Wat wil je geloven

Wat wil je geloven

Wil jij geloven dat de wereld vergaat? Of wil je geloven dat je bouwt aan een nieuwe wereldorde waardoor het oude verdwijnt?
Wil jij geloven dat alles wat hier op aarde aanwezig is verdwijnt? Of wil je geloven dat alles doorstraalt word met een nieuwe glans en nieuwe waardes waardoor alles verandert in zichzelf?
Ben jij zo iemand die anderen de kans geeft om jouw angst aan te jagen? Of blijf je vertrouwen in jezelf en je missie hier op aarde?
Wil jij de echo's van de oude tijd bestaansrecht geven of wil jij hen laten zien dat je STAAT voor wie je bent?
Er lopen op dit moment zoveel zaken door elkaar en het is heel jammer dat in het zgn. nieuwe het oude nog steeds de kans krijgt om zijn stem te laten horen. Het is zo jammer dat er mensen zijn die het negatieve blijven benadrukken en het is heel jammer dat er zo veel mensen zijn die zich hierdoor willen laten beïnvloeden.
Na alle jaren van samenwerken met de lichtmeesters heb ik gezien hoe de duisternis inwerkt op al het leven. Maar ik heb ook gezien hoe het licht nog veel harder werkt om dit alles met zijn liefde en kracht te doorstralen. Duizenden engelen, lichtmeesters en zielen van goede wil die inwerken op AL het leven hier op aarde. Dat beeld overheerst. Misschien is het voor mij gemakkelijker om dit te geloven omdat ik het ook met eigen ogen dagelijks zie. Maar toch denk ik dat het belangrijk is om je niet in de war te laten brengen door de turbulentie die je dagelijks hier op aarde om je heen ziet. Dit is nl. een logisch gevolg van alles wat er de voorgaande jaren is gebeurd. We hebben zoveel losgemaakt, zoveel aangeraakt, zoveel naar de oppervlakte geduwd. En dat werkt zich uit in en om ons heen. De verandering is echter voluit ingezet en al onze lichtvrienden zijn niet aflatend bezig om op al het aardse leven positief in te werken. Ze stralen voortdurend de hoogste intenties op ons af. Ze leggen een schild van bescherming om de aarde heen zodat deze niet lastig gevallen meer kan worden vanuit externe bronnen die slechte bedoelingen hebben. De lagere astrale werelden bestaan in theorie niet meer.
Ik weet dat ik bizarre dingen heb beschreven de afgelopen jaren. Zaken die te heftig zijn voor woorden en 80% hier van heb ik zelfs niet eens beschreven vanwege de indringendheid hier van. 
Ook hebben jullie gemerkt dat ik heel mooie zaken heb beschreven, zo puur, zo liefdevol, zo helder. En aan die energie ontleen ik het vermogen om in die akelige dingen overeind te kunnen blijven staan.
Ik ben jullie reporter geweest. Van laag tot hoog heb ik beschreven wat er kan zijn. Dat betekent dus ook dat ik life op die plaatsen aanwezig ben als het nodig is om dit te moeten vertolken. Heel zwaar en vermoeiend. Je moet heel sterk in je schoenen staan om daar in zuiver te blijven en je niet te laten afleiden door wat je voelt. Ik merk dat heel goed in mijn energieveld. De afgelopen 20 jaar zijn intens heftig geweest, op alle niveaus. Er zijn genoeg momenten geweest waarop ik gezegd zou kunnen hebben: " ik doe het niet meer, het is te zwaar." Toch wist ik innerlijk dat dit alles nodig was om tot een punt van balans te kunnen komen. Dat punt is nu min of meer bereikt. De oude historie is getransformeerd, oude aansluitingen definitief losgekoppeld. In energetische tijd is er veel opgelost en veranderd. In aardetijd echter is dit nog niet het geval. Daar wordt aan gewerkt. Maar de energie van de aarde is traag en log. Die verandering kan niet van vandaag op morgen houvast vinden in het bewustzijn hier. Ons lichaam staat nog gekoppeld aan aardetijd. Onze geest niet meer. Die is zijn tijd ver vooruit. Daarom heeft ons lijf zo'n last van al die veranderingen. Hij kan niet bijhouden wat we in energietijd hebben bereikt. Daaraan zie je al weer dat tijdsbelevingen niet synchroon lopen. Zielstijd, geestelijke tijd en aarde tijd zijn heel anders. Het kan gewoon niet dat alles wat in geestelijke tijd klaar staat zo snel in aardetijd verankerd kan worden. Daar gaat letterlijk tijd over heen. We moeten geduldig zijn, niet angstig of emotioneel, want dat vertraagt de inwerktijd. We moeten komen tot een bepaalde neuatrali( tijd) in onszelf en niet luisteren naar verwarrende boodschappen van buitenaf. Boodschappen die niet gebaseerd zijn op liefde en vooruitgang, maar die als afremmers werken. De truc achter de truc. Zgn. boodschappen vanuit het licht die een atmosfeer van verwarring en onrust achter laten. DIT ZIJN GEEN BOODSCHAPPEN VAN ZUIVERE AARD. Dit zijn boodschappen die geënt zijn op oude herinneringen die lijken te kloppen, maar die niet kloppend zijn. Alsof het verleden zich zou moeten herhalen. Dat hoeft dus niet, als we dit niet toestaan. Het energetisch verleden heeft zich opgelost. Ik hoop dat onze wereld er in slaagt om die oude blauwdrukken met de energie van NU te doorstralen waardoor we werkelijk vooruit kunnen gaan.
