Zwakke plekken herstellen

Zwakke plekken herstellen

Een sterke heldere gloed wordt zichtbaar. Een gloed die zich over zwakke plekken heen gaat leggen. Zodat deze plaatsen hersteld kunnen worden en van binnen uit veranderd. Zo bouwt zich vanuit het bewustzijn van de universele mens een stralingsveld op dat neutraliserend inwerkt op alle moleculen die in het bewustzijnsveld van de aarde zweven. Zowel in het individuele bewustzijn als in het groepsbewustzijn gaat deze kracht zich uitbouwen. Het maakt de aura van de aarde en de aura van de op de aarde levende ziel schoon, sterk en stralend. Het geeft bescherming tegen afleidende patronen, het verandert diepgewortelde mechanismes van binnen uit. Dit proces is onomkeerbaar. Zij die vanuit de ziel zich verbonden hebben met dit projekt hebben het signaal gehoord en begrepen. Zij hebben hun bewustzijn opengesteld voor de zilverwitte gloed en vanuit de kern van hun lichtcellen is deze gloed vrijgemaakt en bezig zich op te bouwen. De geboortestuwing van dit licht is inmens geweest. Er is eeuwen aan voorbereidend werk verricht om deze kracht over te brengen vanuit de kosmos naar een aanvaardbaar transformatieniveau. Deze week is uit de celkern van bepaalde sleutelzielen de informatie omhoog gehaald die nodig was om de trilling vrij te maken. Via bepaalde coderingen en vnl via de opbouw van een sterke frequentie is deze kracht losgekomen en heeft hij zich door alle tijdslagen heen naar de oppervlakte gestuwd. Voorbijgaand aan persoonlijk leven, voorbijgaand aan tijdsbeleving, gekoppeld aan oude afspraken is deze gloed geboren en verspreidt hij zich door de vele lagen van bewustzijn die hedentendage bij de wereld van nu kenbaar zijn. Door dit zielssleutelpunt heen kan de gloed zich gaan verspreiden. Hij kan anderen aanraken en onbewust in verbinding brengen met de mogelijkheden van dit licht. Doordat de geboorte van dit licht niet op zichzelf staat en op vakkundige wijze begeleidt wordt door zielen die weten wat de kracht van dit kernlicht inhoudt is het een gecontroleerde kracht. Een kracht die door alle wezens uit alle licht -en kosmische lagen ondersteund en aktief gemaakt wordt. Voor het eerst in de geschiedenis van deze aardecyclus werken zielen uit de aards astrale lagen en zielen uit de kosmos samen om dit gegeven verder uit te werken. De zielen die deze sleutelfunctie vervullen op aarde hebben zich door middel van vele aardse levens verbonden met de groeiprocessen van die aarde en zij hebben tot op de dag van vandaag laag en hoogastrale contacten, waarmee zij onbewust communiceren. Hun dagbewustzijn weet dit niet. Maar hun onderbewustzijn weet dit wel. Deze zielen hebben sporen uitgezet door alle tijden heen . Zij zijn op diep niveau hun kosmische oorsprong niet vergeten en in de dieptes van hun bewustzijn ligt de werkelijke wezensidentiteit klaar. Zielen die zich verbonden hebben met het menselijk leven maar nooit echt mens geworden zijn. In deze tijd wordt de oproep die vanuit het universum geplaatst wordt in antwoord op de vraag om hulp vanuit het aardebewustzijn verstaan en begrepen op vele niveaus. En uitgewerkt.
De zilverwitte gloed maakt vanuit de kern van ieders bewustzijn deeltjes licht vrij die in staat zijn om sterke stralingsvelden te neutraliseren. Wereldwijd zal deze kracht vrijgemaakt worden en zijn werk gaan doen. Nu de kracht werkzaam wordt is zij haar opmars begonnen en niet meer te stoppen. 
Er zijn sterke krachtbronnen opgebouwd op diverse punten op deze wereld. Er zijn zenders geplaatst en kosmische vensters. Door deze vensters heen volgen buitenaardse identiteiten de gang van zaken en wachten zij het moment af waarop zij de krachten die nog liggen te wachten kunnen aankoppelen. Het zilverwitte veld kent vele aansluitingspunten waarop andere universele krachten zich kunnen aansluiten. Zo ligt de wereld binnen het bereik van het universele opschoningsproces en kan er eindelijk daadwerkelijk gewerkt worden in deze materie. Groot is dan ook de vreugde in de lagen buiten uw bewustzijn dat het zo ver gekomen is. Op dit moment is lang gewacht. Naar dit moment is lang uitgekeken en nu is het moment dan daar!!!!! Een kosmisch vreugdepunt. Maar…het is pas het begin, het