proeft" soms aan het leven en moet dit dan weer loslaten. Om op een ander moment het nog eens te proberen. 
De lichtcoderingen in de kern van vele zielen komen tot leven. En bouwen een steeds groter stralingsbereik op. Dat is zichtbaar vanuit de kosmos. De aarde gaat daardoor een andere gloed verspreiden. Nu is het de kunst om deze coderingen tot op het juiste niveau te laten werken. Vanuit de lagere energietijd komt het besef naar het hogere op gang. Veel zielen zijn nog bezig met dit ontwakingsproces en zijn nog erg kwetsbaar en beïnvloedbaar hierin. Ze kunnen nog stuiteren binnen de eigen energievelden. Het komt er op aan dat we met elkaar de energievelden zo sterk en licht maken dat het herinneren steeds sneller gaat en dat steeds meer zielen zich opwerken naar hun juiste trillingsniveau. In 2012 moet dit voor het grootste deel gerealiseerd zijn.

Het hoeft geen betoog dat de conceptiedans zich dus vanuit vele vormen van seksuele beleving kan ontwikkelen. Als er veel lagere bedoelingen aanwezig zijn, kan de energie niet echt hoog de kosmos in dansen en trekt daardoor ook weer wezens naar dit dansmoment toe, die nog niet zo ver ontwikkeld zijn. Er zijn enorm veel varianten te schetsen op dit thema. Laten we het er in deze context even op houden, dat het de bedoeling is dat liefde de leidraad is waarlangs het hogere zich manifesteert in ons leven. Dat wil niet zeggen dat bij zielen met een lage intentie, het hogere zich niet manifesteren kan. Uit het standpunt van hierboven bezien, kunnen hoog ontwikkelde zielen deze situatie gebruiken om toch in te dalen. Niet gemakkelijk, omdat de dans niet direct de kosmos intrekt en men alleen via omwegen in dit proces in kan dalen. Men stelt zichzelf dan in dienst van dit leven. Maar het is zelfs mogelijk in deze tijd om hierin af te dalen. In tegenstelling tot in vroeger tijden waarin het gelijke het gelijke aantrok en deze wet lange tijd als hoogste wet heeft gefungeerd. Door dit wapen uit handen van de duisternis weg te halen, worden de mogelijkheden groter voor het licht om zich te manifesteren. Hoe dit werkt leg ik nu nog niet ten volle uit, omdat ik hen die voor het lagere werken niet de mogelijkheid wil bieden om hierop te anticiperen.

Ik wil jullie ook nog wijzen op het feit dat een ziel die er voor gekozen heeft om zijn levensdans vanuit de lagere energievelden op te starten ivm het zuiveringsprogramma zoals hierboven vermeld, niet per definitie zelf dit karma in zijn systeem draagt. Werken aan dit karma wil niet altijd zeggen dat dit karma onderdeel is van zijn/haar ontwikkelingsweg. Het wil zeggen dat deze ziel de oude tijdslijn heeft ingeweven om deze lijn mee op te trekken naar de nieuwe tijd. Zodat het energienetwerk van de aarde van binnenuit hersteld kan en mag worden. Iedere energielijn die zich herstelt wordt een gouden draad in het energienetwerk van de aarde. Dan kristalliseert de draad zich uit tot glas en van daaruit weer tot kristal. Zo halen we ieder op eigen wijze de verbroken of te zware draden omhoog in het netwerk en kan de aarde-energie zich tot op het diepste niveau herstellen en tot wedergeboorte komen..

Print Friendly, PDF & Email