Sterrenkind Hidde ( deel 3 )

Sterrenkind Hidde ( deel 3 )

Sterrenkind Hidde is klaar voor de volgende fase. 
Hij maakt duidelijk hoe het volk van Sirius ons door de tijd heen loodst.

Vandaag kreeg ik een diepe zielsverbinding met Hidde. Zijn ouders waren bij me en terwijl we aan het werk waren gaf hij de volgende boodschap af. 
Ik geef zijn stem de vrijheid om te spreken………

Gegroet geliefden en dierbare vriendin op deze aarde. Vandaag zijn mijn ouders bij u te gast geweest en ik heb de vrijheid genomen om mijzelf in de verbinding met deze energie dieper in te wortelen in het aardse programma. Mijn stoflichaam is nu twee jaar oud en gedurende deze periode hebben jullie mij de kans gegeven om in volledige vrijheid en op mijn eigen wijze de energielichamen in te laten dalen die nodig zijn voor mijn aanwezigheid hier op aarde. Nu ben ik verankerd in mijn wezen en klaar voor de volgende stap. Ik heb geleerd gebruik te maken van de energievelden om mij heen. Eerst had ik moeite met de hoeveelheid trillingen die op mij af kwamen en voelde me ontheemd in uw wereld. Nu mijn lichamen ingebed zijn in de juiste context merk ik dat ik sterk genoeg geworden ben om met de omringende energie te spelen. Ik moet nu gaan leren om de hoeveelheid prikkels te gaan herkennen. Hen onder te verdelen in clustervelden en van daaruit de mogelijkheden gaan bestuderen om hen bruikbaar te maken voor verwerking. Ik heb geleerd om de hoeveelheid positieve energie zodanig in mijzelf te verankeren dat ik bijna geheel in staat ben om mijzelf te ontstoren als dit vereist is. De komende tijd wil ik in de turbulentie van het dagelijks leven aan mijzelf bewijzen dat ik de energie kan vasthouden en in mijn kracht kan blijven. Mijn energielichamen zijn in staat om dat wat ik in mijn nabijheid voel om te bouwen tot een andere trilling. Ook ben ik nu zover dat de Siriaanse kracht hier op in kan werken, samensmelten en dus een versterkte werking in het geheel kan opbouwen. Ik heb vanuit mijn kern om meer vrijheid gevraagd in de hoop dat mijn ouders mij de tijd gunnen om mijzelf te leren kennen, zodat ik me kan voorbereiden op wat ik in dit ZELF kan doen. Mijn Siriaanse voorouders helpen mij om hier op aarde in volledige vrijheid te kunnen functioneren. Ook zal er binnenkort een – zoals jullie dat noemen verwante broer – afdalen om in dit zelfde gezin aanwezig te kunnen zijn. Ik kijk er naar uit. Het zal onze krachten bundelen. En ook dat is nodig, er is veel werk te verrichten. Ik schep er plezier in om ook mijn ouders vrij te maken van storingsvelden. Ik motiveer hen om in hun kracht te gaan staan en te herontdekken wie zij hier op aarde werkelijk zijn. Ik werk op hen in zodat zij ook steeds meer en meer hun eigen waardes gaan ontdekken, huns maskers laten vallen en in vrijheid gaan ademen.
Genoeg hierover gezegd. Ik laat u zien waarom het belangrijk is dat wij kinderen van Sirius hier op aarde gekomen zijn. Ik heb u al gewezen op ons vermogen om energie om te zetten naar andere frequenties. Deze energie zal het zijn die de komende tijd in gaat werken op het aardse bewustzijn. Er zijn nl. veel stromingen in de atmosfeer van uw aarde die nog ontstoord moeten worden en wij met onze interne mogelijkheden werken daar op in. Uw wereld is omvat en doordrenkt met energievelden die op dit moment aan kracht winnen. Oude en nieuwe stromen ontmoeten elkaar en omarmen elkaar, maar kunnen nog niet altijd goed in elkaar overgaan. Dat kan er toe leiden dat als deze energievelden elkaar ontmoeten zij in elkaar willen overgaan, maar elkaar tegelijkertijd afstoten. Een tegengestelde werking. Daardoor creëren zij een kracht die vergelijkbaar is met wervelstormen die zich opbouwen naar orkaankracht. Dit proces is op dit moment een reëel gevaar voor uw wereld. Deze energetische stormen moeten vanuit de kern gekalmeerd worden en geleid in de juiste richting zodat de winden van de veranderende tijd geen schade toebrengen aan het aardse leven. Het kan nl. zijn dat deze stormen uw wereld ook beïnvloeden op het stoffelijk niveau. Onjuist gecoördineerd kan dit tot natuurrampen en andere chaotische gebeurtenissen leiden van geweldige omvang. Dit is alles echter al voorzien vanuit het Totaal Oerzicht en daarom zijn wij Sirianen gekomen om de onbalans die hierdoor in de wereld ontstaat in evenwicht te brengen. Wij zijn in staat om kalmerende energiebollen te plaatsen in het oog van een energetisch storm. Waardoor de energie niet gaat samenklitten en vortex stormen gaan vormen. Wij zijn dus eigenlijk een preventief middel in dit geheel. Met dank aan het instrument dat deze woorden schrijft (en ook al geruime tijd in mijn nu aardse leven mijn kanaal naar de kosmos is geweest) melden wij u dat de aarde gaat laveren. Alsof hij aanvliegt op de juiste koers, maar nog niet de landing in kan zetten. Uw wereld is de eerste sluisring van Sirius aan het binnenkoersen. Onze taak is het u hierdoor heen te loodsen. Een gevaarlijk proces.

