Oproep aan alle lichtwerkers

Oproep aan alle lichtwerkers

In deze tijd vanaf deze plaats klinkt de volgende oproep.

Het is tijd om de nieuwe energiepoorten te gaan gebruiken en de patronen van de oude tijd te doorbreken. 
De oude tijd werkt zich naar een climax toe. 
Het is een tijd die verwarrend lijkt maar het eigenlijk niet is als je de patronen kent.

De schaduwwereld is bezig een netwerk van schaduwlicht te leggen over de wereld. Het werkt naar een strijd toe die onnodig is. Het is gebaseerd op angstpatronen. Het schept een verwachtingspatroon waar de aardse mens zich mee verbindt. Doe dit niet. Het is een illusie die werkelijkheid kan worden als de mensheid er zijn kracht aan geeft. En een situatie als deze kan vermeden worden als er geen energie in gestoken wordt. De schaduwwereld schept een schijnproces. Doe er niet aan mee.

De poorten van de oude wereld staan op het punt geopend te worden. Lange tijd zijn zij afgesloten geweest. De schaduwwereld heeft er zijn spinnewebben overheen geweven. De herrie die op dit moment hoorbaar is in de wereld is als afleiding bedoelt, het gaat niet om gelijk of ongelijk. Het gaat er om de energiepoorten dicht te houden zodat de nieuwe tijdsstromen niet in kunnen vloeien in het patroon van Nu.

Daarom wordt er een oproep gedaan aan lichtwerkers over de gehele wereld om zich NIET af te laten leiden, maar met vol vermogen in te werken op de ontsluiting van deze poorten. 
In de kosmos zijn verschillende poorten al geopend. In het aardebewustzijn moeten zij verbinding aangaan met de poorten van de oude wereld. Als er kracht genoeg wordt opgebouwd zullen zij zich openen en de noodzaak van een oorlog of strijd wegnemen.

Er wordt op dit moment diep ingewerkt vanuit het universum om de sleutels van de oudetijdspoorten in gebruik te herstellen. Verschillende van hen zullen op korte termijn aan de lichtmeesters overhandigd worden. Uit het bewustzijn van de aardse mens komen zij vrij. Zij zijn opgehaald uit schaduwwerelden waar zij diep verborgen hebben gelegen. Door hen snel te overhandigen aan de lichtmeesters blijven zij slechts korte tijd aan de oppervlakte van het bewustzijn en keren zij terug naar de rechtmatige eigenaars.

Lichtwerkers kunnen sleuteldragers zijn. Zij zijn bevoegd om deze sleutels op te sporen en terug te halen. Verschillende van onze broeders en zusters zijn er in geslaagd de sleutels omhoog te halen en te verbergen in de kamers van hun hart. Het is slechts een kwestie van tijd voordat zij terug zullen keren naar de kristallen kamers. Daar zullen zij opgeladen worden, van negativiteit ontdaan en inpasbaar gemaakt worden voor de sloten van de oude wereldpoorten.

Het massabewustzijn van de mens op aarde heeft delen van deze sleutels opgeslorpt en gebroken. Door in de kelders van het bewustzijn te zoeken, kan de verdeeldheid tot een heelheid gemaakt worden. 
Een belangrijke sleutel is gevonden. De hoofdsleutel. Eenmaal opgetrokken in de kristallen werelden zal hij de andere sleutels tot zich roepen en aktiveren. 
Door de kracht van de liefde zullen zij beschermd zijn en onaanraakbaar.
Door de bescherming van de engel Michaël zullen zij onkwetsbaar zijn.
Met behulp van de kosmische lichtvloot zal om de bergplaats van de sleutels heen een stralingsveld worden opgebouwd, zodat onbevoegden niet bij machte zijn dit punt te naderen. En het buiten hun bereik blijft.
Wij vragen u een sterke trilling van helder licht op te bouwen en uit te zenden. Zodat dit veld gekoppeld kan worden aan de andere krachtsvelden en de positie van de sleutels veilig blijft. En de sleuteldragers geen gevaar lopen….

Wij danken u voor uw hulp en zullen er alles aan doen om dit proces zo snel en geruisloos mogelijk tot een goed einde te brengen. 
Als u denkt dat ook u in het bezit bent van èèn van deze sleutels sluit hem dan op in de binnenkamers van uw hart. Het moment dat iemand van ons hem op komt halen zal u kenbaar gemaakt worden. Overhandig deze sleutels niet aan onbetrouwbaren. Toets aan de wijsheidssteen in uw hart wie bevoegd is hiertoe. De sleutel zal nl reageren en u laten weten of dat wat u voelt klopt of niet.

Doorbreek de verwarring en sluit u niet aan bij het grote leger van schijnstrijders die zich nergens op baseert dan op hun Macht. Zij staan slechts in dienst van anderen die hen manipuleren en door dit gedrag de poorten dicht houden. 
Belangrijke chakra's van de aarde staan op het punt te ontwaken. 
De kristallen netwerken zijn opgebouwd. Als de sleutel in het slot gestoken wordt is het opbouwproces werkelijk ten einde. Eerder niet. Pas dan zal elke trilling zich goed kunnen verbinden met zijn oorsprong.

Laat alle lichtwerkers uit alle tijden en culturen zich energetisch verenigen en een krachtig stralingsveld opbouwen, waardoor de schaduwwereld zijn greep verliest en verbrokkelt raakt.

Doorbreek op deze wijze de 3e dimensiepatronen en ga geen verbinding hier mee aan. Pas dan zal de lichtwereld doorbreken en zijn kracht neerzetten.


HET IS TIJD.

Print Friendly, PDF & Email