De aansluiting op het universele kristal

De aansluiting op het universele kristal

Langzaam maar zeker beginnen bepaalde trajecten op hun plaats te schuiven. Je voelt dat er dingen veranderen in jezelf. 
In de buik, in het Ikbenpunt, ligt de aansluiting naar al het ZIJN, waar ook in het universum. Niet voor niets knippen we na de geboorte van een kind de navelstreng door. Het moment waarop een mens er echt alleen voor komt te staan en moet werken met de krachten die in hemzelf aanwezig zijn.
Lange tijd is de kosmische navelstreng ook verbroken geweest. Wij mensen moesten op eigen kracht bewijzen dat we met het leven om konden gaan. Met vallen en opstaan hebben we dat geleerd. 
Nu het massabewustzijn van de aarde laat zien dat het volwassen aan het worden is -in staat om een wezen van licht, respect en wijsheid te zijn – sluiten we terug aan op de kosmos.
In de buik, in het centrum van het tweede chakra sliep het universele kristal. Een prachtig kristal, met een doorsnede van ongeveer 12 centimeter. In dit kristal liggen al onze kosmische afstemmingen verborgen. Ons aardekristal ligt in de kern. Eeuwen van polijsten aan ons bewustzijn, c.q. het kristal hebben er voor gezorgd dat dit kristal helder en stralend is geworden. Nu begint het te passen in het grote geheel. Met andere woorden, het stoffige kristal is opgepoetst, licht op en past bij de trillingsfrequentie van de lagen er om heen. Nu dit kristal genoeg lichtkracht verzameld heeft is het in staat om signalen uit te zenden. Deze signalen hebben er voor gezorgd dat de universele lagen er om heen ons weer kunnen verdragen en verstaan. De uitwisseling in energie gaat beter werken.
Het grote kristal is meestal opgebouwd uit regenboogfragmenten. In rust straalt het alle kleuren van de regenboog uit, die vervolgens door het aardekristal in de kern weer opgenomen worden en de wereld instralen.
Ons aardekristal heeft vorig jaar de kans gekregen om alvast te wennen aan de heraansluiting. In potentie zijn alle kleuren nu klaargelegd in ons bewustzijn. Alle stralen van licht zijn er in verwerkt en kunnen zonodig geactiveerd worden.
Daar wij universele mensen zijn en in ons dus de aansluiting naar andere afstemmingen mee dragen, kunnen die afstemmingen nu beter door ons heen werken.
Stel je voor dat het op een bepaald moment nodig is om veel licht vanuit De Grote Centrale Zon naar de aarde toe te sturen. Dat gebeurt bijv. elk najaar, vanaf eind september tot aan de kerstperiode. In die tijd kunnen de goudgele stralen van deze Zon, via het kristal in de buik versterkt worden en met grotere kracht naar buiten schijnen. De kleuraccentjes in het kristal lichten een periode diep goudgeel op en stralen helder de wereld in. 
Zo kan de universele wereld zijn hele gamma aan kleurstralen aanpassen en door het centrum ( het aardekristal, jouw Ikbenpunt) naar buiten brengen.
Er zullen periodes zijn dat de pleïadische kleuren sterker instralen, dan zullen de groen/blauw/lilatinten in het kristal versterkt worden enz. enz. Zo ligt het er maar net aan hoe sterk de drager van dit kristal is. Of zijn bewustzijn wakker genoeg is om met deze straling te kunnen werken. Dit regelt zichzelf. Een mens die net doet alsof hij wakker is, en met licht werkt zal nooit vanzelfsprekend deze trillingen kunnen openen. Het gaat niet om wat men denkt te zijn, maar om wat men werkelijk is. En dat verloochent zich niet. Gelukkig. Daardoor kan er nl ook niets fout gaan. Als het aardekristal in de buik nog geen bewustzijn genoeg heeft opgebouwd, zal het nl niet aansluiten op de universele trillingen. 
Via dit kristal zullen er verschillende werktrajecten zich openen. De regenboogkinderen zullen vnl. het hele gamma aan regenboogstralen de wereld in sturen. De pleïadische kinderen zullen hun blauwe helingslicht beter kunnen uitstralen enz. enz. Het ligt er maar net aan, wat er nodig is en voor welke opdracht we geboren zijn.
Er zijn een paar mensen op deze wereld die geboren zijn met de bedoeling om vnl. wit licht uit te stralen. Deze mensen zullen merken dat hun kristal spierwit is. In het wit liggen alle andere kleuren verborgen. De witte kristaldragers zijn in staat om een basislaag van energie neer te zetten, waarop alle andere kleuren zich kunnen enten. De witte laag vormt dan een geleidelaag. Het is belangrijk dat het witte licht zich eerst manifesteert, voordat de andere kleuren vrijgegeven kunnen worden.
Op dit moment vindt deze activatie plaats. Het zal zeker een week of zeven tot twaalf duren ( als je, je dit bewust wordt ) voordat die activatie is afgerond. Het is een heel precair werk om dit goed te doen. De lichtmeesters en al onze kosmische begeleiders gaan daar uiterst voorzichtig mee om. Omdat het goed gedaan moet worden. In één keer GOED. Pas als die aansluitingen zijn voltooid zal duidelijk worden wat er mee gedaan mag en kan worden. Ik heb al wat voorschouwingen mogen zien en ik word er heel blij van.
De witte kristaldragers zijn activators in dienst van de witte tempel ( lees waarnemingen over de witte tempel). Net zoals de witte tempel in het midden de anderen activeert en van stroom en kracht voorziet, zal de witte kristaldrager dat doen met allen die via deze tempellijnen met hem/haar in verbinding staan.
Zodra de witte kristaldrager in contact komt met een andere kristaldrager zal het witte licht dit proces opstarten en in werking brengen.
Het mooie hiervan is dat dit een doorgeefeffect veroorzaakt. Als het universele kristal in de buik eenmaal geactiveerd is, is het ook weer in staat om andere kristaldragers te activeren. Zelfs onbewust, in bussen of winkels enz.
Hierdoor kan de kracht van het universele licht zich nog sneller gaan verspreiden en dat is ook nodig in de aanloop naar 2012.
In dat jaar moet het basisveld van licht en kracht klaar staan, zodat we de energetische veranderingen die zich op dat moment zullen voordoen met glans zullen doorstaan.
Werk aan de winkel dus. Geen tijd te verliezen. Onze kristallen zullen geopend worden en aansluiten op vele kosmische trajecten. Iedere activatie zal ook weer een verdieping aanbrengen in de kristalstructuren van de wereld zelf. De mineralenlagen in de aarde zullen zich aanpassen en deze stromen van kracht in zich opnemen.

