Trucs van entiteiten

Trucs van entiteiten

Trucs die entiteiten gebruiken om je aan te vallen of  uit evenwicht te brengen.

*Eerst en vooral moet je emotioneel uit evenwicht gebracht worden. Dus word je geleidt naar situaties die je uit balans kunnen brengen. Let goed op hoe je reageert als er zich zoiets voor doet en geef aan dat je rustig gaat reageren. Je lost iets op, in vertrouwen, liefst zonder frustraties.
*Als je uit evenwicht gebracht bent moet je energietrilling laag gehouden worden. Er wordt steeds weer iets op gang gebracht waardoor je in een emotie schiet.
Straal je genoeg angst, boosheid,krachteloosheid of juist ego uit dan wordt daarop verder gewerkt. Andere partijen worden ingeschakeld die voortdurend lage gedachtes naar je uitzenden. Als je gevoelig hiervoor bent vang je dat onbewust op en dit versterkt de al bestaande emotie nog meer.
Twijfel wordt geboren, onzekerheid…de neergang zet zich in.
*Elke zwakke emotie, dus ik bedoel ook ego vergrotende, in het ergste geval zelfs ego overstijgende eigenschappen worden voortdurend versterkt en bouwen zich verder uit.
*De entiteiten kennen je zwakke plekken beter dan jijzelf. Dus wordt je voortdurend verleidt om vanuit die zwakte te reageren.
* Sterke emoties als boosheid of frustratie worden gevoed. Zij groeien excessief uit.


Entiteiten zelf passen o.a. de volgende trucs toe.
*Ze zenden voortdurend een lage of juist heel hoge toon uit, waardoor die toon als een irritante vlieg je aura binnendringt en voortdurend storing veroorzaakt.
*De storing wordt continu aangezet. Op onbewust niveau wordt je er letterlijk gek van en stort je in. De storing veroorzaakt gaten in je aura waardoor er straling binnen dringt die je ondermijnt. 
*Entiteiten stinken en hun geur hangt voortdurend om je heen. Dat verzwakt enorm.
*Er worden gedachtes in je geplaatst die van jezelf lijken te zijn, maar het niet zijn.
*Die gedachtes worden voortdurend gevoed.
*Ze schelden je uit, dag en nacht, nooit ophoudend. Dat verzwakt de aura zeer.
*Ze gooien over je aura zware substanties als energetisch pek, zwarte netten of andere lichtverduisterende substanties waardoor je vast komt te zitten.
*Ze verleiden je tot drank/drugsgebruik of andere verslavingen. Daardoor verzwakt je aura nl heel snel.
*Ze zetten je aan tot zelfmoord, omdat je er niet toe doet.
*Ze spelen in op hun onzichtbaarheid voor jou, wat hen sterk maakt en je angst vergroot.
Geef dus altijd aan dat je hen herkent. Dat zijn ze niet gewend, daar schrikken ze van.
*Entiteiten zijn niets ontziend, hebben geen geweten en gebruiken vooral je zwakte om op in te breken. Kinderen, zieke, labiele mensen zijn voor hen een speelterrein van jewelste. 
Zwakte maakt kwetsbaar, kwetsbaarheid verlaagt de weerstand en als de weerstand verlaagt word je ziek en daardoor kan het spel steeds sterker gespeeld worden.

Dat wat ik nu beschrijf is niet nieuw. Het is al zo oud als de mensheid zelf. Maar het moet herkent worden. Zodat je het door krijgt en er tegenin gaat. Je kracht gebruikt, je liefde,je licht.
Als je aura gezond is heb je niks te vrezen. Ze kunnen je omcirkelen maar niet binnendringen. Dringen ze eenmaal binnen dan heb je een zgn. auralifter en wordt het een heel ander verhaal.
De oude beschermingstechnieken waren er op gericht om jezelf dusdanig te beschermen dat je onzichtbaar werd voor hun ogen. Een lichtmantel over je heen gooien, een piramide om je plaatsen enz. Maar de nieuwe technieken zijn er op gericht dat je, je innerlijk licht gebruikt. Alle lichtbronnen in alle chakra's aanzetten. Je trilling verhogen. Je eigen territorium veilig stellen door van binnenuit je trilling te verhogen. Waardoor je energie warmer wordt, de geluidsgolven sterker worden en je kracht groeit. In je aura, je huis, je omgeving, overal. Je lichttoon is mooi en zuiver. Je innerlijke warmte koesterend.
Entiteiten verafschuwen dit. Ze branden zichzelf aan jouw licht en klank. Ze gaan dus weg. Ze vinden je stinken, want je ruikt naar schoonheid en dat haten ze. Ze willen zo ver mogelijk bij je vandaan en laten je met rust. Je omgeving wordt rustig en schoon. Je kan ademen in vrijheid. Entiteitvrij.
Mensen die daar in niet hun verantwoordelijkheid nemen verdwijnen uit je buurt.
Het wordt steeds rustiger.
Heerlijk.

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden, maar ik hoop dat je zo sterk bent om deze zelf te onderzoeken en vooral de ingang er voor af te sluiten.
Zo dragen we met elkaar zorg voor een schonere energetische atmosfeer, waarin veiligheid prevaleert.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email