Sterrenkind Thessa

Sterrenkind Thessa

Het leven kan soms zo rijk zijn..het is elke keer weer bijzonder om de speciale kinderen van deze wereld te ontmoeten.
Bij mij is Thessa, een mooi meisje van dertien jaar met een hoog bewustzijn.
Thessa heeft een bijzonder liefdevolle uitstraling. Het liefst wil ze de hele wereld helpen en iedereen gelukkig zien. Ze is ook wijs voor haar leeftijd, een echt sterrenkind.
Toen ik met haar aan het werk ging gebeurde het volgende. Ik zag een prachtige straling loskomen van binnenuit. In de aura vormde zich een hemelsblauwe rand en daaromheen zag ik een kobaltblauwe rand ontstaan. Alsof ze omgeven werd door een trilling van hemels licht. Aan de rechterkant kwam er een jongetje met een gouden fluit, hij was in prachtig kobaltblauw gekleed, aan de linkerkant verscheen er een meisje met een gouden fluit in een hemelsblauw kleedje. Beide kinderen begonnen op hun fluit te spelen en zuivere tonen die als spiralen van energie loskwamen begonnen om Thessa heen te wervelen. De spiralen dansten om haar ruggengraat en verbonden zich met haar zenuwgestel. Dwars door haar heen schoten zij omhoog en openden in haar hoger bewustzijn een prachtig kristal. De hemelsblauwe kern begon om zijn eigen as te draaien en impulsen van dit licht schoten door haar energieveld omlaag. Daardoor lichtten de blauwe randen in haar aura nog sterker op.
Twee vogeltjes kwamen aangevlogen en zetten zich aan weerskanten in haar aura op de hartslijn. Allebei in blauw verenkleed. De een met een hemelsblauw borstje en de ander met een gouden borstje. De vogeltjes begonnen te zingen en prachtige klanken kwamen als druppeltjes licht uit hun keeltjes. Die druppeltjes vloeiden over in haar hartslijnen, verplaatsten zich naar het hartchakra en openden in dit chakra een prachtig kristal met een hemelsblauwe kern.
Om haar heen begon goudgeel licht te schijnen. Als de zon zelf. Ik zag een engel komen. De engel sloeg zijn vleugels om haar heen en opende zijn hartchakra. Schitterende klanken kwamen uit zijn hart los en deze werden in de blauwe randen overgebracht. Gouden engeltonen die in de blauwe randen als hemelse muziek opklonken. Ze straalden door naar het bewustzijn van Thessa, verbonden zich met de spiralen, de kristallen. De vogeltjes zongen mee, de kinderen bliezen op hun fluiten. Het werd een werveling van engel – blauwgoud-helingslicht. Zo prachtig.
Er werd me getoond dat door het bewustzijn van Thessa heen deze klanken uitwaaieren naar de wereld. Naar de mensen om haar heen die allemaal een stukje heling nodig hebben. De engel liet mij zien dat door haar ZIJN dit prachtige licht vanzelf zou overspringen in het hart, de aura, van de mens die dit licht nodig heeft. Ook werd er haar geleerd om dit licht bewust te sturen naar iemand. Het geeft dit meisje een aanwezige kracht die dwars door haar heen zal werken. En die haar helpt haar diepste zielenwens te realiseren. Heling brengen, pijnen verlichten, verdriet verzachten en ondersteunen waar zij kan.
Wat een taak voor zo'n jong mensje. Wat een wijsheid in dit zieltje.
Natuurlijk staat het haar vrij om haar aardse leven te leven. Het is best moeilijk voor Thessa, omdat zij zoveel nadenkt en soms haar gedachten niet kan stoppen. Altijd zoekt haar bewustzijn naar een oplossing voor het één of andere probleem. Zo is haar aard.
Gelukkig is zij omringd door liefdevolle mensen die haar helpen en waarbij zij zichzelf mag zijn.
Ik weet en wens dat dit meisje een zegen voor de aarde zal zijn.
Ik zie de engelenvleugels die haar omvatten beschermend en koesterend op haar inwerken.
Zij zal door het leven heen gedragen worden en dat is maar goed ook.

Thessa ik wens je toe dat het leven ook voor jou zelf rijk en blij zal mogen worden. Het is je gegund.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email