Geen lijden, maar verblijden

Geen lijden, maar verblijden

Lieve allemaal, als jullie de waarnemingen gelezen hebben die over het feestvieren gaan dan zullen jullie begrijpen dat deze doorgeving in het verlengde hiervan ligt.
De wereld is bezig aan diepe veranderingen. Het accent heeft lang gelegen op het lijden en het dragen van het Kruis.
Ik heb mogen ervaren dat alle zielen in de lichtwerelden vanaf heden het kruisigingverhaal niet meer toelaten in hun bewustzijn. Er worden dan ook in de sferen geen themavieringen van welke aard meer gehouden rondom dit fenomeen.
Er zijn de laatste jaren zoveel zielen overgestapt op het pad van licht. Zoveel zielen die inzicht hebben gekregen in het Hoe en Waarom. De zielslijn van de oude wereld WEET waarom en allen die hierin leven dus ook, al is het vaak nog onbewust.. De idee van het LIJDEN moet uit het wereldbewustzijn weg. We streven nu juist naar een volwassen inzicht vanuit onze eigen diep doorleefde gevoelens en daarin worden we geacht onze eigen verantwoordelijkheden te dragen.
Er wordt ons gevraagd om met elkaar een nieuwe blauwdruk te creëren voor de nieuwe wereld.
Uiteraard wil ik me daar graag bij aansluiten. En zal ik geen aandacht meer besteden aan de lijdensverhalen die met het thema Kruisiging te maken hebben.
De nadruk zal komen te liggen op de Opstanding en het Nieuwe Leven.
De wedergeboorte van de nieuwe aarde.
De lichtmeesters zelf willen ook niet langer verbonden worden met het lijdensverhaal. Ook Meester Jezus zelf heeft me laten weten dat Hij zich niet meer verbonden voelt met Het Kruis, al is hij zich er tevens van bewust dat vele miljoenen hem daar nog graag eeuwen lang aan zullen blijven hangen vanuit hun eigen beweegredenen van angst en oordeel.
(Degenen die mij echt kennen, weten dat ik al vele jaren lang samenwerk met deze Meester en echt wel weet waarover ik praat. Jarenlang heb ik samen met deze Meester de astrale werelden bezochten en vele duizenden over helpen stappen naar het licht)

Het wordt tijd om onze lichtvrienden te ondersteunen en tegemoet te komen aan hun uitdrukkelijke wens om dit soort thema’s niet langer meer te voeden met onze intenties en gedachten.
Ik schrap uit mijn persoonlijke gedachtewereld dus met ingang van NU de kruisdood en alles wat er mee verbonden IS en WAS. Meester Jezus heeft eeuwenlang zijn naam en energie verbonden met dit thema. Doordat wij kinderen van één vader zijn, hebben wij dit samen met hem gedragen en ondergaan door al onze levens heen. De nieuwe tijd vraagt van ons om de oude waarden los te laten en het nieuwe te verwelkomen.
Het staat een ieder vrij om op dit thema nog eeuwen lang door te borduren, maar in mijn beleving stopt dit NU.
We zijn bezig met de opbouw van de nieuwe wereld en daar past dit absoluut niet meer in. Het staat een ieder vrij om te denken wat hij wil, ik veroordeel niemand die perse in dit zware thema wil blijven geloven en er aan vast wil houden. Maar ik vraag wel respect voor de vele duizenden die in hun hart precies begrijpen wat ik hiermee aan wil geven.

Ik vraag aan allen die begrijpen waar het werkelijk om gaat om dit soort zware energiepatronen in onze wereld geen voeding meer te geven. Door op te staan in jezelf en bewust te kiezen voor de nieuwe tijd.

Iedereen die behoefte voelt om hierover in discussie te willen treden , moet ik teleurstellen, ik zal er niet op ingaan. Ook een interactie als discussiëren blijft voeding geven aan iets wat niet langer gevoed moet worden..sterker nog dit patroon heeft zichzelf lang genoeg overvoerd met zware kost.
Dit is de eerste en enige keer dat ik hier over zal spreken. Mijn gedachtenlijn hierover stopt NU en mijn levenslijn in dit thema dus ook.
Ik stap over in het thema van de Wederopstanding en wie dit met mij mee wil vieren is van harte uitgenodigd…..

Ik wens jullie de vrede tot in lengte van dagen….

Print Friendly, PDF & Email