Niet meer omkijken. Elke dag is een nieuwe dag. Een dag die in licht en liefde doorstraald wordt vanuit de kosmos. Laten we ons dit ontnemen door verwarrende en tegenstrijdige berichten? Ik hoop van niet. Ik hoop dat jullie allemaal sterk zullen zijn en blijven. Dat jullie dwars door alles heen zullen blijven geloven in de innerlijke kracht van een hoopvol hart. Dat deze hoop de KRACHT en ENERGIE voor de toekomst zal zijn waarop de nieuwe wereld zich werkelijk kan gaan openbaren in ons leven. Een vervuild hart staat niet toe dat er iets opgebouwd kan worden. Een vervuild hart staat het nieuwe begin in de weg. Een bang hart als pijler voor de toekomst is niet de pijler waarop nieuw leven zich zou mogen enten. Het is alleen daarom al jammer dat mensen zich als spreekbuis voor deze boodschappen laten lenen. En daarmee de toekomst van de nieuwe wereld blijven versluieren. Ik zal daar persoonlijk nooit aan mee doen. Dat wat ik nu nog niet begrijp omdat mijn verstand te klein is om te bevatten wil ik niet door deze intimidaties laten afleiden. Weet je dat mensen heel bedreigend naar je worden als je hun visie niet aanvaarden wil en toelaten in je energieveld? Dat ze dwingend worden en heel gemeen als je niet meedoet aan hun denkbeelden? 
Ik heb de afgelopen 2000 jaar non-stop gewerkt aan dit ombouwprojekt, veelal bij vol bewustzijn. En ik moet constateren dat ik zelfs in de laagste energiewerelden meer respect heb gekregen dan van veel mensen hier op aarde die menen dat ze de wijsheid in pacht hebben. Zelfs de zwartste lichtmeester respecteert zijn meerdere als hij die tegenkomt en laat die in vrede gaan als de intenties in oprechtheid worden neergezet. Dat is nl. een kosmische wet waar niet aan getornd mag worden. Het zijn niet de zwarte meesters zelf geweest, het zijn niet de laag astrale werelden geweest die de vertragers hebben ingebouwd. Het zijn de zielen geweest die meenden dat zij in hun arrogantie het recht en de macht hadden om bepalend te zijn voor het wereldbeeld op zich. Het zwart grond tot in de diepste kern wat het aangeboden krijgt, wat het ook is.
Atlantis is ooit ten onder gegaan aan machtsmisbruik en arrogantie. Nu nog zijn we bezig om dat evenwicht te herstellen. Nu nog kom ik degenen tegen die TOEN verantwoordelijk waren voor de ondergang en die nu als ze de kans krijgen hun stempel weer willen zetten. Die mensen zijn het, die nu onder ons zijn, die nu nog dwingend en manipulerend op alles in werken en waar we NIET meer naar moeten luisteren. Zij spelen op een bepaalde manier nog steeds hun spel. Zij zijn heel slim. Ze spelen in op de tekorten die we uitstralen en voeden onze onmacht hierin. Ze zijn er altijd als we ons zwak en eenzaam of verward voelen. Ze zijn zo ongelooflijk goed in manipuleren dat we vaak niet eens door hebben dat er gemanipuleerd wordt en we hen nog dankbaar zijn voor de hulp die zij ons bieden in onze zwakke periodes. Ze bieden geld, een zgn. luisterend oor, een zgn. liefdevol hart, maar ondertussen kennen ze jouw energieveld van haver tot gort en heel subtiel zetten ze hun macht er in over.
Deze tak van het Atlantisch ras is onder ons en probeert nog steeds de wereld naar hun hand te zetten. En zij gaan heel ver om hun zin te krijgen. Mooi dat zij nu ook niet meer kunnen putten uit de energetische databank waarin al onze intenties staan beschreven. Hun spel is uit. Over niet al te lange tijd moeten zij putten uit hun eigen energie en aangezien zij zich voeden met de energie van anderen, zal er niet veel over blijven als wij hen dit niet meer geven. Herken op tijd hun valsheid en er zal je niets gebeuren.

Ik vraag jullie moedig te zijn. Eerlijk en oprecht. Verwijder alles uit je systeem wat vervuiling aanbrengt al lijkt het nog zo " liefdevol" bedoelt. Als jij niet toestaat dat het je hart raakt, raakt het ook je leven niet. Raakt het de toekomst niet. Raakt het de nieuwe wereld niet.

Geloof jij in het feit dat achter de wolken de zon altijd schijnt? Ook al zien we die zon niet, hij is er wel. En zo is het met dit nieuwe leven ook. Het staat al klaar achter de schermen, je kan het bijna aanraken zo dichtbij. Laat het licht vanuit die wereld je leven doorstralen en alles verblinden wat jouw zicht versluieren wil.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email