Sterrenkindje onderweg

Sterrenkindje onderweg

Bij mij is Michelle, ze is vijf maanden zwanger van haar eerste kindje. Zodra ik mij met haar verbind voltrekt zich een prachtig proces. Ik leg mijn handen op haar buik en het kindje komt in beweging. Het laat mij zien dat het kracht nodig heeft om hier op aarde in een veilige ruimte te kunnen leven. En..het wil die kracht ZELF neerzetten. De energie begint te flitsen. Piramideachtige vormen ontstaan vanuit het centrum van de buik. En ze bouwen zich razendsnel op tot een stervormig hologram. In het centrum hiervan zie ik het kindje. In een rustige ruimte. Maar het hologram bouwt zich uit tot aan het hartchakra van de moeder, maakt daar contact en activeert ook in haar iets. Op korte tijd flitsen er in het bewustzijn van Michelle ook piramideachtige vormen open. In wit licht. En goud. Tot aan de kosmos toe bouwt dit zich uit. Wat je heel goed kan waarnemen is dat dit energieveld duidelijk bij Michelle hoort. Het wordt vandaag geopend. Het energieveld van het kindje heeft daarin een eigen plaats. Een constructie in een constructie en toch in nauwe verbinding met elkaar. De energielijnen voeden elkaar over en weer.
Het kindje laat mij weten dat het al eerder samen met deze moeder op aarde is geweest. In het oude Egypte. Ook toen waren ze nauw met elkaar verbonden en hebben ze samen veel positieve energie neergezet.
Nu zijn hun zielen weer samen gesmolten en brengen ze in deze tijd van verandering een nieuwe energie binnen in het aardse netwerk. Het is zo prachtig om te zien hoe dit alles zich in razendsnel tempo opbouwt. Hoe het kind in de baarmoeder met alle kracht deze energie-explosie veroorzaakt en zich verzekerd weet van een beschermend, voedend, verzegelend netwerk om zich heen. Niks geen zwakte is er te zien. Dit kind heeft verbinding met een sterk zielsnetwerk. Wil niet afhankelijk zijn van externe factoren. Maar heeft al zo op het bewustzijn van de moeder ingewerkt, dat ze besloten heeft om een afspraak met mij te maken. Met dit proces als resultaat. Het kind laat weten dat er meer van deze kinderen onderweg zijn. Dat het belangrijk is dat andere mensen zich realiseren dat zij onderweg zijn. En dat het ook daarom dit verhaal wil vertellen. Zodat het Nu al gelezen kan worden en herkend door degenen die hiermee in verbinding staan. Het laat weten dat alleen al door dit proces de anderen aangetrild kunnen worden, waardoor ook hun netwerken zich kunnen openen. Het zal via dit schrijven inwerken op de nodige netwerken. Maar het zal ook vanuit de baarmoeder in de directe omgeving inwerken op de energie die daar IS. Het wil met liefde de verandering inzetten. De mensen om zich heen aanraken met die liefde en hen uittillen boven henzelf. Deze wijze ziel zal een ongelooflijk positieve instelling hebben straks op aarde. Het zal soms niet begrijpen dat het nog maar een kind is en zich als een volwassenen gedragen. Het zal sterke ouders nodig hebben die het kind hierin herkennen en begeleiden kunnen. Ik ben er van overtuigd dat deze ouders dat ook kunnen. Michelle is een sterke, lichtende kracht op deze aarde en mag zich gerust MOEDER voelen van dit nieuwe leven. Het kind heeft de ouders bewust uitgekozen. Het werkt ook al in op de voorouderlijnen om deze te verheffen naar het licht. Deze prachtige ziel zal veel vreugde brengen binnen de familie waarin het geboren wordt. En bovenal zal het helende energie inbrengen. Zielspijnen verlichten en verzachting aanbrengen daar waar het nodig is. Pas 5 maanden verbonden met het aardse leven en nu al zo'n boodschap neerzetten getuigt van een kracht die het menselijke denken ver te boven gaat.
Het is dan ook met een diep respect dat ik dit nieuwe leven welkom wil heten onder ons. En het de vrede toewens tot in lengte van dagen…..

Wees welkom lief sterrenkind.

Print Friendly, PDF & Email