Weer een bijzonder sterrenkind

Weer een bijzonder sterrenkind

Opnieuw een bijzonder sterrenkind.

Bij mij zijn de ouders van weer een prachtig toekomstig sterrenkindje. Het zieltje van dit kind is van intergalactische oorsprong. Als ik de moeder aanraak springen er aan weerszijden van haar heupen twee energievelden vrij. Het kindje in de buik geeft een bepaalde code door, waardoor dit gebeuren kan. Meteen zie ik in de energievelden twee andere " kinderen" komen. Zij zijn aards om te zien en toch ook weer niet. Alles aan hen is verfijnder, de kleuren en snit van de kleding die ze dragen, hun ogen, de energie om hen heen. Ze hebben de aardse leeftijd van ongeveer 7 jaar, maar zijn in wijsheid en inzicht veel verder dan dit punt. Het zijn zielen die zich in een veld van Drie Eenheid met elkaar verbonden hebben. Het kindje in de buik zal uiteindelijk uitgroeien tot een aardemens, de twee er om heen zullen niet geboren worden op aarde, maar via dit communicatieveld in verbinding blijven zolang dit nodig is. Ik zie hen inwerken op het zieltje in de buik. Cirkels van licht maken zich los en de energie wordt omhoog getrokken naar een zeer verfijnd niveau. De drie kinderen communiceren met elkaar en hebben er duidelijk zin in. Zij voelen zich veilig binnen dit proces. De kinderen roepen hun aardse " ouders" op om in hun kracht te gaan staan en zich te verbinden met de engelen en de kosmos. Het geboorteveld in de regio waar zij wonen ( Vlak bij Delft) zal dit proces zeker ondersteunen, ik heb zojuist een beschrijving hiervan gemaakt.
Er komt een lid van het Ashtar Command, hij laat weten dat hun huis en de omgeving onder de directe bescherming vallen van het Command. Hij activeert met name in het bewustzijn van de vader bepaalde codes die hem gaan helpen herinneren dat ook hij één van hen is. Hij wordt opgeroepen om in zijn TAAK te gaan staan en de verbinding te onderhouden. Dit gebeurt ook, vanaf nu zal deze man indirect in contact met deze wezens staan, meestentijds zonder dat bewust te weten. Maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat er veilige velden van geboortelicht worden gemaakt, waarlangs deze bijzondere kinderen af kunnen dalen naar het aardse leven. Hetzij direct, hetzij in de energetische lagen. Er moeten tenslotte verschillende geboortevelden worden gemaakt tot in alle geledingen van het wereldbewustzijn.
Om dit te onderstrepen zie ik plotseling een stoet van astrale kinderen komen. Ze zijn weliswaar in hun lichtkleedjes gekomen, maar je voelt meteen een subtiel verschil met de energie van de galactische kinderen. Ze dansen en zingen, zijn zeer blij. Ze bewegen door de situatie heen, zonder dat dit storend is. Zo zie je weer eens duidelijk hoe dit alles verbonden is met elkaar, dat er wetenschap is naar en van elkaar, maar dat alles zich in zijn eigen dimensie afspeelt. Het is een heel blij gebeuren. Ik zie er engelen om heen, vreemdsoortige kosmische wezens, en alles is in harmonie. 
De galactische kinderen zullen heel krachtig inwerken op dit proces, de astrale kinderen zullen hier veel van leren en hun energie koppelen. Het aardse kind ondergaat dit alles tijdens het groeiproces en zal overstapjes maken van het ene veld naar het andere.
Deze ouders krijgen in principe niet 1 kind, maar drie kinderen er bij in hun huis. Want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hmmm, pittige opdracht dus. Het kindje dat geboren gaat worden zal veel energie hebben en soms voor drie tellen ben ik bang. 
Maar er is zoveel hulp om dit alles heen, dat het zeker zal gaan lukken. Ik zie de kinderen bloemen strooien, sterretjes plaatsen. Ze hullen de moeder in een veld van Liefde en Heling. Dit licht zal zij doorgeven en uitstralen naar velen om haar heen. Wat een geschenk toch weer om dit mee te mogen maken.

Print Friendly, PDF & Email