Uitleg over de artikelen van Center of the Soul

Uitleg over de artikelen van Center of the Soul

De artikelen van Center of the Soul kunnen niet gelezen worden vanuit de mentaliteit of het ego. Even vluchtig lezen  voegt niets toe, want ik schrijf  in hologramstijl. Als je de stukken te veel met je hoofd leest dan kom je er niet in.  Je eigen energie vormt de sleutel op de toegangspoort.  Als je door de poort heen bent dan vormen de letters, het verhaal op zich een ( onzichtbaar) lichthologram om je heen.  Alsof het zich multidimensionaal om je heen afspeelt, waardoor het lijkt alsof je midden in het verhaal zit. Je kan het pas echt goed inlezen als je samensmelt met dit hologram. Op dat moment gebeurt er ook van alles met de lezer zelf.

De energie vanuit dit hologram sluit aan op de interne stukken die de lezende mens met dit hologram kan verweven. Dit gebeurt dan vanzelf. En al lezende verhuis je mee in het verhaal naar een hoger/dieper plan in jezelf.

Zo zit er automatisch een beveiliging ingebouwd in “mijn “artikelen. De artikelen zijn vanuit levend licht omgevormd tot woorden en letters die alleen kunnen samen smelten met de mens die vanuit zijn hart er aan toe is. Heel handig. Op deze manier kan er ook geen verkeerde energie binnenkomen in het verhaal.

En dat is erg belangrijk. “Het oordeel”  vanuit mensen mag niets afdoen van de werkkracht die in iedere letter, punt en komma verwerkt is.

Wij moeten de letters lezen zoals we dit kunnen vanuit menselijk perspectief. Maar op een ander level vormt elke letter op zich een poort die je de diepte in voert. En al die letters tezamen zijn verweven met multidimensionale dimensies die buiten de fysieke lettertijd om, altijd in beweging zijn. Met andere woorden; het is oneindig moeilijk om juist die bewegingen te vangen met letters die de beweging op zich niet  mogen vastzetten en toch iets toevoegen aan het geheel. Eigenlijk niet te doen. En meteen de uitdaging voor mij om de beweging in de tijd zo goed mogelijk te verwezenlijken in de opgelegde verstarring die er nu eenmaal in mensentijd is. Andere dimensies kennen andere tijdsstromingen. Andere talen en andere schrijfstijlen. Maar het is juist leuk om al die stijlen in de stijl van het Menszijn van vandaag samen te brengen in een poging tot verduidelijking en vooral verbinding. Want dat is mijn taak. Om alle geziene en ongeziene werelden te verbinden op energetisch niveau zodra de tijd dat toelaat.

Ook wij mensen op zich leven in verschillende dimensies en belevingstijden. Voor een mens met meer licht in zijn/haar systeem gaat de tijd sneller dan voor de mens die nog verzwaard is door oude patronen.  Zeker nu we door de grensgebieden van de  tijden gaan is er een enorm verschil in beleving en leefstijl tussen de mensen onderling.

Het is ook ondoenlijk om daar allemaal rekening mee te houden. Integendeel, we moeten verder. Er stroomt steeds meer licht binnen in het aardeportaal, meer en meer poorten verbinden zich. De artikelen/energiepoorten worden steeds complexer en meer gelaagd in zichzelf.  Zij zullen gelezen worden door mensen die dit aanvoelen, mee kunnen werken met de opbouw van die energie.

Daarom is het misschien goed om je dit eens goed te realiseren. Niet meteen roepen “ ik snap het niet”, want het valt niet te snappen, alleen innerlijk te begrijpen.

Leuk toch..ik daag je uit om voorbij het snappen te komen, in het begrijpen, in je innerlijke wereld van Zijn waar zoveel verborgen ligt.

Ik haal aspecten omhoog die je met je verstand belachelijk kan vinden, terwijl je gevoel er om jubelt. En ik hoop dat  je de uitdaging om dit gevoel en het onderliggende weten hierin weer te vinden aan gaat. Leer jezelf kennen op al je lagen. Voorbij het alledaagse weten en mogen weten. Haal oude dogma’s uit je systeem en vlieg binnen in de wereld van tijdloosheid, die ik weliswaar met woorden moet vangen, maar die nergens aan  hoeven te ankeren. Omdat waarheid uit lagen bestaat en vanuit allerlei aspecten bezien mag worden.

DE WAARHEID bestaat niet. Waarheid is een proces waarin nieuwe ontdekkingen geïntegreerd mogen worden, zodat de waarheid altijd groeien kan tot een verheven vorm van zichzelf.

Waarheid is geen absolutie, waarheid is een groeiproces.

De kosmos is vol van ongeziene en onontdekte waarheden en als we deze bij elkaar brengen dan ontstaat er een doorzicht zo groot dat daar geen woorden voor zijn.

Ik wens jullie toe dat je niet langer oordeelt, maar bent.

In jezelf, in de wereld, in het verhaal van NU.

En als er iemand is die denkt dit beter te kunnen doen ikzelf, dan juich ik dat toe. Want ik claim hierin geen rechten. Ik doe alleen maar mijn uiterste best om deze moeilijke materie vanuit mijn innerlijke beleving, in samenwerking met Al Wat Leeft zo goed mogelijk te vertalen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email