De weg naar de Koningszaal

Tijdens een gezamenlijke sessie met twee cliënten kreeg ik dit visioen. 
Er komt een helder blauw wit licht de werkruimte binnen. Het licht maakt ruimte om ons heen en van binnenuit komt deze straling ook vrij. 12 prachtige lichtwezens treden de ruimte binnen en stellen zich in een cirkel om ons heen op. 
Plotseling “ valt ” er een enorm kristal uit de ruimte, het zakt door ons heen, valt naar beneden en blijft door vallen naar de kern van de aarde. 
Eenmaal beneden aangekomen veroorzaakt dit een explosie. Het licht spat naar alle kanten. Als de stofwolken optrekken, verschijnt er een lange mijngang, totaal vervallen. 
Ik kan op dat moment nog niet zien waar de gang heen leidt. De wezens die om ons heen staan bouwen met hun gedachten een trap naar beneden. Over die trap begint het licht te golven. De wezens gaan er in mee. En ook ik daal af, via de trap. Waar zij gaan wordt het lichter en lichter. Bij de mijngang aangekomen, stralen zij een helder licht naar binnen. Uit de kosmos komt een verblindende straal. De gang begint op te lichten. Hij transformeert voor onze ogen in een prachtige doorgang. Reuzenkristallen groeien langs de muren. Meters en meters hoog. De kristallen gloeien op in een blauwwitte energie vanuit de kern. Zij verlichten de gangen nog meer. Op de grond komen leistenen. Wit, blauw met sterrenspikkels er in. Als je, je voet er op zet veert het lichtjes onder elke voetstap. De wanden worden bekleed met een zacht gloeiende blauwachtige substantie. Het is een feest om in de gang te lopen. Dieper en dieper verdwijnt de gang de aarde in. We volgen het pad en tot mijn verbazing komen we uiteindelijk bij de Koningszalen uit. Ik zie het bordes weer, de pilaren. Aan het einde van de gang groeien metershoge pilaren met een koepeldak er op. In het dak zit een enorm blauw kristal, dat van bovenaf de weg verlicht.. Nu begrijp ik waardoor het komt dat alle zielen die langs deze en soortgelijke paden naar de Koningszalen wandelen veranderen onderweg. Hun transformatie vindt plaats in het licht van deze energie. Aangestuurd vanuit de Pleiaden. Want dat dit een pleiadische gang is, staat voor mij vast. 
Aangekomen bij de gang met pilaren wordt iedereen doorstraald met deze energie en bekleed met het gewaad dat bij hem past. Om zodoende de Koningszalen in vol ornaat te kunnen betreden. 
Het is een zeer ontroerend beeld. In de voorheen zo verdichtte atmosfeer van de aarde, ontstaan deze gangen. 
Het is alsof ik in een oude herinnering wandel. Ik herken het allemaal. Zo mooi.
Wat fijn dat het mogelijk is, dat dit alles zich weer in oude luister herstellen mag.
Het werk is nog niet af….maar dat is niet erg.
In een flits moet ik nog even denken aan de drakentunnels die ik vorig jaar beschreef. Deze bijzondere dieren hebben hun voorbereidende werkzaamheden goed verricht. Hoe mooi is het toch, dat uiteindelijk altijd alles naadloos op elkaar aansluit en bij elkaar hoort. 
Ik doe altijd maar gewoon verslag van alles en de cirkel is ( soms jaren later) altijd weer rond.
Een bijzondere sessie, met een bijzondere doorbraak. 
We zijn alle drie erg onder de indruk.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

 

 014

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email