Geboorte van een lichtkristal

Weer is er een kristal van ongekende schoonheid omhoog gebracht vanuit het collectieve geheugen.
We waren getuige van de geboorte van dit kristal. Het ziet er uit als een grote diamant, een prachtig geslepen kristal met een bolle bovenkant en naar onderen toe puntvormig geslepen.
Ik zal volstaan met de werking er van te beschrijven. Wil men weten hoe de geboorte van dit kristal tot stand gebracht is dan kan men dit lezen in de uitwerking van de lichtsessie die op 12 juli 2005 heeft plaatsgevonden in Genk. Er komt een verslag op de site te staan.

Na een prachtige meditatie lag dit kristal in de middencirkel van ons samenzijn. Het zag er schitterend uit. Glanzend, helder, stralend en vol van leven.
Enorm groot, de diameter was wel twee meter, maar dit is slechts subjectief. Daar het in onze geestelijke ruimte lag en de verhoudingen dus heel anders zijn. Het kristal zelf kan daardoor vele malen groter zijn. 
De overheersende uitstraling was van een mooie lila-achtige tint, gevat in een kristallen gloed. De trilling kwam binnen in het hart en verspreidde zich over ons bewustzijn. Er kwamen lichtwezens achter ons staan. Zij wekten een goud-witte-lila kracht op via de achterkant van het hartchakra. Deze kracht begon naar voren toe te stromen, omvatte het kristal met diep respect en begon het omhoog te tillen. Vele anderen kwamen om ons heen staan. Duizenden uit de ongeziene werelden verzamelden zich en gaven hun krachten aan deze stroom. Zo tilden we met elkaar het kristal omhoog. Steeds verder de kosmos in. Toen het bijna uit ons zicht verdween, bleef het hangen in het universum, omgeven door een net van licht. Er kwamen velen naar het kristal toe. Velen die vanuit verre afstemmingen de reis naar ons lichtstelsel hebben gemaakt. Ik zag mooie wezens, van onnoembare vorm en afmeting. Allen strekten zij hun hart en handen uit naar dit kristal en verwerkten er een universele boodschap in. Een groet uit vele richtingen. Een betuiging van respect. De wens tot groei en ontwaken. Op zijn weg naar boven hadden vele lichtwezens zich ook al hier mee verbonden en ook hun groet werd mee opgenomen in dit prachtige licht. De diamant nam de boodschap in zich op. In de kern begon een gloeipunt te ontstaan. Van goudlila licht. Spiralen van licht werden rond geslingerd en zij wekten zo veel kracht op dat de diamant uit elkaar spatte en in miljoenen splinters uit elkaar viel. Een fontein van kristallicht ontstond. De stralen daalden af naar de aarde en zij droegen deze splinters van kristallicht met zich mee. Zij werden opgevangen in het hart van degenen die letterlijk HART hebben voor de opbouw van de nieuwe wereld. De splinters vielen in de kern van het hartchakra en werden vloeibaar. De stroom werd opgenomen door het bewustzijn van deze mensen – astraal en nu levend op aarde- en begon hen van binnenuit te verlichten. Zo kunnen deze splinters van diamantlicht beginnen hun boodschap uit te zenden. Eerst naar de betreffende persoon zelf en vanuit deze persoon naar de omgeving. Vele splinters zijn nog zichtbaar als zwevende deeltjes in de atmosfeer. Zij zullen als de tijd rijp is vallen in het hart van de geschikte personen. Geen enkel deeltje zal verkeerd vallen. Het zal precies op het juiste moment in het hart van de juiste persoon vallen en daar zijn werking beginnen op te bouwen. Het is werkelijk schitterend en een groot geschenk voor de aarde en al zijn bewoners. Er zit zo veel kracht in, zo veel liefde en zo veel wil tot vooruitgang. De eenheid werd een veelheid en zal mettertijd toch weer een eenheid vormen. Ook al lijkt dit nu versplinterd te zijn, de kracht zal toch al als een eenheid voelbaar worden. En is in de geestelijke werelden al zichtbaar als zodanig. 
Er kwamen dansende kinderen om ons heen. Zij voelden heel zuiver/puur aan. Zij huppelden en zongen en raapten de splinters van diamant op. Zo veel als zij konden dragen. Zij vertelden ons dat zij deze splinters mee gingen nemen naar hun toekomstige levens. Om uit te kunnen delen.

In het hart van allen die dit kunnen dragen spuit nu een kristallen fonteintje en op dit kristalwater wentelt zich de splinter. Zodat hij geslepen blijft worden door de kracht van het hart. Om op ieder moment vloeibaar te kunnen uitstromen en door de aderen van het leven heen te kunnen stromen, op de momenten die hiertoe geschikt zijn.
Zo begint het universele leven zijn krachten over te brengen naar ons en onze wereld. Wij mogen de trotse dragers zijn van de diamanten splinter en ons laten slijpen en vormen door dit licht. Zo mogen wij de kern van de wereld zelf helpen slijpen en worden wij werkzame instrumenten in de handen/harten van onze universele familie. De familiebanden worden er door versterkt en de lichtfamilie zal meer en meer zijn stem laten klinken. Het zal allen oproepen wakker te worden en in diep contact met de sterrenfamilies en lichtfamilies de taak versterken die nodig is om de wereld op koers te houden, het kwaad te verdrijven en de kern van de aarde om te gaan vormen naar een nieuwe substantie. Want dat gaat nu gebeuren. Het hart van de aarde is in staat om het universele licht op te vangen en te veranderen in zichzelf en zo veranderen wij allen mee.

Wat een feest om die verandering gade te slaan, er deel van uit te maken en mee te helpen slijpen.

Het universele licht groeit in het hart van de aarde
Het wordt steeds meer zichtbaar
Als een punt van kracht opent het zich
Spiralen van werkzaam licht komen tevoorschijn
Zij worden krachtiger en krachtiger
En zullen naar de toekomst toe
De aarde uittillen boven zichzelf
Zodat hij stijgen zal en stijgen
Begroet en opgenomen in de heelheid van het Al

Het oude zal afbreken, het nieuwe zal zichtbaar worden
En een nieuw geboorteproces begint
In een wenteling van levensraderen
Een nooit eindigende cyclus
Vernieuwt en vernieuwt ons lichtstelsel zich
De geboorte is energetisch een feit
We zijn geadopteerd door velen
Onze ouders zijn van hoge universele afkomst
Zij hebben beloofd voor ons te zorgen
Ons op te voeden en te begeleiden

Zo leiden zij ons naar de volwassenheid
Via alle stadia van ontwikkeling
Zo zullen zij ons vele malen moeten corrigeren
Omdat wij in ons enthousiasme, en overmoedigheid
Te vroeg op eigen benen willen gaan staan
En het draagvlak van de nieuwe wereld daar nog te kwetsbaar voor is.
Zo richten wij onze liefde naar hen
Die een wereld van angst en pijn
Van zorg en verdriet
Willen opheffen naar het licht

Vergeef ons als wij niet luisteren en afdwalen
Vat ons bij de hand als kinderen die leiding nodig hebben
Wij willen wel, maar weten niet altijd hoe
En daarom leggen wij onze hoop en vertrouwen in uw harten
Zodat u ons hoeden kunt
Vanuit de goddelijke macht, de universele bron van liefde
En de richting aan kunt geven
Hoe wij moeten gaan

Met grote dank en respect
In broederschap en verbondenheid
In wil en onwil
In leven en sterven
In opgang en ondergang
In alles
In
Al.

Print Friendly, PDF & Email