De turbulentie die ontstaat doordat uw wereld de eerste ring van Sirius binnen glijdt zorgt er voor dat de aarde op sommige plaatsen een omgekeerd stilte effect doormaakt. Met andere woorden; er vallen gaten in het geheel die er voor zorgen dat er vacuüm momenten ontstaan waardoor alles wat technisch bestuurbaar is totaal ontwricht zou kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de onbalans in de wijde omtrek van luchthavens. Bijv. Schiphol in Nederland. Dit punt is van oudsher een kosmische aanvliegroute. Het ruimtestation is in weder opbouw en er beginnen steeds meer sterrenvolkeren op dit punt aan te koersen. De energie rondom deze basis is sterk in beweging. We zoeken naar de juiste krachtspunten om alles in balans te brengen. Er zijn veel krachtpunten nodig om de basis sterk te verankeren in de energetische ruimte op deze plaats en aan te laten sluiten op de ringen van de Sirius sluis. Vandaar dat er haast geboden is bij het implanteren van de Siriaanse lichtbollen. De vloot van Sirius staat nauwgezet in verbinding met het Ashtar Command, dat verantwoordelijk is voor de vele ontsluitingen in dit gebied. Op dit moment wordt er met spoed aan een basisveld van balans gewerkt dat er voor moet zorgen dat de energie niet al te veel beïnvloed wordt en op uw stoffelijke wereld voor problemen zorgt. Wij zijn ons er van bewust dat deze ombouw al voor de nodige onrust heeft gezorgd, toch melden wij u meteen dat de schade tot een minimum beperkt is gebleven. We hebben heus met zorg en aandacht onze voorzorgsmaatregelen genomen. En dat zullen we blijven doen. In een gebied waar zoveel mensen bij elkaar wonen, er zoveel voertuigen tegelijk op de weg en in de lucht verkeren. Er zo veel telegrafisch en telefonisch verkeer is en uw elektronische apparatuur hun stralingsgolven afgeven is het precair om te werken. Toch is het nodig dat de voltallige basis van de sterrenvolkeren terug in bedrijf genomen wordt. Wij vragen uw begrip voor de ongemakken die hierdoor eventueel ontstaan en zullen er alles aan doen om hulp te bieden op wat ongelukkige momenten.
Het gebied rondom Schiphol is niet het enige punt in de wereld dat op deze wijze aangesloten gaat worden op de Sirius sluis.. Het Siriaanse volk moet meerdere punten ombouwen, er voor zorgen dat de sluis goed betreden kan worden en tegelijkertijd de kosmische stormen en turbulentiegolven begeleiden die door de wereld heen waren. Ik ben er trots op dat mijn aanwezigheid hier op aarde er toe mag bijdragen dat dit alles in goede banen wordt geleid. 
Er zijn vele Sirianen onder u en wij zullen de mensheid door de sluis van Sirius heen loodsen. 
Gelukkig kunnen wij gebruik maken van vele positieve krachtsstromen. Die wij vervolgens ombouwen tot loodslichten en neutralisators van hoog kaliber. Wij gebruiken enorme krachtskristallen die vanuit de kosmos overgebracht worden om dit alles te ondersteunen.
Wees niet boos op ons, wees niet bang van ons. Wij hebben net als u het stoffelijk kleed aangenomen en zijn onder u. Onze sterrenziel spreekt en werkt door ons heen in een veranderende wereld. Deze wereld is ons nauw aan het hart gelegen, net zoals u ons nauw aan het hart ligt.
Het gebied waarover ik bovenstaand sprak is de laatste jaren ontsloten tot in de diepste niveaus. Wij vragen uw medewerking om ons de kans en de tijd te geven dit alles zo rustig mogelijk uit te mogen bouwen. 
In ons volk schuilt een oude schuld. Een schuld die collectief aanwezig is in uw en ons bewustzijn. Wij voelen ons nl. mede verantwoordelijk voor wat er in het verleden mis gegaan is op uw wereld. Ons ongeduld en te veel ongeleide krachten zijn er debet aan geweest dat een eens zo mooie wereld veranderd is en uit de evolutiebaan geschoten
Geef ons de kans en de gelegenheid om onder u te zijn, zodat wij kunnen herstellen wat eens kapot is gemaakt. Ik ben een sterke Siriaanse ziel. Ik heb mij geënt op een echo uit het verleden. Via mijn vaders bloedlijn ben ik de poort van uw leven binnengekomen en zorg ik tezamen met mijn broeders er voor dat de kracht van Sirius nu op de juiste manier gebruikt zal worden. 
Er komen meerdere sterrenvolkeren tot leven. Te midden van u. Wij worden geboren uit de echo van uw collectief verleden. Wij verbinden ons met de ziel van ons volk, ogenschijnlijk zo ver bij u vandaan, maar door onze komst zo dichtbij. Niet al onze broeders en zusters zullen zich enten op het collectief van dit bewustzijn. Wij zullen in fases en dimensies om u heen zijn. De mogelijkheden benuttend die u ons schenkt. Dank dat u ons toelaat in uw midden. Dank dat wij met u samen werken om de ooit ontstane schade hier op aarde te repareren. Dank dat u mijn woorden hebt willen horen en in uw hart begrijpen. Zo werken wij samen naar het punt van Heelheid toe.

