Het Weefgetouw

Het Weefgetouw

In de kern van Moeder Aarde staat de grote levensharp, die via al zijn snaren met de zieletonen en levensdraden van de mensheid is verbonden. Al jaren lang werken we in op de frequenties van deze zielesnaren om vanuit de kern van de aarde het veranderende collectief bewustzijn te gronden. Elke keer als er een frequentieverandering plaatsvindt geven wij dit via ons bewustzijn door aan de harp. Deze stelt zich voortdurend bij. De toonsoort in de harp is steeds aan het opklimmen naar een hoger akkoord. 
Nu de zwarte straalenergie zich omkeert en zich gaat verbinden met de opbouw van de nieuwe aarde kan er een quantumsprong bereikt worden.
Iedereen die op welke wijze dan ook het aanbod van de zwarte straal heeft helpen gronden en uitbouwen krijgt met een bewustzijnsomkering te maken.
Zo heb je ook zielen die "De wevers" worden genoemd. Zij behoren net als de zwarte straaldragers tot de oudste zielen van de wereld. Zij kunnen met hun speciaal afgestemde aura's de lichtdraden verweven tot een patroon. Zij zijn in staat om de lichtstralen door alle tijden heen tot een tapijt van energiecellen te weven, waarin het aardeleven houvast vindt. Je kunt je dus voorstellen dat deze wevers het ook zeer moeilijk hebben gehad. Zij kunnen namelijk niet anders dan het aanbod van energie omzetten in patronen en de dominante factor in het levenstapijt versterken. Met andere woorden; net als de zwarte straaldragers gaan ook zij gebukt onder een zwaar trauma. Tegen hun verlangens in hebben zij de zwarte draden van macht en onderdrukking op moeten vangen en er patronen van moeten weven. Patronen die zich door de tijden heen als steeds sterkere draagkrachten gingen manifesteren. Hun weeflicht werd zwaarder en zwaarder en de drama's die zich binnen het weefsel gingen afspelen drukten zwaar op hun bewustzijn. 
Een weefster of wever is zeer gevoelig voor energie. Ik ken een aantal wevers die zichzelf ingesponnen hebben in verlaagde trillingen. Zeg tegen een wever dat hij/zij nergens voor deugt en zijn bewustzijn begint dit als een feit in te weven. Zo weeft hij/zij zichzelf naar beneden. En tegelijkertijd wordt het collectief bewustzijn hierdoor omlaag getrokken. Want iets anders kan de wever op dat moment niet uit zijn bewustzijn halen, hij weeft het bewustzijn omlaag. Dit is een wereldwijd fenomeen dat aandacht vraagt.
Een aantal jaren geleden mocht ik getuige zijn van het feit dat de kosmische wevers begonnen waren om binnen ons lichtstelsel de sterrenpatronen en kosmische verbindingen te herstellen. Nu dit een feit is worden degenen die aarde- licht kunnen weven opgeroepen om terug te keren naar de essentie van hun diepste zelf. Nu de macht van de zwarte straal omgekeerd is, kunnen dus ook de wevers weer bij hun oorspronkelijke weefpatronen komen.
De wevers van elke zielestraal worden opgeroepen om hun kleurengamma's te verenigen en het tapijt van de nieuwe wereld te weven. De draden van de nieuwe wereld moeten verankerd worden in de lichtgrids. In deze tijd worden de Venuswevers van de roze-gouden straal wakker gemaakt. Want vanaf dit jaar kunnen zij hun draden van onvoorwaardelijke liefde weer beginnen te spinnen. Maar dan moet er in hun bewustzijn wel kracht genoeg zijn om dit te kunnen doen. Want jammer genoeg zijn de wevers ook uitgeput geraakt door de ontkrachtende en tegenwerkende patronen. 
Daarom wordt hun bewustzijn aan de zieleharp gekoppeld en de frequenties van de harp worden in hun innerlijk weefgetouw verbonden. Zo worden zij gedragen door het collectief en kunnen zij ieder op eigen wijze de lichtdraden aanmaken die nodig zijn om de patronen te spinnen voor de nieuwe tijd.
Ik heb zelfs al gezien dat het oude weefgetouw in hun bewustzijn volledig stilgelegd is en vervangen door een nieuw weefgetouw. Zij zijn op vrij brute wijze afgekoppeld van de oude machtspatronen. Toen de zwarte straal aan zijn omgekeerde beweging begon, zijn de oude weefgetouwen abrupt stilgelegd. Nu kunnen de zwarte straaldragers en de wevers beginnen om alle patronen om te keren. Een enorm werk, maar een noodzakelijk karwei. Dit is nl. de basis van het bestaan. Hierin worden de ankeringen gelegd voor "HET NIEUWE". Alles in ons wezen mag er op gericht zijn de zwarte straaldragers en de lichtwevers te ondersteunen.
Laten wij ons allemaal in de kern verbinden met Moeder Aarde. Want zij is de grootste tijdswever. Alle lichtwevers komen in het hart van moeder aarde tezamen. Laten we er alles aan doen om het hart van moeder aarde te laten zingen, zodat zij vreugde kan spinnen, weven en nieuwe patronen bedenken voor onze prachtige planeet.
Het hart van moeder aarde zingt. De harp speelt en al zijn zielesnaren glanzen op in lichtende vreugde. De weefgetouwen spinnen aardelicht en weven hard door om naar de kosmos te reiken. Zodat aarde licht en sterrenlicht naar elkaar toe kunnen weven en in elkaar over kunnen gaan in tijdloze schepping van nieuw leven. 
Weer een trauma dat ophoudt te bestaan.
Ongelooflijk hoe NU op korte tijd alles zich aan het omkeren is.

Zing mee in de kern van je hart…AUM AUM AUM!!!

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email