Het schoonmaken van kristallen ontmoetingspunten

Stel je voor dat iedere ontmoeting met een persoon een verbinding aan gaat. In een regelmatig ontmoetingspatroon vormt zich hierbij een kristal. Bij de vorige oefeningen heb ik jullie laten zien dat er in een uitwisseling tussen personen een contactpunt groeit. ( lees oefeningen 1e kwartaal 2007).
Onder gebouwen waarbij personen elkaar regelmatig ontmoeten groeien contactkristallen. Via de grondingslijnen van een persoon stroomt er energie naar elkaar over en uit deze energie vormt zich een patroon. Op zich is de energie hiervan vloeibaar en stromend, maar als de contacten zich langdurig opbouwen kristalliseert deze stroom zich uit tot een centraal punt. Vanuit dit punt lopen de energielijnen dan in en uit. Van boven naar beneden, maar ook vanuit dit punt verder de omgeving in. Degenen die het meest aanwezig zijn op deze locatie bepalen de sfeer die er hangt. Men bouwt met elkaar een energiespiraal op die al naar gelang de omstandigheden ter plaatse zijn zich opricht naar de hemel of neerslaat in de aarde. Kijk bijv. naar een school. De personen die op regelmatige basis elkaar op deze school ontmoeten wisselen ervaringen op allerlei gebied uit. Als de contacten zich harmonieus ontwikkelen en de sfeer in de school zelf goed is, zullen de energiestromen helder en schoon blijven. Je zou kunnen zeggen; er groeit onder het gebouw een prachtige diamant, omdat de personen die met elkaar samenwerken hun best doen om in respect en liefde naar elkaar de school zo goed mogelijk te leiden. De algehele trilling is warm en helder, de diamant onder de school straalt en beïnvloed allen positief. Er komt een onhoorbare heldere klank uit het kristal los, een zuivere toon. In deze diamant worden facetjes geslepen. Ieder persoon voegt er nl zijn eigen waardes aan toe. De diamant groeit en voedt de personen binnen deze context op hoogwaardig niveau. Als er al eens negatief ingestelde personen binnen stromen, dan worden hun scherpe kantjes er door de overheersende trilling afgeslepen en de persoon past zich aan de trilling aan. Via de uitgaande lijnen die ieder individu meebrengt stroomt er ook energie binnen. Vanuit de gezinnen, het maatschappelijk leven enz. Naar de school toe is er een beweging gaande. Maar vanuit de school wordt die beweging ook gevoed. Een positieve omgeving kan daardoor de gehele streek van voeding voorzien. Een negatieve omgeving kan vergiftigend werken. Een school/kerk/cultureel gebouw neemt een centrale plaats in binnen een gemeenschap en heeft daardoor de macht/kracht om velen positief of negatief te beïnvloeden. Onder veel van deze gebouwen zitten oude kristallen. Vele generaties hebben deze gebouwen nl. al bezocht. Men kan in deze situatie niet spreken van schone kristallen. Dogmatische patronen, oude overtuigingen hebben de kristallen ingekleurd en oefenen hun invloed uit. Het is een uitdaging om in deze tijd van laag afgestemde energievelden een bloeiend patroon te maken. Maar het is ook bijzonder hard werken om in deze vastzittende elementen beweging aan te brengen. De oude overtuiging houdt zijn grip goed vast. Sommige gebouwen kunnen daardoor een heel sterke invloed uitoefenen op de omgeving. Denk eens aan een gevangenis. De energie die onder dit gebouw neerslaat via de basisenergie van deze personen zal duister en laag van trilling zijn. Er vormt zich een zwaar kristal, gevormd uit lage intenties. De klank in het kristal is laag en zwaar. Allen die in dit gebouw aanwezig zijn, worden op den duur beïnvloed door de sfeer van dit kristal. De meesten zullen geïnfecteerd worden door de overheersende krachten binnen in het kristal en de algehele toestand in het bewustzijn van een persoon daalt in niveau. Vooral binnen een gesloten gemeenschap ontstaan er op deze wijze compacte kristallen die erg veel invloed hebben op de gemeenschap zelf en via de gemeenschap op de gehele omgeving. Hoe ouder een gebouw is – hoe meer contactlijnen zich hebben gevormd – hoe compacter de trilling is geworden. Dit kristal kan met zware trillingen de atmosfeer binnen een bepaald gebied vergiftigen. Maar de persoon die dit gebouw verlaat zit met zijn energie aan dit kristal vast en zal de trilling hiervan meenemen in zijn dagelijks bestaan. Alsof men via een navelstreng met deze plaats verbonden blijft en nog steeds voeding eruit ontvangt. Het kristal roept als het ware de persoon op om verbonden te blijven en de trilling verder uit te dragen. Men zit letterlijk gevangen, misschien wel voor de rest van zijn leven. Want dit kristal laat zijn voedingsbronnen niet zomaar gaan. Hoe vaak zie je het gebeuren dat gevangen na hun vrijlating gewoon hun criminele patroon voortzetten en meerdere malen terugkeren naar deze plek. Vooral als drugsgebruik zich er aan vastkoppelt, is het bijna onmogelijk om hiervan los te komen.
Een kristal dat nl laag in trillingsgetal vibreert trekt op astraal niveau ook laag ingestelde wezens aan. Zij voeden en verbinden zich met deze energie en zullen er alles aan doen om dit patroon in stand te houden. Zo kan iets ogenschijnlijk kleins uitgroeien tot iets heel groots als er geen energie van buitenaf ingebracht wordt.