Ik trek mij nu weer gedeeltelijk terug in het wezen van Hidde, mijn aardse drager. Ik draag hem en hij draagt mij. Het is zo fijn te ervaren dat de liefde in dit gezin en de indrukken die mijn bewustzijn als Hidde opdoet zo leerzaam is. Ik voel me veilig en gewenst. 
Ook zal ik Hidde de kans geven om zijn stofprogramma volledig uit te kunnen bouwen. Ik werk door en met hem mee, maar zal hem niet storen in zijn aardse ontwikkeling. Hij mag mens zijn onder u mensen. Zoals ik mijzelf zal zijn binnenin zijn wezen en mijn kosmische programma zal doen ontvouwen op de juiste momenten.
Ja vrienden, wij zijn onder u, steeds beter zichtbaar en meer en meer met u samen werkend, zonder dat u dit eigenlijk zelf beseft.

Ik wens u vrede in uw hart en wijsheid in uw spreken.
Met alle liefde die in mij is…groet ik u.

Hider i san, zoon van Sirdar i san en Samina na ra van Sirius.
Hider i san is uiteraard een vertaalde naam die ik samenstel uit de klanken van mijn onuitsprekelijke kosmische naam, maar die voor mij de verbinding van Sirius naar de aarde vergemakkelijkt. Hij is eenvoudig, doch doeltreffend en werkzaam, mijn aardse naam is hier nauw aan verwant. Hidde en Hider zijn samen Een.

Print Friendly, PDF & Email