Niet meer afhankelijk zijn

Niet meer afhankelijk zijn

De volgende stap; niet meer afhankelijk zijn..

Tijdens de 3dimensionale cyclus – die eeuwenlang geduurd heeft – kregen ook de astrale lagen de kans om uit te groeien. Een ieder weet van het bestaan van de ongeziene lagen. Allen hebben wij zelf ook daar geleefd en gewoond. Wij komen er zelf vandaan. Veel van deze lagen staan heel dichtbij het leven van Nu en kunnen op speciale wijze contact maken met de mens. De mens die daar gevoelig voor is kan zich laten beïnvloeden door zielen van allerlei aard die het goed of slecht met de aardse mens voor hebben. De mens die met een zwak bewustzijn in het leven staat, en daardoor een poreuse aura heeft kan op deze wijze sterk beïnvloed worden in negatieve zin. Lichtgidsen werken nooit via de aura. Lichtgidsen werken van binnenuit. Zij vertolken een innerlijke stem en zullen op geen enkele wijze proberen de mens te beïnvloeden in zijn keuzes. Pas als de mens op aarde zelf om hulp vraagt komen deze gidsen in aktie. Tot die tijd omringen ze hun pupil met zorg,koestering en aandacht. Laag afgestemde zielen zullen ook proberen via de innerlijke weg de mens hier op aarde te beïnvloeden. Ieder mens heeft een lang traject achter de rug. Tijdens dit traject heeft hij foute en goede keuzes gemaakt. De gevolgen ( inzichten) hiervan liggen opgeslagen in de binnenkamers van zijn bewustzijn. Men komt in deze tijd op aarde om die verzwakking te herstellen, door gebruik te maken van de hogere inzichten. Gebruikt de mens dat hoger inzicht niet en laat hij zich verder verzwakken dan komen oude gevoelens en emoties omhoog in zijn dagelijks bewustzijn. Deze emoties zenden een trilling uit. Waarop meteen gereageerd wordt door laag astraal leven. Zij benutten deze emoties dan als ingang voor hun eigen frustraties. De aarde is niet van de mens alleen. De aarde wordt bevolkt door miljoenen zielen die niet zichtbaar op aarde leven, maar wel in de astrale lagen om de mens op aarde heen aanwezig zijn. Als er ergens een uitbarsting plaatsvindt op diep emotioneel niveau zijn vele van deze zielen er meteen bij. Zij vangen de aard van de emotie op en verbinden zich er mee. Zo kunnen zij redelijk onschuldige emoties opkloppen tot een veel intenser niveau. In verzwakte auragebieden van de aarde, door oorlog, angst, hongersnood e.d. kunnen deze "verborgen" zielen de toestand van Het Moment gevangen zetten en van daaruit de zaken drastisch beïnvloeden. Een ziek, angstig mens is immers kwetsbaar en gemakkelijk te intimideren. Zo zijn er rondom knelpunten in de wereld vele lagen van "verdikt" licht terug te vinden. In deze lagen bevinden zich de zielen die zich voeden met de heersende emotie van die tijd en zij laten deze plekken niet los. Zo zijn er verspreidt over de wereld vele van deze "verdikte" energielagen terug te vinden. En zij houden de atmosfeer in een verstikkende greep. Ook op minder zichtbare punten is dit het geval. Ieder traumatisch gestorven mens van deze aarde laat een blauwdruk achter en rondom deze blauwdruk kan de desbetreffende ziel lang blijven rondcirculeren. Zelfs anderen komen op deze plek af en vullen de blauwdruk op met hun frustraties . Zo kan 1 punt uitgroeien tot verdeelpunt en dienst doen als uitgangsstation om letterlijk verdeeldheid te zaaien in de omgeving. Rondom deze blauwdrukken zijn werelden op zich ontstaan en zij zijn te benoemen als astrale ingangen. In deze tijd van verandering en groei, waarbij er al veel oud licht verwijderd is uit de geheugencellen van de aardse aura, komen veel van deze punten duidelijker naar voren. Zij kunnen zich niet meer zo goed verschuilen in hun onzichtbaarheid. De trilling van deze tijd maakt hen zichtbaarder dan ooit. Dat wordt door hen geweten en in een ultieme poging tot vasthouden aan het oude proberen zij de aardse mens in de war te maken,ziek te maken of anderszins negatief te beïnvloeden. Dit komt ook tot uiting in onze tijd. Velen worden labieler dan ooit en verliezen zichzelf in hun emoties, op welke wijze dan ook. DAT MOET STOPPEN.