Zo kun je, je voorstellen dat onder kerken, kloosters, gemeentehuizen, ziekenhuizen, scholen enz. clusters van kristallen groeien die allemaal een bepaalde energie in stand houden en voeden. De coderingen binnen deze kristallen zijn naadloos afgestemd op de heersende gedachten en trillingen en trekken derhalve ook zielen aan die deze gedachten ondersteunen en voeden. Velen zitten via hun navelstreng aan deze streken vast en keren er steeds weer terug. Eeuw na eeuw. En verankeren hierdoor de al bestaande trilling steeds dieper in het geheel. Op aards niveau breidt het kristal zich dagelijks uit, maar op astraal niveau ontwikkelt de groeisnelheid ervan zich eens zo snel. Zo krijg je om een bepaald ontmoetingspunt heen een groeipatroon van astrale niveaus. Veel zielen komen om zo'n punt heen wonen en creëren hierin hun eigen ontmoetingsruimten. De trilling wordt gevoed door een bepaalde gesteldheid. Deze gesteldheid trekt energie naar dit punt en er ontstaat een energievortex in negatief of positief geladen zin. De werveling van energie om dit punt heen wordt sterker en sterker. Positieve waardes hebben de neiging op te stijgen naar de kosmos, negatief geladen waardes slaan echter de aarde in en zakken af naar de kern. In de kern bollen zij zich samen en op den duur zoeken deze samengebalde krachten zich een uitweg naar " boven" toe. In de aarde liggen nog veel van deze energiebommen opgeslagen. Het is dus zaak hen tijdig te ontmantelen voordat zij daadwerkelijk gaan ontploffen. Van oudsher kent de aarde veel van deze punten. Energiespiralen, waarlangs zielen afdalen in het nieuwe leven en/of aankleven bij anderen om op deze plaats geboren te worden, zodat zij zich steeds kunnen voeden met deze specifieke trillingen. Het is de bedoeling echter dat we de bestaande energiespiralen doorbreken en veranderen in zichzelf. Daarom zijn vele lichtzielen in deze tijd langs de geboortespiralen afgedaald naar plaatsen waar zware kristaltrillingen opgeslagen liggen. Zij proberen van binnenuit ( door geboren te worden in een oude familie, waarvan de wortels in ditzelfde punt heel ver terug gaan) de zware kristalpatronen te doorbreken. Daarvoor moet er dus terug gegaan worden naar de kern van de energie. Het punt van waaruit dit kristal ooit is ontstaan. Door geboren te worden in zo'n familie en terugwerkend in de tijd de energiepatronen in de kristalstructuren los te schudden, komt de energie hieruit naar boven toe ipv vast te blijven zitten in de aarde zelf. De zielen die zich voor dit doel hebben laten reïncarneren in zo'n patroon hebben zelf een sterk kristalbewustzijn bij zich. Om de energie te kunnen slijpen, maar ook om de opstijgende splinters energie in het eigen bewustzijn in te kunnen passen en om te vormen. Een zware taak. Maar wel nodig. Anders blijven de kristalpatronen zich stapelen en worden ze niet uitgeslepen. Door je voor te stellen dat in een bepaald gebied veel van deze kristalclusters aanwezig zijn- binnen een familiepatroon, een gezinsstructuur, een andere vorm van vereniging – kun je bij wijze van spreken deze kristallen innerlijk zien. Als een bepaalde familie al eeuwen lang in een gebied woont hebben zich daar sterke kristallen gevormd. Met andere woorden; deze families bepalen hoe de energie in dit gebied zich verhoudt tot het geheel. Is er een sterk calvinistische inslag in deze generaties aanwezig geweest, dan heerst er een dogmatisch, calvinistische sfeer en wordt er van buitenstaanders verwacht dat deze zich hieraan aanpassen. In vroeger tijden verplaatste men zich niet zo ver van het bestaande leefgebied. Er zijn dus vele energieclusters aanwezig in alle gebieden die nog sterk familiair gebonden zijn. Als deze families veel invloed hadden strekte hun bemoeienis zich ook uit tot de gemeenschappelijke – en religieuze activiteiten. Dit netwerk heeft zich allengs uitgebreid over grotere gebieden. Bijv. doordat families hun kinderen onderling uithuwelijkten, waardoor ze de netwerken nog verder konden uitbreiden. Zo krijgt een energienetwerk steeds meer groeikracht en ruimte en dus ook macht. Het opschonen van deze energielijnen is heel belangrijk. Deze netwerken mogen geen groeiruimte meer krijgen. De algehele trilling van de aarde moet juist omhoog gebracht worden ipv verzwaard.

