Kristallicht

Kristallicht

Het thema van deze week draait vooral om kristallicht. Op allerlei niveaus wordt er gewerkt aan de herprogrammering van kristalfacetten.
Op het ene niveau wordt er gewerkt in de kristalgrotten van het Lemurische rijk om de aloude zaaikristallen te openen en activeren. Op het andere niveau wordt er gewerkt aan het ombuigen en herstellen van de energiekristallen die tijdens de nadagen van het Atlantische rijk zijn omgeprogrammeerd.
Het is heel heftig te merken hoe hier mee wordt omgegaan.
Soms blijken mensen in hun diepste herinneringen verborgen ingangen te kennen die naar ongelooflijke mooie kristalgrotten leiden.
De kristallen die hier groeien zijn ongerept, zuiver en stralend. Ze bevatten veel coderingen die gericht zijn op de evolutietrajecten van onze planeet. Ze groeien vaak in clusters bij elkaar. In bloemvorm, stervorm of andere energievormen. Ik merk dat de kristallen worden voorbereid op de nieuwe tijd. Deze grotten zijn veelal te vinden op belangrijke energiekruispunten.
Zij zijn gekoppeld aan sterrenpoorten. De energie die door de sterrenpoorten straalt werkt in op het bewustzijn van de kistallen. Zij laden zich op en bereiden zich voor om hun energie de netwerken in te stralen.
Er zijn tijden geweest dat veel van deze ingangen afgesloten moesten worden. Verborgen, versluierd. Omdat kwaadwillende machten de kristallen voor andere doeleinden wilden gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn voorbereid.
Zowel tijdens de Lemurische als de Atlantische tijd zijn er machten geweest die de kernkracht van de kristallen wilden gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Om die kristallen is dus veelal een heftige strijd gaande geweest. 
Priesters van de oude tijd hebben o.a. aardbevingen moeten veroorzaken om de ingangen naar de kristalgrotten te verbergen. Gelukkig is er daardoor maar een fractie van de kracht gestolen en omgeprogrammeerd. Maar zelfs deze fractie is genoeg geweest om diepe veranderingen aan te brengen in het energetisch bewustzijn van de aarde en daardoor in het bewustzijn van alle aardse levensvormen.
Lemurische kristallen zijn zeer sterk. 
De jacht op echte Lemurische kristallen is gigantisch geweest. Vooral tijdens de Atlantis nadagen is daar veel aandacht aan besteed. Er werden Kristalzoekers aangesteld die kost wat kost naar de heilige kristallen hebben gezocht. Oude priesters zijn door hen gemarteld en geïntimideerd, net zolang tot zij hun kennis prijs gaven. Een heel diepe pijn en smet in het zielsleven van onze planeet. De gevonden kristallen zijn in handen van de politieke machtshebbers gevallen en zodanig bewerkt dat zij manipulatief in konden werken op het bewustzijn van veel zielen tegelijk . Om het denken en handelen te beïnvloeden. Om macht zeker te stellen. Om experimenten uit te voeren. In deze tijd komen al die verborgen programma's omhoog en wordt er ingegrepen op dit fenomeen.
Kristallen moeten teruggegeven worden aan de oude priesters. Omgeprogrammeerd tot krachtbronnen. Zij worden gezuiverd en van smetten ontdaan. Op grote schaal vinden deze veranderingen plaats. Zeer tot de spijt van de schaduwmachten. Die alles op alles zetten om hun macht te behouden.
Energetisch gesproken vindt er dus een machtswisseling plaats die vooral gericht is op het gebruik van kristalenergie.
Achter de schermen van het wereldbewustzijn speelt zich heel wat af.
Voor december 2012 moeten veel van deze kristallen gereinigd zijn en opnieuw verbonden met hun krachtspoorten.
Krachtspoorten die naar andere dimensies leiden.
Die de netwerken bekrachtigen.
En activeren.
De kristallijnen structuren van de netwerken zijn verbonden met de kristallijnen structuren van al het leven op aarde.
Elke kristalpoort die heropend wordt en geschakeld aan het netwerk, opent energie in levende wezens. Steen, plant, dier en mineraal worden er door beïnvloed en versterkt.
Het is dus uitermate belangrijk dat het heropenen en ombuigen van de kristalenergie gedaan wordt door zielen die werkelijk weten wat zij doen.
Er hangt te veel van af.
Is het niet bijzonder om te weten dat dit gebeurt?

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email