De zingende piramides van Mu

De zingende piramides van Mu

Ook deze prachtige gebeurtenis wil ik jullie niet onthouden.

Bij mij is Jeroen. Ik mag hem verbinden met een bijzondere herinnerring. Als ik me concentreer op deze verbinding zie ik prachtige energievelden openen. De energievelden zijn aan elkaar geschakeld d.m.v. kristallen. De kristallen stralen een blauwgroene gloed uit. Ze vormen een soort van energiepleinen met elkaar. Op de velden zie ik piramides in een groenblauwe tint. Soms is de één wat blauwer dan de andere, en soms wat groener. Ze vormen met elkaar een piramideveld boven op de kristallen. Tussen dit alles door zie ik gestaltes lopen. Priesters. Zij zijn bevoegd om de piramides te betreden. Iedere piramide straalt in verbinding met de kristallen een bepaalde gloed uit. In die gloed is een klank hoorbaar. Tezamen vormen zij meerdere klanken. Een soort neuriën. Heel subtiel. Het geluid draagt heel ver. De kristallen rondom en onder de piramides nemen de toon over en koppelen deze aan het energienetwerk van die tijd. De klanken glijden daardoor moeiteloos over in het netwerk en de hele omgeving wordt er door in een sfeer van balans getrokken. 
De priesters communiceren met elkaar via hun gedachten. Of door het zingen en neuriën van bepaalde tonen. Alle klanken vormen een geheel en zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het is een heel blij geluid. 
In de piramides zelf zijn meditatieruimtes. De priesters betreden deze ruimtes met het grootste respect en verbinden zich met het klankveld dat hoorbaar is. De wanden van de piramides zijn beschreven met symbolen en resoneren mee in het geheel. Soms schiet er uit een symbool een nieuwe klank los, die zich verbindt met de anderen en daardoor een nieuwe toonsoort toevoegt. Staande in het centrum van deze klanken, in het hart van de piramides lijkt het net alsof je omvat wordt door een levend muziekspel. De tonen dansen en vibreren door je heen en maken veel ruimte in het bewustzijn. De wanden fungeren als klankbord. Ik merk dat er soms zielen binnen gedragen worden die in de ruimtes van deze bijzondere klankschalen heling ontvangen. Ook zie ik meditatiegroepjes die zich innerlijk verbinden met elkaar en zich afstemmen op bepaalde planetenstanden. Er is veel natuur om de piramidevelden heen. Alles in deze natuur ademt mee op de golf van het geluid. Alles groeit en bloeit welig. Alsof het geluid een perfect groeiklimaat schept. De piramidevelden zijn zeer krachtig. Het zingen glijdt door alle tijdslijnen heen en brengt in de netwerken van die tijd een sfeer van rust en creatie over. Alles draait om de perfecte balans. Harmonie. Rust. In de tijd van MU waarin deze velden functioneerden zorgden zij er voor dat deze energie het wereldbewustzijn in een sfeer van ontvankelijkheid bracht waarin de kosmische graden van creatie hun energiepatronen weefden. De klanken weefden als het ware een tapijt van licht en geluid waarin de codes vanuit de kosmos zich konden enten. Deze codes werden versleuteld het bewustzijn van onze wereld ingebracht en hielpen mee om alle scheppingspatronen te ondersteunen. Het belangrijkste was dat de Zieletoon van onze wereld in een staat van zuiverheid werd gebracht, waardoor de scheppingspatronen zich zo goed mogelijk konden ontplooien.

Ik voel in Jeroen een diepe hunkering naar die tijd. Ook zijn zoontje Job staat heel nauw geschakeld aan dit geheel. Dit kind is uit deze wereld gekomen om de zieletoon van de hedendaagse wereld te helpen afstemmen. Hij wil dit doen door geluid en klank. Beseft niet dat er in deze wereld woorden nodig zijn om te communiceren. Het bewustzijn van dit kind leeft nog helemaal in deze pure staat van ZIJN. Wat het lastig maakt voor de ouders omdat hij daardoor niet aan het beeld van vandaag voldoet. Job is dus een bijzonder kind, dat bijzondere aandacht nodig heeft. Gelukkig maar dat dit kind bij ouders is geboren die zijn wereld proberen te begrijpen en beseffen dat daarin niets geforceerd moet worden. Gelukkig maar dat binnen de liefde van dit gezin er een zeer speciale toon van ontvankelijkheid en creatie de wereld ingezonden mag worden. Dit gezin krijgt veel begeleiding vanuit de geest. Het is een beschermd gezin. Allen zijn puur en liefdevol. Wat het moeilijk maakt om in het dagelijks bestaan volledig tot hun recht te komen.

De zingende piramides van MU zijn een echo uit hun herinnerring. Zij stralen de energie van blijdschap uit. Een zielslied dat zich weeft door de tijd en verder gedragen moet worden van punt naar punt. De piramides zullen zich steeds dieper koppelen aan hun manier van ZIJN en het leven liefdevol ondersteunen waar het nodig is. Job laat hen zien dat de energie van blijdschap een pure vorm van ZIJN is die op deze wereld maar al te vaak wordt vergeten.

De zingende piramides van MU zijn weer hoorbaar. Als een echo uit het verleden. Maar ook als een tastbare energie om ons heen. Door de sluiers van de lichtwerelden heen breken de prachtige tonen door. Zij stromen onze wereld in en wij zijn hier om deze klanken op te vangen in ons hart, in ons leven, in ons bestaan. Wij kunnen het klankbord zijn waardoorheen deze tonen werken om de wereld in balans te gaan brengen. Laat alle kinderen die nu gekomen zijn om ons hieraan te helpen herinneren niet in de steek. Help hen om deze klanken verder te dragen naar de toekomst. Zodat dit geen herinnering blijft maar werkelijke toekomstmuziek.

Print Friendly, PDF & Email