Daarom werden lichtwerkers in deze tijd opgeroepen om de astrale ingangen open te leggen en de inhoud van die werelden door te geven aan de lichtmeesters. Dat is al veelvuldig gebeurd. Enorme trajecten zijn er al uitgezet, in de achter ons liggende jaren. Op astraal niveau is er veel veranderd. Om ons heen echter, is het nog chaotisch. En juist daar gaan de lichtmeesters nu op ingrijpen. Dat betekent dat uit de subtiele, energetische lagen die zich rondom de aardse mens bevinden, vele dolende zielen worden weggehaald. Een ieder die er op uit is om de wereld en zijn bewoners negatief te beïnvloeden wordt op speciale wijze uit de aura van de ziel die daar zijn medewerking aan verleent weggehaald. Vele lichtwerkers zijn daar jaren geleden al mee begonnen. In eerste instantie door het lichtniveau te verhogen, de aura te verruimen enz., waardoor de astrale beïnvloeding niet rechtsstreeks meer binnen kon komen of kon naderen. Maar laag afgestemd leven blijft zoeken naar nieuwe aantrilpunten en benut alles en iedereen die in de direkte omgeving van de aardse mens verblijft als ingang. Dat is heel hinderlijk. Er zijn de laatste tien jaar al heel wat waarschuwingen uitgedeeld naar dit lagere leven. Echter men luistert niet en blijft maar hinderen. Tijd om tot aktie over te gaan. De volgende stap is deze; bij vele lichtwerkers worden aan de buitenkant van de aura sterk ronddraaiende, lichtende wielen opgebouwd. Deze bezitten het vermogen om als een centrifuge de energie in de nabije omgeving rond te laten circuleren. En alle zware delen weg te filteren. Zielen met negatieve gedachtes, die er op uit zijn om energiepatronen negatief te beïnvloeden, worden daardoor in een sterk wervelende zuigende energie getrokken en weggeslingerd uit de direktie omgeving. Zij worden daardoor in de war gebracht. Het duurt nl even voordat zij zich kunnen herstellen van dit fenomeen. Zij worden ver weggeslingerd van de oorspronkelijke verblijfplaats en het wordt hen vrijwel onmogelijk gemaakt om hier naar toe terug te keren. Daarbij worden zij ( weer) aangesproken op hun gedrag door lichtwezens uit de hogere astrale lagen die wel voldoende inzicht hebben om te zien wat zij met hun handelingen teweeg brengen. Er wordt als het ware een poging ondernomen om hen her op te voeden. Daar zij bij deze centrifugerende beweging ook los van elkaar komen te staan, ( de opgebouwde blauwdruk valt weg) komt er eindelijk eens wat ruimte in hun gevoel en kunnen zij proberen te leren wat hun eigen gevoel daadwerkelijk is en of het nodig is dit gevoel in stand te houden. Daardoor worden er vele negatieve patronen doorbroken. Grote ruimteschepen, werkelijk kilometers in doorsnede staan al klaar om veel van deze zielen op te vangen en te verschepen naar andere dimensies. De aarde wordt voor hen verboden terrein, als zij ondanks de vele waarschuwingen hun lage gedrag niet veranderen. Zij worden dus als het ware geïsoleerd van de aardse mens en zijn daardoor niet meer in staat om hen te beïnvloeden. Dit is dus een geheel nieuwe manier van leven in deze tijd. De aardse mens komt daardoor meer en meer op zichzelf te staan en dan komt het er op aan waar zijn krachten en inzichten nu eigenlijk liggen. Hoevelen worden "ongeweten" beïnvloed door astraal leven van welke aard dan ook. Eerst wordt ingewerkt op het laagste astrale niveau. Maar ook vele andere zielen die op dit moment nog dicht bij de aardse mens willen vertoeven worden verzocht om afstand te nemen. Zodat de mens meer en meer op zichzelf kan komen te staan en vanuit zijn eigen kracht moet leren handelen. In een wereld die boven het driedimensionale uitstijgt kunnen we immers niet afhankelijk blijven van gidsen en begeleiders van welke aard dan ook. Dit vereist dus een heel andere wijze van inzicht. Want afhankelijk zijn we wel. Duizenden mensen over de hele wereld vragen dagelijks hulp, kracht en begeleiding van "ongeziene" gidsen en stellen zich daardoor wel heel erg hulpeloos op. Meer en meer worden we nu gebracht naar het punt van ZELF vertrouwen en vertrouwen op zich. Hoe minder astraal leven er om ons heen zal zijn, hoe rustiger het in feite wordt en dat is wel heel erg belangrijk. Spoken, geesten, angstaanjagende verschijningen…het kan allemaal