begin van een lang trajekt waarin er diep ingewerkt moet worden op het Totale Wereldbewustzijn en de veranderingen niet direct zichtbaar zijn. Een schitterend sleutelpunt is bereikt. Voor veel lichtwerkers een moment van diepe ontroering. Eindelijk wordt de inspanning beloond en keert het aardebewustzijn terug naar de vorm zoals het oorspronkelijk bedoeld was. In eerste instantie is het krachtveld werkzaam voor de lichtwerker zelf, die eindelijk weer energie kan putten uit een bron die lange tijd buiten bereik van zijn bewustzijn was komen te staan. In ieder geval tijdens het aardse leven. Nu er een mogelijkheid gekomen is om de bron van lichtenergie in het dagbewustzijn te plaatsen komt dit binnen het bereik van velen. Maar de werkingskracht en de verdeling van deze kracht is voorlopig uitsluitend voorbehouden aan hen die aangewezen worden om er mee te kunnen en mogen werken. Een ieder die valselijk gebruik wil maken van dit licht zal uitdoven als een mot die zich te pletter vliegt tegen een heldere lamp. Al zijn zenuwcellen zullen geraakt worden en het zal het bewustzijn totaal verlammen. Niemand kan ongeoorloofd gebruik maken van krachten die hem niet rechtens toekomen. Er zal zorgvuldig gewaakt worden over deze krachten. Er zijn maar enkele zielen op de wereld aanwezig op dit moment die met deze krachten kunnen en mogen werken. De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij een enkele ziel. Deze ziel zal het licht verdelen en verspreiden over zijn of haar medewerkers en er op toezien dat de stroom constant en werkzaam blijft. Het bewustzijn van de verdeler is zo ongelooflijk sterk, dat is niet in mensenwoorden en /of beelden te vatten. Dit bewustzijn is permanent in verbinding met de hoofdstroom en met hen die deze stroom in werking brengen en houden. Zoals gezegd is de eenmaal opgebouwde werking niet te stoppen. Het bewustzijn van de verdeler moet dus wel sterk genoeg zijn om deze enorme trilling gedurende zijn leven op te kunnen vangen en om te zetten in aanvaardbare krachtsstromen voor de personen die met hem samenwerken. Vanuit het opgebouwde verdeelpunt waarbij de verdeler de hoofdverantwoordelijke blijft zal dit licht blijven stromen en zijn kracht opbouwen. Zijn gloed zal sterk en zichtbaar zijn. Herkenbaar vanuit de kosmos. Nauwlettend zal de weg van dit licht gevolgd worden en men zal precies weten waar en hoe er gewerkt kan en mag worden met deze gloed. Zwevende deeltjes van oude kernwapens die eeuwen geleden er voor gezorgd hebben dat werelddelen zijn vergaan en verzwolgen door de zee zullen eindelijk opgeruimd worden en verwijderd uit de atmosfeer van de aarde. Meer recente kernenergiecellen die gelukkig nog niet de krachten ontwikkeld hadden die in vervlogen tijden wel voor handen waren zullen ook in dit opschoninsgproces betrokken worden. Specialistische wezens die hier in andere sterrenstelsels lang op gestudeerd hebben weten hoe ze dit aan moeten pakken. Zij dalen in de beschermende omgeving van deze gloed af om hun opruimingswerk te kunnen doen. Onzichtbaar voor aardse ogen doen zij hun werk. Stil en doortastend. Niemand zal hen opmerken of herkennen op een enkele hoogafgestemde ziel na die de trillingen van deze wezens onbedoeld zal opvangen.Men zal hen echter niet geloven. Soms wordt de bedoeling van het werk duidelijk kenbaar gemaakt zoals nu. Dat gebeurt weloverwogen en via toegewezen kanalen. Zodat later in de tijd dit geweten wordt en begrepen. Kosmische veldwerkers hebben het vermogen om in een zodanig afgesteld trillingsniveau te werken dat zij onzichtbaar blijven voor ogen die hen niet mogen zien. Zo zijn zij onzichtbaar en ongrijpbaar en kunnen zij ongestoord hun werk verrichten zonder inmenging van buitenaf. Kwaadwillende elementen kunnen hun werk niet stoppen nog verstoren. Onder bescherming van de stralende zilverwitte gloed zullen zij buiten bereik blijven van een ieder die nog niet mag zien!
En hun zuiverende mooie werk tot een goed einde brengen. 
Aldus neergelegd in de tijd en ondertekend door de werkers van het buitenstation die verantwoordelijk zijn voor de afwerking van dit geheel. In vreugde. In hoop. In vertrouwen. In samenwerking met broeder Ohmnia.

Print Friendly, PDF & Email