Wat voel je zelf hierbij?
De aansluiting van de buik naar de hersenen verandert, vanuit de buik komt een straal van licht los, die via de pijnappelklier recht de kosmos ingezonden wordt. Gerommel in de buik, duizelingen in het hoofd kunnen het gevolg hiervan zijn. 
Bijkomend voordeel is echter dat de straling die via de pijnappelklier binnenkomt uitgezuiverd wordt, omdat de innerlijke kracht van het kristal voor het eerst sinds eeuwen weer naar buiten ( omhoog) straalt. Dus je ontvangstkanaal van prikkels van welke aard dan ook wordt veel schoner.
Je kan wat hoofdpijn voelen, omdat er ook aanpassingen verricht worden in de hersenstam.
Je kan wat wankel zijn omdat je uitlijning naar de kosmos verandert.
Veel mensen hebben zware griepverschijnselen van verschillende aard meegemaakt. De nieuwe trilling breken door de barrières heen, door al je weerstanden, door alle onechtheid, door alles wat je eigenlijk niet bent. Een zuiveringsproces van diepe aard.
Maar…focus je niet op wat lichamelijke ongemakken, er staat nl. zoveel positiviteit tegenover. Doordat de aansluitingen helen kun je ook weer beter aansluiten op de energie die werkelijk bij je past en daardoor zul jij je van binnen toch rustig en gelukkig voelen.
Laat in vertrouwen dit alles gebeuren, verbind je niet met de ongemakken, maar met de vreugde om het proces zelf.
Neem op tijd je rust, blijf in beweging, drink water en vooral; zorg goed voor jezelf. Wat Jij bent het instrument waardoor de kosmos werken moet, dus jouw gevoel van welbevinden mag ten allen tijde ook voorop staan in jezelf. Niet vanuit een egocentrisch idee, maar vanuit een vanzelfsprekend idee naar wat jij nodig hebt in deze tijd om alle veranderingen op de juiste manier te kunnen blijven volgen.

Het nieuwe jaar is begonnen, de activaties gaan alweer van start..ik wens jullie toe dat alles wat vast zat los mag komen, dat alles wat verstard was in beweging mag komen en vooral wens ik jullie toe dat al je angsten op mogen lossen in het licht van deze tijd.

 

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email