verdwijnen als men dit wil. Spookplaatsen worden ontruimd en voorzien van nieuwe energie. Zodat het geen energie-nemende maar energie-gevende plaatsen worden. De wereld moet veranderen vanuit de kern en daar is dit een onderdeel van. Dat houdt dus in dat als mensen hier aan mee willen werken zij hun samenwerking met de ongeziene gasten moeten gaan be-eindigen. Het werk van veel helderzienden komt daardoor in een ander daglicht te staan..Wil men dat wel..of wil men vasthouden aan het 3dimensionale denken? Het zal heel veel tijd kosten voordat wat dit betreft de mentaliteit van de aardse mens veranderen zal. Toch moeten we ergens beginnen met de veranderingen in te voeren en dat begint vandaag. Door het invoeren van deze trillingen en het inzicht van de mens, ook wat dit betreft, te veranderen. Een ieder die diep van binnen weet dat dolende zielen geen verrijking zijn voor het aardse leven , maar juist roofbouw plegen op de atmosfeer en energie van deze aarde zal er graag aan meewerken en beseffen dat er meer ruimte gaat komen voor positief licht. Vele eeuwen hebben we er aan besteed om zielen bewust te maken en hen naar het licht te brengen. Nu is de kans op clementie voorbij. Een ieder die nu op aarde leeft, of rondom de aarde verblijft weet van de mogelijkheid tot verlichting. Een ieder die er desondanks toch voor kiest om dit niet te doen zal hier van de consequenties moeten leren dragen. Want de aarde heeft te kennen gegeven dat hij op een nieuwe wijze verder wil gaan op zijn universele pad en dat kan niet als miljoenen zielen hun zwaartekracht aan die beweging vastklemmen. De overgrote meerderheid kiest voor vrede en harmonie, voor licht en liefde en dat geeft de doorslag voor deze aanpak. De aarde moet door de tunnel van benauwenis heen om geboren te kunnen worden in het licht van het universum. Daarom moeten we oude gedachtenpatronen loslaten, de vrijheid opzoeken in de kern en vooral niet langer afhankelijk blijven van wie dan ook om ons heen. Laat de ziel werken aan de wedergeboorte van dit proces. Laat de universele gelijkaardigheid tot zijn recht komen. Roep een ieder op om mee te werken aan de verandering en vraag of men toe wil staan dat de dolenden in de eigen omgeving aangesproken mogen worden op hun gedrag. Zij krijgen altijd drie kansen om tot groei te komen. 2 op astraal niveau en 1 op stoffelijk niveau. Pas als zij na de derde poging toch weer hervallen in het oude gedrag zullen zij door de ruimteschepen weggehaald worden en naar een andere dimensie overgebracht. Dus, na alle tijd die zij al gekregen hebben, komen er nog drie keuzekansen bij. Tot aan het jaar 2012 zal er intensief aan dit programma gewerkt worden. De aarde wordt leger en voller tegelijk. Leger op astraal niveau, maar voller op stoffelijk niveau. Veel van deze astrale zielen zullen de kans krijgen om uit de anonimiteit van hun bestaan op aarde zich te manifesteren en te tonen wat zij waard zijn. Het worden dus spannende tijden, in alle opzichten. Positief ingestelde zielen zullen ook afdalen naar de aarde. De tijd tussen geboorte en sterven is momenteel heel kort. Vele miljoenen zielen die nu overgaan, zullen heel snel terugkeren in nieuwe levens. Velen ver van hun – tot voorheen – bekende trajecten. In alle astrale lagen is er beweging. Flitsende geboortes en stervensprocessen. Nog nooit is er zo'n grote beweging geweest. Het wordt een uitwisseling van vele energiepatronen. Een heftige kans om tot de kern van het ZELF te komen. en dat kan pas goed lukken als we in de kracht van het Nu durven te staan. Onszelf respecteren en in de stilte van de kern kunnen blijven. Een moeilijke opdracht. Wie kan in de innerlijke rust van de uiterlijke chaos de diepe verbinding naar het Al in stand houden?? Dat zal de grote vraag zijn. Nu komt het aan op de echtheid van jouw wezen. De puurheid van je aanwezigheid. Het louter ZIJN. En onze sterrenvrienden zullen op hun eigen wijze daar hun medewerking aan verlenen. Zodat we werkelijk op weg kunnen gaan naar de rust en de vanzelfsprekende kracht van de nieuwe tijd.

We zetten de eerste passen op weg naar onafhankelijkheid

 

Print Friendly, PDF & Email