Als het goed is, ben je jezelf er inmiddels van bewust dat jouw bewustzijn op dit alles helend en zuiverend inwerkt.
Je kunt je nu waarschijnlijk heel goed voorstellen hoe belangrijk het is dat jouw energie de vormende krachten van dit alles kan beïnvloeden. Zodat je beseft dat als je het gemeentehuis bezoekt of een ziekenhuis of welk openbaar gebouw dan ook, er onder deze gebouwen clusters van kristallen liggen. En dat deze kristallen van invloed zijn op de algehele sfeer in zo'n gebouw. En van daaruit op de hele streek. Daarom wil ik je vragen om op jouw eigen wijze deze kristalgroepen te beïnvloeden door hen te voeden met helder licht. Stel je voor dat elke keer als jij binnen komt in deze ruimte jouw energie op het grote geheel kan inwerken en er een positieve beweging in aan kan brengen. Je poetst in gedachten het kristal mooi op. Laat er prachtige kleuren instromen. Wit licht. Flitsen van energie. Kortom….de energie die daarin al eeuwen sluimert mag wakker gemaakt worden en tot bewustzijn gebracht. De vanzelfsprekendheid die in deze kristallen aanwezig is mag veranderen. Er mag helderheid komen en doorstroming. Iedere keer als je er aan denkt om dit toe te passen zullen delen van deze kristalstructuur zich verhelderen. Zelfs in het langs rijden kun je dit doen. Woon je in een gebied waar een gevangenis gebouwd is, laat dan elke keer als je langs dit gebouw rijdt een witgouden flits in het kristal schieten en de bestaande patronen klieven. Zodat de personen die in dit gebouw aanwezig zijn, minder sterk beïnvloed worden door de negatieve aanwezigheid van o.a. astrale entiteiten. Voor hen betekent dit nl een beving op grote schaal. Hun groepsstructuur wordt doorbroken en ze zullen deze plaatsen gaan mijden. Zodat de aanwezigen in het gebouw dichter bij zichzelf kunnen blijven en een kans tot herstel gaan verkrijgen. Op vele niveaus.
Zo kun je heel bewust, gewoon door er bij stil te staan een subtiele verandering aanbrengen in de grofstoffelijke en fijnstoffelijke lagen van een gebouw. 
Is dit moeilijk te realiseren? Nee helemaal niet. Door het je bewust te zijn gebeurt dit nl al. 
Wil je het nog beter doen? Stem je dan af op de kosmos – de lichtnetwerken – en voel je verbonden met een grote groep zielen die allemaal eenzelfde doel voor ogen hebben. De aarde naar een fijnstoffelijker niveau brengen en vrede creëren voor iedereen op deze aarde. Ieder straaltje licht is er één van groot belang. En jij kunt dit lichtstraaltje zo maar doorgeven. Hoe vaker dit gebeurt hoe gecentreerder de energiestraal wordt en hoe doeltreffender hij werkt. Hoe meer mensen dit doen, hoe sneller de zware energiepatronen opgelost zullen zijn. Wil je echt een lichtwerker zijn? Pas dit systeem dan toe. Met liefde in je hart en een neutraal gemoed. Je hoeft niet bewust iets te veranderen. Dat gebeurt toch wel. Als je intentie goed is, zal de verandering altijd ten goede uitpakken. Op deze wijze haal je de innerlijke druk van het gebied af en kan deze druk langzaam wegsijpelen uit de kern en hoeft er niets tot ontploffing te komen. 
Ook als je op vakantie bent kun je dit toepassen. Je bezoekt dan waarschijnlijk plaatsen waar je normaal gesproken niet zo snel komt. DE kans om ook deze netwerken te betrekken in het zuiveringsproces.

Ik wens je toe dat jouw lichtstraal er mag zijn voor iedereen.

 

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email