De steden van de nieuwe aarde

Een poosje geleden heb ik jullie geschreven over de transformatiespiralen en de engelenkamers. Maar ik heb weer goed nieuws. 
Gisteren is me getoond in een visioen dat er gewerkt wordt aan nieuwe woonplaatsen op de nieuwe aarde. Alle zielen die nu hun transformatieprocessen ondergaan in de engelenkamers zullen in de kerstperiode een ongelooflijk proces gaan beleven, hun bewustzijn zal zich nl drievoudig splitsen. Een deel blijft in de sferen vanlicht, een deel zoekt een nieuw leven op aarde en het derde deel mag gaan wonen op de nieuwe aarde. Deze drievoudige splitsing heeft als doel dat de drie-eenheid in het bewustzijn van ons mensen dieper aangesproken kan gaan worden. Het vader/moeder/kindgedeelte zal op drie plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Het deel op aarde is het kinddeel, dat leren mag en opgroeien in symbiose met zichzelf en de wereld. Het deel in de sferen zal het moederdeel zijn, het ontvankelijke deel, het verbindende deel. Het deel op de nieuwe aarde zal het vaderdeel vertegenwoordigen. Kracht, wijsheid, respect. Op alle drie de plaatsen zullen deze zielsdelen hun eigen leven leiden. Maar via een collectieve verbinding in het hoger bewustzijn zal het mogelijk zijn dat er onderling uitwisseling kan plaatsvinden. Dat via deze verbinding er (zeker op aarde veelal onbewust) een aansturing en begeleiding vanuit de eigen zielsdelen kan ontstaan. Waardoor de evolutiegroei versneld kan plaatsvinden. Om het nog ingewikkelder te maken, wil ik jullie er op wijzen dat deze delen zowel in de mannelijke als de vrouwelijke vorm geboren kunnen worden. De uiterlijke vorm zal niet garant staan voor het aspect dat men vertegenwoordigt in de geest.
Gisteren in een sessie met Ank hebben we mogen zien dat de lichtsteden op de nieuwe aarde ontsloten gaan worden. Er staat een conceptplan klaar, dat nog niet af is. De lichtmeesters zijn nog volop bezig de intenties die wij mensen zelf bedacht en verzonden hebben vorm en kracht te geven.
Wat ik zag was het volgende; ik kijk in een serene wereld. Zacht glooiende, rijk begroeide heuvels worden zichtbaar. Leven in de vorm van mensen is er nog niet. Er hangt een sfeer van verwachting. Dorpjes en steden tussen de heuvels zijn gebouwd, maar nog niet bewoont. Alles straalt een sfeer van warmte en rust uit. Harmonieus voelt het aan. De huizen zijn zeer verschillend van vorm en uitstraling. Er is veel ruimte om de huizen heen. Toch kun je merken dat de mens die op de nieuwe aarde gaat wonen behoefte heeft aan anderen om hem heen. Aan contact en verbinding. Je kan op jezelf zijn, maar je kan ook anderen opzoeken als er behoefte aan is. De wereld waar ik in kijk is opgebouwd uit meerdimensionale lagen. Er zijn verschillende gebieden, elk met hun eigen stijl en ingericht naar behoefte, maar het doet toch aards aan. Er wordt op dit moment nog volop aan het concept gewerkt, dus alles is nog maakbaar, plooibaar. Ik kan me voorstellen dat degenen die na de kerstperiode hier aan zullen komen, zich onmiddellijk thuis zullen voelen. Het gevoel zelfs krijgen alsof ze na een lange reis weer thuis komen en hun huis in perfecte staat aantreffen. Alles is af, men kan er zo intrekken en aan het leven daar beginnen. De eerste zielen die dit concept zullen betreden zullen hier een diepe vreugde, vrede ervaren. En hun best gaan doen om dit zo te houden. De intentie om er een zuivere wereld van te maken en het zo te houden zal enorm groot zijn.
In de grondlagen van deze wereld zie ik enorme kristalvelden. Onder ieder huis ligt een volkomen schoon, helder schitterend kristal te wachten op de nieuwe bewoners. Onder het stadje zelf ligt het moederkristal en in het desbetreffende gebied het vaderkristal. Ook deze drie-eenheid werkt weer op het hele gebeuren in. De kristallen in alle gebieden zijn onderling allemaal met elkaar verbonden. De uitwisseling op dit gebied is weer volkomen naturel, zonder oordeel, zonder verwachting. Het komt nu aan op de innerlijke rijpheid van de zielen die hier mogen wonen hoe de trillingen die ze zelf uitzenden door de kristallen omgezet gaan worden in licht. Zodat deze wereld een stralende helderheid behouden kan. Deze helderheid kan doorgegeven worden via het moederdeel in de lichtsferen naar het kindsdeel op aarde. En dit alles kan positief op elkaar inwerken. Zo zien we nu al dat de oude en de nieuwe aarde verbonden zullen zijn en toch gescheiden. Dat hetgeen wat op de oude aarde te zwaar is, geen houvast vindt op de nieuwe aarde. Dat het moederdeel er tussenin de trillingen zal filteren en van nieuwe geestkracht zal voorzien. Dat degene die op de oude aarde leeft wel ontvankelijk kan zijn voor alles wat er op de nieuwe aarde plaatsvindt en deze intenties zal mogen gebruiken om zijn plaats op de oude aarde te kunnen verlichten. 
Ik heb jullie gewaarschuwd; dit is een vrij ingewikkeld concept. Maar eigenlijk kinderlijk eenvoudig als je dit leest en invoelt met je hogere zielsbeleving. Dan is er niets moeilijks aan, dan is het alweer normaal. 
Dit hele proces is NU in wording en op een ander niveau al gerealiseerd. Het begint te werken en wordt in werking gebracht. Is het niet ongelooflijk boeiend allemaal…..

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email