Ja, je leeft maar 1 keer

Ja, je leeft maar 1 keer

De mens. Als persoon, met de naam die hij/zij nu draagt, voortgebracht uit het DNA van de ouders komt maar één keer in deze hoedanigheid, persoonlijkheid tevoorschijn.
Als er een nieuwe levensfase voor de ziel aanbreekt gaat de essentie van het wezen over in het nieuwe leven. De essentie is ongevormd, gelachtig, maar kan zich verbinden en uitsmeren over het DNA van het nieuw te vormen wezentje.
Het zoekt uit het DNA de factoren die het nodig heeft, codeert zich hiermee en gaat dan pas de vormkracht van het nieuwe leven beïnvloeden. 
Als er veel karma weg te werken is, verbindt de persoon zich met het karma uit de voorouderlijnen, versterkt zijn individueel karma hierin en begint zich te vormen. Hoe lager de trilling is van de desbetreffende levensvorm hoe moeilijk het is om deze ontstaansvorm af te " kruiden" met een essentie van hoogwaardig licht. Het staat altijd voor de persoon in kwestie klaar, maar de persoon zelf moet de trilling in zijn/haar wezen dusdanig zien te verhogen dat de hogere levensdruppel zich kan mengen met de lagere. Hierin ligt dus ook de uitdaging. Als men er maar op los leeft, omdat men tenslotte maar één keer leeft, blijft de mogelijkheid om te groeien onbenut.. levens lang kan men dit blijven roepen en niks doen om de zielenkwaliteit te verbeteren.
Zo komt er geen groei op gang en eeuwen lang kan de energie in zijn geheel daardoor niet groeien, zich verhogen.
Om dit patroon te doorbreken zijn er in deze tijd duizenden hoog afgestemde zielen aanwezig in het collectief van ons lichtstelsel om dit te doorbreken. Hun wortels zijn al stevig verankerd in het licht en zij worden vastgehouden door hun hoger lichtwezen. Zij dalen af, weven zich in de DNA-strengen in en trekken hieruit het " oude licht" omhoog.
Tweeduizend jaar geleden is deze zuivering begonnen. Er is veel oud licht omhoog getrokken en de collectieve trilling is daardoor in resonantie gegroeid. 
Zielen met deze taak in hun bewustzijn gecodeerd, verliezen nl. niet uit het oog dat het feit dat zij maar één keer leven gezien moet worden als een mogelijkheid om er op los te leven. Neen, deze zielen nemen hun verantwoordelijkheid zeer hoog op en geven elk leven een kwaliteitsintentie mee. Zij durven hun stem te laten horen, zij brengen waar zij maar kunnen mensen aan het denken, zij roepen hen op om te veranderen. Dit heeft hen vele malen het leven gekost, want de massa laat zich niet zomaar veranderen. Uit elke dag/tijd van leven hebben zij energie losgemaakt en omgezet in een hogere trilling. Langzaam maar zeker wordt er daardoor toch een vooruitgang geboekt. De trilling van het collectief heeft zich langzaam verhoogd.
In deze tijd zijn vele zielen zich dat bewust. Het is nl. overal voelbaar. In de astrale werelden, in de kosmos. Overal hangt een sfeer van verandering. De nieuwsgierigheid van velen die deze verandering willen doorgronden is heel groot. Zij die het meest nieuwsgierig zijn staan vaak vooraan. Dus met hun neus op de eerste rij zijn ze getuige van de daadwerkelijke veranderingen die plaats vinden. Zij worden zonder dat ze het door hebben bewuster. In hun nieuwe levenslijn nemen zij die nieuwsgierigheid en bewustheid mee. Zij worden door de verhoging van de collectieve trilling sneller wakker en beginnen te zoeken naar iets dat hun leven invulling kan geven. Miljoenen staan op het punt nu om wakker te worden. Zij zullen er niet op los leven, maar hun leven inhoud willen geven. Spiritueel groeien kan de aarde op veel manieren. Het belangrijkste is nu dat er zinvol geleefd gaat worden. Intenser beleven wat men op aarde wil doen. Het passieve element, de berusting en de collectieve winterslaap van de ziel wordt doorbroken.
Iemand die net wakker is heeft honger. Men gaat zoeken naar voedsel, warmte en licht. Innerlijk gaat men op weg. Maar uiterlijk is dat niet altijd nu al positief zichtbaar. Het op weg gaan is in werking gebracht. De slaap van de ziel is over. De wereld wordt wakker. Er wordt niet meer zo maar geleefd. Tot bewustzijn komen maakt de mens respectvoller naar zichzelf en de wereld. Men wordt zich bewust van zijn bestaansrecht, erkenning voor het zijn. Geen gemakkelijke tijd. Er wordt een beweging op gang gebracht die als een Tsunami de golven van alle tijden doet opzwepen. 
Maar goed dat er zoveel zielen zijn gecodeerd om als anker te fungeren, zodat het bewustzijn van de aarde niet losschiet uit zijn energienetwerk en als een stuiterende bal de kosmos in kan schieten. Het zal golven, het zal trillen, maar de wereld is nu al veilig gesteld.
Iedereen die wakker wordt, al is het maar 1% helpt mee om de trilling te verhogen, om de energie te zekeren en te waarborgen.
Jij, zoals je nu aanwezig bent in tijd en ruimte leeft maar EEN keer, wees je er van bewust en maak er een zinvol leven van. Geen tijd verspillen aan nutteloze zaken. Laat je niet afleiden door anderen of gedachten van jezelf die je willen hinderen in je groei. Ga door en maak van dit leven het meest zinvolle leven OOIT!!!!
Dan leven we met elkaar EEN leven van Eenheid.
En is zelfs dat ene leven genoeg om de grootste verandering op gang te breng die in de kosmos wordt gekend.

Hoe leef JIJ? Ben je al wakker?
Ik hoop het.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email