De nieuwe uitlijning

De nieuwe uitlijning

Nu de nieuwe uitlijning een feit is, worden we elke dag  een stukje hechter verbonden met ons diepste zelf.

In december zijn we in de kosmische, gouden, galactische uitlijning geschoven.

Dit zorgde er voor dat er in de kern van onze borst een Zonnepunt geopend is.

Het Zonnepunt zelf wordt pas geactiveerd als onze eigen essentie een bovenwaarde van meer dan 50 procent heeft opgebouwd.

De eigen essentie is verbonden met de thymus.

Van hieruit besturen we ons Totale Celbewustzijn.

En van hieruit bepalen we elke dag onze positie t.o.v. de wereld en onszelf.

Dit punt is enorm belangrijk in het nemen van beslissingen en de keuzes die we maken.

Als de ‘Zonnewaarde’ in de energetische kern van de thymus een lichtwaarde opgebouwd heeft van meer dan 50 procent , dan kan de energie die vanuit ons bovenbewustzijn in onze borstkern valt samenwerken met de energie in de thymus.

Met andere woorden; het Zonnepunt in onze borst wordt pas echt geactiveerd als de energiewaardes die de persoonlijkheid heeft opgebouwd sterk genoeg zijn om deze “ ontmoeting” aan te gaan.

Een ander deel van dit zonnepunt staat geschakeld op de bovenwaardes van het collectief bewustzijn van onze planeet.

Dit deel is al wel ‘aangezet’ en schakelt dag na dag door tot in onze diepste lagen.

Het valt helemaal tot in de kern van onze aardester.

HET punt waar onze oude geboorteprogrammering aanwezig is.

Het wist daar de oude taakstelling. Op individueel en op collectief niveau.

De oude tijdslijn houdt voor veel zielen op te bestaan. Vorig jaar is deze geknapt.

De nieuwe tijdslijn start op de dag dat iemand jarig is in 2016 op.

Tenminste, als er genoeg lichtpotentieel aanwezig is.

Op collectief niveau brengt dit een enorme verschuiving op gang.

Dag na dag worden kleinere en grotere stukken van de oude collectieve geboorteprogrammeringen gewist.

Het Zielszonnelicht dat in onze aardester doordringt lost de oude waardes op en zet er ruimte voor in de plaats.

Dat proces is al in gang gezet en valt niet meer te stoppen.

Wat dit licht echter niet kan doen is programmeringen weghalen die een mens in zijn persoonlijk leven weigert op te geven.

Als men hardnekkig vasthoudt aan oude geloofspatronen die op individueel niveau een rol spelen dan mogen die programmeringen niet weggehaald worden uit iemands  geboortepatroon van de oudetijdswereld.

En daar zit meteen de moeilijkheid.

De mensheid als collectief groeit niet tegelijkertijd op naar een bepaalde frequentie.

De eigen keuze moet gerespecteerd worden.

Ook als die op angst en oude waardes is gebaseerd.

Pas als de persoonlijkheid zo ver is dat men dit onder ogen ziet en bereidheid opbouwt om dat los te willen laten mogen deze programmeringen worden gewist.

Daarom is het ook zo belangrijk dat de keuzes die men maakt zuiver zijn.

We leven momenteel in een tijdperk waarin mensen dit best wel weten, maar vaak die bereidheid niet toelaten.

Men houdt vast aan oude normen en patronen en deze vormen in onze aardester een ingewikkeld patroon dat uiteindelijk ook weer geschakeld staat op het collectief.

Maar iedere ziel die bereidheid opbouwt en ook daadwerkelijk goede keuzes maakt stapt uit die programmering weg, waardoor het licht op collectief niveau groeien kan.

De tweede Ascentiegolf komt op gang.

De verwachting is dat binnen de komende drie jaren veel zielen wakker worden en hun keuzes op vertrouwen en liefde gaan baseren i.p.v op angst en wanhoop.

Zodoende kan er de komende drie jaar nog een verschuiving op gang gebracht worden die echt nodig is.

Het is afwachten hoe de keuzes gemaakt worden.

En hoe de wirwar van koorden in het collectief op deze laag ontwart gaat worden.

Slechts één mens die bereid is om het verleden los te laten en zijn toekomst op andere waarden te enten maakt al een draadje van de warboel los en stopt met op dit niveau de anderen te ‘voeden’ en te ondersteunen.

Ik hoop dat jullie begrijpen hoe belangrijk het is dat je niet langer vasthoudt aan angst en onzekerheid.

Maar dat jullie opstaan in bereidheid en liefde.

Zodat alleen al de stap die jij neemt bepalend kan zijn voor het gehele collectief.

Er hangt zoveel van af.

Wees nooit bang om iets te verliezen.

Je ziel stuurt je licht en liefde in een veel hogere frequentie dan voorheen.

Als je keuzes maakt komt het ALTIJD goed.

De hogere frequenties zinderen door ons heen.

Ze raken alles aan en proberen dag na dag een logische ordening aan te brengen in het Totaalplaatje van al onze  Zelven.

Maar ieder stukje oud zelf dat we los durven te laten vormt zich om tot een GOUD zelf.

Hoe meer goud we aanmaken in onze aardester, hoe meer goud licht we van onderuit op kunnen halen. Hiermee kunnen we onszelf omstralen en koesteren.

Alsof we laagjes bladgoud om ons heen leggen.

Daardoor wordt onze potentie alweer verhoogd.

Wordt de geleidingskracht opgebouwd en groeien we sneller.

Natuurlijk kost het moed en kracht om beslissingen te nemen die doorslaggevend kunnen zijn voor groei.

Maar elke beslissing wordt beloond met het goud vanuit je eigen ‘innerlijke’ portemonnee.

Het geel-goud wordt opnieuw een waarde in het bewustzijn en onze aura’s.

Steeds meer lichtgevende gouden deeltjes worden zichtbaar in ons celbewustzijn.

In onze harten, in onze meridianen, in ons.

Aardestof wordt omgezet in sterrenstof.

Bronlicht wordt wakker.

Bronlicht is Levenskracht.

Is Ra, is God.

 

De weg naar huis is geplaveid met ‘gouden’ tegels.

Maar we moeten de weg wel zelf maken.

Met elkaar.

 

Wacht niet langer.

Stap op de weg die je wegvoert van drama en illusie.

 

Het is tijd.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Lichtende Schoonheid heet.

Print Friendly, PDF & Email