Entiteiten

Entiteiten

Ik wil vandaag even iets belangrijks onder jullie aandacht brengen.
Jullie weten inmiddels dat er entiteiten zijn die zich graag voeden met negatieve energie. 
Deze entiteiten bevinden zich in astrale lagen die verbonden zijn met laag afgestemde energievortexen.
We werken er hard aan om onze planeet entiteitvrij te krijgen. Bijna onmogelijk. Gezien de grote hoeveelheid negatieve energie die zelfs op dagelijkse basis geproduceerd wordt door het handelen en denken van veel mensen op deze planeet.
Er wordt enorm veel aandacht besteed aan het opruimen van al bestaande negatief geladen energievelden,zodat deze niet groeien. Ook wordt door het verhogen van het bewustzijn van de mensheid ingespeeld op zijn geweten, waardoor ooit bepaalde handelingen tot het verleden gaan behoren. Dat is een keus die je als mens maken kan. Tenzij het handelen beïnvloed wordt door entiteiten die zich graag aan je energie vasthechten of om je heen circuleren om je zodanig te beïnvloeden zodat je steeds meer negatief geladen energiedeeltjes produceert, bijv. door stress, frustratie, boosheid, verdriet, haat. Het produceren van zwaar emotioneel geladen energiedeeltjes is heel belangrijk voor dit soort wezens. Daardoor houden ze zichzelf in stand en bouwen ze hun energievelden steeds groter uit.
Veel vortexen keren zich om. Negatief geladen deeltjes heffen zich op. Het bewustzijn van de planeet groeit. De trillingen worden sterker en sterker. Het wordt voor entiteiten soms moeilijk om zich staande te houden. Een ziel die zijn trilling verhoogt en daardoor sterker licht uit gaat stralen maakt zichzelf entiteit vrij. 
Voeding vinden voor hen wordt moeilijker. Daardoor kan het gebeuren dat als er ergens voeding te vinden is, de entiteiten zich massaal op deze voeding storten. Hongerig als zij zijn. Daardoor kan een trilling in heel snel tempo ombuigen tot agressief en zelfs kwaadaardig.
Voordat je weet wat er gaande is slaat de energie om en valt aan.
De entiteiten zwermen uit om voeding te vinden.
Zo wil ik je waarschuwen voor dit fenomeen.
Laat je niet door deze wezens in de luren leggen zodat je meegezogen wordt in hun trilling.
Krijg je een emotie, pas dan op dat die emotie niet proportioneel snel uitgroeit tot iets wat je niet in de hand hebt. 
Vermijdt plaatsen en situaties waarvan je weet dat ze al licht ontvlambaar zijn. Geef entiteiten geen kans om de vlam in de pan te kunnen gooien.
Zuiver waar je kan vervuilde energieplekken. Tijdens je wandeling door een parkeergarage of anderszins gevoelige plek voor negativiteit kun je lichtspiralen uit je weg laten stralen als poetsborstels..gebruik violet licht om vervuilde plekken schoon te branden. Met andere woorden; haal op alle mogelijke manieren de voedingsbodems weg die negatieve entiteiten aan trekken. 
Als we met elkaar energetisch poetsen, worden de plekken waar deze entiteiten rond zwermen steeds minder talrijk.
Ze verhongeren.
En sterven uit.
Het ras van entiteiten heft zichzelf op.
Ooit.
Het zal nog even duren.
Maar we moeten ergens beginnen.
Houd jezelf entiteitvrij.
Houd de omgeving waarin je verblijft entiteitvrij.
Laat je niet uit je tent lokken door anderen die hun frustraties niet in de hand hebben.
Brandt alles schoon met het violette licht. Laag na laag na laag.
En vooral …herken het moment waarop er een grootscheepse aanval wordt ingezet.
Draai dit letterlijk de rug toe en laat door het uitstralen van wit licht zien dat je er niet meer aan mee doet.
Het spel is uit.
Klaar.
Over.
Als je wilt.
En dat wil je.
Want dat geeft rust.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email