Aardekind Leonie

Aardekind Leonie

Leonie is de zus van sterrenkind Thessa. Zij is een zeer oude ziel en heeft veel complexe levens op aarde meegemaakt. In dit leven wil zij de overstap terug naar het licht maken. Dat houdt in dat er veel oud karma weggewerkt mag worden en dat haar sterrenhart weer ontwaken mag. Elke keer als ik met Leonie werk komen er prachtige dieren om ons heen. Zo is er bijv. altijd een leuk wit hondje aan haar zijde die overal waar zij gaat met haar meegaat. Zij heeft verbinding met oude wijze volkeren. Het indianenvolk o.a. staat diep in haar hart gekerfd. 
Vandaag kwam er een zilverwitte dolfijn. Hij dook plotseling haar aura in en stond recht overeind op zijn staart. De staart bewoog heftig en maakte op diep cellulair niveau veel los. Hij legde een heldere druppel kristallicht in de handpalm van Leonie. De druppel smolt en vloeide als water uit in haar energielijnen. Ook hoorde ik uit zijn keel de in deze week door mij beschreven hoge ieeeee – klank komen. Uit mijn handen begon veel licht te stromen. Ik hoorde dat de ie- klank in mijn eigen naam geactiveerd werd en diep door haar heen begon te werken. Ik liet deze krachtige energie intens doordringen. Ik vroeg haar met me mee te werken en samen begonnen we te "tonen" op de ie -klank. 
De dolfijn begon om zijn eigen as te draaien en dook dwars door haar aura heen. Razendsnel verplaatste hij zich en stootte ondertussen zijn ieieie-ieieieklanken uit. Het was heftig. Maar wel doeltreffend.
Ik zag in al haar bewustzijnslagen een grote verschuiving optreden. Een grijze mist steeg op. Meteen kwam er aan de linkerkant een witte indiaan met een grote vredespijp. Deze indiaan zie ik veel tijdens sessies. Hij blaast grote witte rookwolken dwars door het bewustzijn van mijn cliënten heen als het nodig is en zuivert daardoor de aura. Tot in de diepste lagen. Zo ook bij Leonie ( let op de laatste klank van haar naam).
Hij liet mij zien dat hij de komende twaalf dagen hiermee door zou gaan. 
De dolfijn keek zeer blij en ook hij beloofde de komende tijd trouw aan de zijde van Leonie te blijven.
Dit alles zal veel losmaken in haar bewustzijn. Veel oud licht wegwerken. Zodat het oorspronkelijke sterrenlicht in haar kern weer ontwaken kan.

Twee zeer bijzondere zusjes, die het ieder op eigen wijze niet gemakkelijk hebben in dit leven. Maar geleid en beschermd worden door de engelen. Om op de juiste wijze in hun kracht te komen staan.
De energie in beide zusjes is totaal verschillend van aard. Dat maakt het voor hen ook niet gemakkelijk om elkaar te begrijpen. Toch doen ze hun best. En de liefde in hun harten zal hen steeds dichter bij elkaar brengen. Ik voorzie dat dit aardse en hemelse kind hoe ouder ze worden hoe langer hoe dichter naar elkaar toe gaan groeien.

Ik wens hen wijsheid en liefde toe bij alles wat zij doen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email