Genetische codes

Genetische codes

De kristalstructuren die nu vrij gemaakt worden bevatten genetische codes voor al het leven op aarde. Alle rijken van bestaan worden er mee verbonden.
De rijkdom aan mogelijkheden die hierin aanwezig is, is niet te bevatten.
Wat dat betreft staat de aarde pas aan het begin van zijn evolutie.
De Lemurische zaaikristallen- en vooral zij die verbonden zijn met de sterrenpoorten- dragen genetische codes in zich mee die de aarde nog veel nieuwe levensvormen kunnen schenken.
En door het geboorteportaal van ons lichtstelsel heen ook de levensvormen voor andere planetenstelsels die nog gevormd gaan worden.
Veel van deze kristallen zijn achter de sluiers van het bestaan verborgen, bewaard gebleven. In een kosmische slaap gehouden.
In schitterende grottentuinen. Verzorgd door bijna magische wezens die pure liefde in hun hart dragen.
Sterrenzaaiers worden zij ook wel genoemd.
Zij hebben hun eigen lichtstelsels verlaten om de grotten-kristaltuinen in de aardse atmosferen te helpen groeien en verzorgen. 
Als je door deze kristaltuinen loopt wordt je doorstraald en opgetild in kosmische krachtsglorie.
De energie is ongelooflijk sterk. Intense warmte is aanwezig. Stralende kleuren. Het omzetten van de kristallen naar materiële kracht is een geduldig werkje.
De sterrenzaaiers staan in contact met stenenhoeders, plantentelers, kortom sprookjesachtige wezens van allerlei aard die in staat zijn om die prachtige trillingen over te brengen naar aards niveau. Die bestand zijn tegen de intense hitte en of koude. 
De krachten die door de energiepoorten overgedragen werden hebben lange tijd stil gelegen. Geen nieuwe codes van welke aard dan ook werden er overgedragen.
De tijd stond stil.
En de energie werd zwakker.
Voor veel van deze magische wezentjes was het bijna te laat. Ook zij werkten op hun laatste krachten om te redden wat er te redden viel.
Nu de grottentuinen open gaan en de uitwisseling van energie weer plaats kan vinden is er een doorstart mogelijk. De nieuwe trillingen gaan het aardse leven voeden en doordrenken met hun originele krachten. De energiepoorten stralen weer. De overdracht van energiepatronen via die poorten wordt op gang gezet. Een immens karwei. Waar miljoenen zielen op aarde, in de sferen en de kosmos bij betrokken zijn.
Het is heel belangrijk dat de zuiverheid hierin wordt bewaakt.
De energie mag niet vervuild worden.
De oude energie moet opgeschoond.
Dat gebeurt al.
Schaduwmachten mogen niet langer gebruik maken van de scheppingskracht in de kristallen. Hen wordt de toegang ontzegd.
Daar zijn ze flink boos over.
Dat is begrijpelijk, maar onvermijdelijk.
De kristallen die fout geprogrammeerd zijn worden opgehaald, weggebracht en van hun straling ontdaan. Vooral het Ashtar Command houdt zich bezig met het opruimen van vervuilde kristallen. De belangrijkste kristallen zijn in handen van oude Atlantische families. De kristalkracht heeft zich versnipperd over hun DNA en kan willekeurig in welke tijd een netwerk van macht en rijkdom opbouwen. Het is heel zwaar geladen en voorgeprogrammeerd om deze families te beschermen en altijd van macht te voorzien.
Hier moet dus nog flink aan gewerkt worden.
Imperiums moeten omvallen en anderen opgebouwd.
Machtspatronen moeten hersteld.
Een gevaarlijk karwei, dat zeer omzichtig moet worden aangepakt.
Maar de toon is gezet.
Het begin is gemaakt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email