Sterrenkind Cindy

Sterrenkind Cindy

Bij mij is Cindy, 21 jaar oud. Als ik mij met haar verbind merk ik direct dat dit een bijzonder mens moet zijn. Ik krijg onmiddellijk contact met haar Hoger Zelf. Via dit bewustzijnsveld bemerk ik de pleïadische verbinding op. Ik zie ellipsvormige spiraalbanen van blauw licht naar de sterren toe lopen. Banen die in de buik vastlopen. Ik help haar om deze banen naar beneden te trekken en haar aarding in dit licht te voltooien. Dit gaat vrij gemakkelijk. Ik leg haar uit waarom dit nodig is. Daardoor vindt zij meer houvast in de stof en kan zij zichzelf beter neerzetten. Ze heeft tot nu toe erg weinig herkenning gevonden in de dingen die zich om haar heen afspeelden. Voelde zich vaak anders en soms eenzaam. Ook indrukken komen heel hard bij haar binnen. Veroorzaken onrust in haar hoofd. " Gelukkig" voor haar heeft ze gekozen in dit leven voor een bepaalde vorm van hardhorendheid. Daardoor komen de indrukken iets meer gefilterd binnen en is zij in staat om haar innerlijke stem beter te verstaan. Natuurlijk beseffen zowel zij als ik dat haar hardhorendheid tegelijkertijd ook lastig is om mee te leven. Daarom probeer ik de energiebanen die naar de oren lopen wel te spoelen met helder licht. In de hoop dat er verbetering in op zal treden. Zij zelf echter zal bepalen of dit fenomeen opgeheven zal worden of moet blijven bestaan.
In het tweede chakra gloeit een enorm kristal op, facetgeslepen, blauwe uitstraling. De ellipsvormige spiraalbanen lopen er door heen en zakken nu de aarde in. De banen zijn waar te nemen in een mutidimensionaal perspectief. Dwz dat als Cindy van binnenuit kijkt – en dat doet zij – zij zichzelf waarneemt in een hologram van licht. Omvat door de blauwe, energierijke banen die haar als het ware "verpakken" in licht en energie. De banen lopen in lemniscaat-trappen de kosmos in en naar het centrum van de aarde. Vanuit het kristal in de buik straalt er nu ook een helder licht in over. 
Naast haar komt een meisje staan, met een blauw lichtkleedje aan. Als ik de naam van het meisje noem ( Amyra) herkent ze deze naam meteen. Ze heeft hem al heel vaak gehoord. Ook wordt haar pleïadische vader ( Amrya) zichtbaar. Hij laat weten dat hij voor Cindy zorgt en over haar waakt. Net zoals haar pleïadische zusje Amyra. Ze weet het niet bewust, maar dit zusje houdt tijdens het lopen zelfs heel vaak haar hand vast. En huppelt dan met haar mee.
Cindy ligt op de tafel en straalt, ze is zo blij met al deze woorden en beelden, omdat ze hen allemaal herkent. In haar hartcentrum opent zich een regenboogkleurig prisma, dat heel veel straling op begint te bouwen. Vanuit de buik komt er een blauwe kristalstroom omhoog. Deze verbindt zich met het regenboogprisma, stroomt door naar de handen en vanuit de handen straalt de geneeskracht naar buiten. Op haar handpalmen verschijnen kristalletjes. Het zijn verkristalliseerde hartetranen. Om haar heen komen kinderen staan. Ook zij dragen deze kristallen in de handpalmen en met hun kristallen laden zij de kristallen in de handpalmen van Cindy op. 
De energie flitst door haar armen heen naar het regenboogkristal in het hartchakra, het blauwe kristal in de buik, verbindt zich met de lemniscaten om haar heen en een stroom van nieuw licht wordt geboren. Het gehele bewustzijn van Cindy begint te stralen, te fonkelen en een ontroerend mooi licht uit te stralen naar alle kanten. 
Vandaag wordt ze wedergeboren in haar oorspronkelijke kracht. Bij haar aardse geboorte heeft ze problemen gehad. Ze keerde zich om op het cruciale moment en had moeite om te komen. Gelukkig had ze zich tijdens de zwangerschap al kunnen verbinden met de meer stoffelijke energie van haar tweelingzus. Dat heeft haar geholpen om daadwerkelijk hier te kunnen zijn. Want de geboorte is wel een feit geworden uiteindelijk. Nu help ik haar om echt te komen. Ze mag weten wie zij is en waar zij vandaan komt en wat haar taak is in deze wereld. En…ze begrijpt het helemaal.
Tenslotte bouw ik om haar ruggengraat een transformatiespiraal op ( lees hierover meer bij waarnemingen). Ze neemt heel doelbewust een grotere versie mee naar huis en bouwt deze in haar eigen omgeving ook op. Zodat de energie hiervan tot in de wijde omtrek zal gaan werken en vele zielen de weg naar het licht zal gaan wijzen.
In de helingskamers die zich in haar omgeving zullen opbouwen, zullen velen tot rust mogen komen alvorens zij de overstap naar het licht zullen gaan maken.
Zomaar een ontmoeting op een doordeweekse dag, met een van de vele lichtzielen die deze aarde herbergt. Wat een feest om deze lichtkinderen te mogen ontmoeten en te openen in hun kracht. Een stortvloed aan beelden en woorden die zich aaneenrijgen tot een begrijpelijk geheel. Woorden zijn niet in staat om te beschrijven wat hier werkelijk gebeurde. Cindy begrijpt het!!! Thuis gaat zij een tekening maken van hoe zij dit alles waarneemt. Om te bekrachtigen wat er gebeuren mocht vandaag. 
Zij begrijpt tegelijkertijd dat zij altijd een bepaalde verwondering t.o.v. het aardse leven zal houden. Zij zal altijd " anders' zijn, maar nu zij weet waarom kan ze er heel goed mee leven. Het voordeel van deze prachtige mensen is dat zij eigenlijk al WETEN en dat je hen alleen maar hoeft te helpen herinneren aan wat zij al weten.

Lief Sterrenkind Cindy; ik wens je de vrede in je hart en een prachtig leven toe. Bedankt dat je er was vandaag.

Print Friendly, PDF & Email