Sterrenkind Simon

Sterrenkind Simon

Gisteren, op de dag van de ie-klank activatie kwam er weer een bijzonder kind op mijn pad.
Simon van 6 jaar uit Amsterdam, samen met zijn moeder Ilse. Beiden zijn dus drager van deze speciale klank.
In het bewustzijn van Simon mocht ik een weidser energieveld openen. 
Simon is onderdeel van een zielsnetwerk, net zoals wij dat allemaal zijn.
Ik zag prachtige lichtwezens om hem heen. De bescherming en begeleiding om dit kind heen is van hoge kwaliteit.
Ik voelde de engel Michaël verbinden. De lichtwereld ( zie waarneming van 22 -2-2010) waar ik over schreef werd zichtbaar door hem heen.
Een gestalte in een hemelsblauw gewaad was daar aanwezig. Simons hoger bewustzijn. Volwassen en sterk. En nauwkeurig op de hoogte van het feit hoe het met het bewustzijn van Simon op aarde gesteld is.
De bol op tafel flitste sterk op toen de naam Simon werd genoemd. Lichtblauwe en zilverkleurige flitsen verspreidden zich door de ruimte. Ik zag Simon op aarde en hoe zijn hoger bewustzijn zich als een vangnet opende. De flitsen schoten razendsnel door de aanwezigen heen in de netwerken, de rasters. Naar Simon toe. Ik voelde dat mijn bewustzijn om hem heen ging staan en de energie opving. Ik zorgde er voor dat de energie tot in zijn diepste basis verwerkt kon worden. Zijn aura opende zich, dat wil zeggen dat een nieuwe laag in zijn aura zich openvouwde en als geleider voor dit licht begon te werken.
Deze laag in de aura is zilverkleurig, violet, blauw. Het was prachtig om te zien hoe het licht zich razendsnel in de kernen van zijn chakra's installeerde en van daaruit in zijn aura flitste. In de nieuwe laag. Vanuit deze laag zag ik veel verbindingskoorden uitwaaieren. Ik zag de lichtflitsen ook door deze koorden weg schieten. En ik zag dat Simon nu in het middelpunt van zijn netwerk stond en dat het de bedoeling was dat alle andere kinderen in zijn netwerk, waar ook ter wereld, geactiveerd gingen worden door dit licht. Dat betekent dat Simon een " sleutelkind" is. Door hem heen worden nieuwe trillingen en codes de wereld ingebracht. Dit licht wordt momenteel ontvangen door vele kinderen. Het opent ook in hun bewustzijn de nieuwe lagen. Waarin dit licht ontvangen kan worden. Michaëlslicht dat zich breed installeert in het bewustzijn van velen. Dat verandering op gang brengt. Deze schitterende kinderen hebben een hoog bewustzijn. Zijn sterk verbonden met de natuur en het mineralenrijk. In hun directe omgeving worden deze elementen door het licht aangetrild en de aura's van vele planten, bomen, bloemen, dieren en mineralen openen zich en nemen dit licht in zich op. Niet in alle landen zijn deze kinderen veilig. Niet iedereen mag zichtbaar worden door dit licht. Daarom zorgt Michaël er voor dat deze kinderen beschermd worden. Zijn lichtzwaard staat om hen heen.
Gelukkig weten deze zielen heel goed waarom ze een leven op aarde hebben gekozen en is hun volledige takenpakket in hun bewustzijn gecodeerd opgeslagen. Om op de juiste wijze te kunnen werken. Hoe en wanneer dan ook.
Daarom is het mooi dat vanuit een relatief veilige situatie dit licht geactiveerd kan worden en beschermd. Vanuit Simon dus. Die in zijn onbewust weten de verantwoordelijkheid over de anderen met zich mee draagt. En hen nu wakker maakt.
Deze zielen gaan oude systemen op de helling zetten, afbreken en veranderen van binnenuit. Het is niet meer te stoppen. Zij leven overal. En zullen achter de schermen werken om dit nieuwe licht te verankeren in het bewustzijn van de aarde of van een specifiek land. De ie-klank verbindt zich met al het leven om hen heen. De wezens uit dit lichtstelsel zullen er alles aan doen om de kwaliteit van deze trilling te stabiliseren. Zij die vanaf de aarde uitgenodigd waren om deze bijeenkomst bij te wonen helpen hierin mee. Hun hoger bewustzijn blijft verbonden met de menselijke vorm en zal de trillingen in balans moeten houden. Wat een samenwerking en wat een kracht.
Zou het toeval zijn dat het lichtstelsel Sirius terug te vinden is in de naam van Simon. Nee natuurlijk niet. Simon van Sirius komt met vele anderen om de aarde te ondersteunen op zijn weg. Hij heeft zich verbonden met een oude aardse naam om de trillingen diep in te kunnen weven. De naam Simon komt zelfs al in de bijbel voor. 
Vele Sirianen zijn bezig om via welke weg dan ook de aarde te begeleiden. De engel Michaël werkt ook met hen nauw samen. 
De kosmische raden komen nu veelvuldig bijeen. O.a. op Sirius.
Stap voor stap zullen de activaties opgevoerd worden en de aarde in een andere frequentie brengen.
Is het niet machtig om hier onderdeel van te zijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email