Lichtfeesten in de kristallen kathedralen

Lichtfeesten in de kristallen kathedralen

Op alle tijdslijnen van enig belang zijn de kristallen kathedralen in hun oude luister hersteld. Van oudsher waren deze kathedralen aanwezig om elke levende ziel op aarde en in de sferen de gelegenheid te bieden om op welke wijze dan ook het aan hem/haar geschonken leven te vieren. Deze kathedralen staan door de hele kosmos opgesteld. Op belangrijke tijdskruispunten. 
Elke dag worden daar vieringen gehouden. Ieder die behoefte heeft aan een stukje feestelijke beleving van welke ervaring dan ook gaat naar deze plaats toe en geeft op geheel eigen wijze uitdrukking aan dit gebeuren. Duizenden zielen ontmoeten elkaar hier op hartsvreugde niveau en delen met elkaar hun intense ervaringen.
Lange tijd zijn de Kristallen Kathedralen die verbonden waren met het aardse leven niet meer toegankelijk geweest voor deze feesten. Veel kathedralen waren zodanig diep weggezakt in de blauwdrukken van de aarde dat zelfs velen niet meer van hun bestaan afwisten. Eén van mijn taken hier op aarde is o.a. de kristallen leylijnen tussen de kathedralen te vinden en hen te re-activeren. Door mijn werkjaren heen ben ik tot op vele niveaus afgedaald en opgeklommen in mijn zoektocht naar deze bijzondere monumenten van kracht en luister.
De blijde boodschap die ik vandaag brengen mag is dat de Kathedralen weer onderling geschakeld staan en dat de vieringen weer plaats gaan vinden. Elke dag worden alle levende wezens van welke afstemming dan ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze vieringen. Nu de auditoria weer toegankelijk zijn, kan er onbelemmerd deelgenomen worden aan de vieringen.
Elke dag om 11 uur Europese tijd zal de innerlijke oproep klinken, zodat ieder die dit wil kan gaan vertrekken naar de kathedraal die toegankelijk is voor zijn bewustzijnsniveau.
Om 12 uur beginnen de vieringen, die tot 14 uur zullen duren en om 15 uur zal iedereen weer terug zijn in zijn NU moment. 
Je moet je voorstellen dat er vele van deze kathedralen zijn. Iedereen wordt uitgenodigd te komen naar de kathedraal die past bij zijn belevingservaring. Daar alle kathedralen onderling geschakeld staan kun je jezelf voorstellen dat alle vieringen weliswaar op verschillende frequenties plaats vinden, maar dat al deze frequenties ook weer moeiteloos in elkaar passen. Zodat elke viering, in welke dimensie of afstemming dan ook toch inpasbaar is in het grote geheel. Waardoor er op vele tijdspunten, dezelfde intenties worden neergezet, die elkaar versterken en onderbouwen. Doordat deze feesten iedere dag plaatsvinden wordt er gewerkt aan de opbouw van de trilling van vreugde en hoop. Door deze gevoelens met elkaar te beleven en te delen wordt er gewerkt aan de opbouw van het Eenheidsbewustzijn. Iedere intentie neergezet vanuit een gezamenlijk gevoel van kracht versterkt zichzelf duizendvoudig en zendt hoogwaardige energiepatronen uit. Stel je dus voor dat al deze vieringen, door alle dimensies heen aan elkaar geschakeld, met dezelfde intentie werken. Hoe groot denk je dan dat de uitzendkwaliteit van deze trillingen zal zijn? Het zal lijken alsof er een gigantisch hemels radiostation enorme golven van de prachtigste hartenklanken de kosmos inzendt. De trillingen hiervan kunnen verstaan worden door hen die oren hebben om te luisteren. Niemand wordt buiten gesloten, het is werkelijk mogelijk om op welk niveau dan ook deel te nemen aan deze vieringen. Ze zijn niet geënt op religieuze overtuigingen of dogma’s. Dit alles is puur geënt op de intentionele ervaringsenergie die een ziel wil delen met een ander, omdat hij/zij zijn blijdschap wil uitdragen.
Zelfs al is het maar een heel klein vreugdemoment, dan nog wordt dit moment in gedeelde vreugde versterkt, doorgegeven aan en via de anderen die aanwezig zijn. Dus het miniemste gevoel van blijdschap kan zichzelf doen uitgroeien tot een enorme kracht, louter door de verbinding met elkaar hierin. Stel je dan eens voor dat deze trillingen zich doorgeven naar andere vieringen die gelijktijdig plaatsvinden, waar dan ook in de kosmos. Hier naadloos in passen en daardoor weer versterkt worden. Zo kan vanaf het kleinste (laagste) tot aan het grootste (hoogste) niveau deze viering een gedeelde viering worden waaraan Al het kosmos leven kan deelnemen.
Als je jezelf dit voor durft te stellen dan ga je bij benadering begrijpen wat een geweldig effect dit zal hebben op het Totale Wereldbewustzijn.
Als deze uitzendingen dagelijks plaats vinden en via enorme kristallen zendmasten overgebracht worden in de tijdslijnen, dan creëer je een ongelooflijk positief effect op het Totaalbewustzijn. Ook al is iemand innerlijk nog doof en hoort hij inwendig deze “klanken” niet, dan nog wordt hij omgeven door positieve straling en hernieuwde kracht.
Stel je dan nog eens voor dat ook de engellagen zich zullen verbinden, de natuurwezens, welk leven van welke geaardheid dan ook en je kunt bijna niet bevatten wat er zich dagelijks in de ethers gaat afspelen.
Is het moeilijk om hier bij aanwezig te zijn? Helemaal NIET. Door toestemming te geven en je bewustzijn op deze programmering in te stellen zal je lichtlichaam vanzelf verbonden worden met deze vieringen. Het zal lijken alsof je er bij aanwezig bent, terwijl je lichtlichaam tegelijkertijd ook met jou zelf verbonden blijft. Dus eigenlijk op meerdere plaatstem tegelijkertijd aanwezig is.
De lichtwereld heeft zulke duidelijke tijden gegeven, niemand kan later zeggen dat hij/zij het niet geweten heeft dat deze vieringen plaats vinden. Iedereen van goede wil zal het lukken om aanwezig te kunnen zijn, alleen al door intentie.
Ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige uitzendingen en vieringen.
Het is tijd om in vreugde met elkaar verbonden te zijn.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email