De terugkeer van de oerwezens

De terugkeer van de oerwezens

Mijn partner en ik maken onszelf stil van binnen en stemmen ons af op dat wat komen mag. Meteen worden we omvat door vele trillingen en er bouwt zich een enorme werking op. Donker en licht wisselen elkaar af. Een grote gestalte wordt zichtbaar. Hij stelt zich voor als Zed. Voluit Zedekia. Hij laat ons weten dat er een enorm proces in werking wordt gezet. Ik kan ver in de kosmos kijken en zie een prachtige planeet. Vanaf die planeet ontstaat er een geluid. Dat geluid klinkt diep door tot in ons hart en via de voeten stroomt het naar de kern van de aarde. We kijken naar elkaar en weten dat we delen zijn van dezelfde ziel. Twee helften die naadloos in elkaar passen en in elkaar gaan overstromen. We pakken elkaars handen vast en een prachtige lichtstroom, heel krachtig ook, begint rond te circuleren. De werking wordt steeds heftiger, ik word er misselijk van, mijn partner krijgt hoofdpijn. Ik zie een zwarte schaduw rondom de wereld, ik zie dat al het leven op aarde tekorten kent. De voedingsbronnen zijn uitgeput, de levensenergie zwak. Dat komt omdat de oorspronkelijke verzorgende krachten lange tijd niet meer konden werken op aarde. In vroeger tijden waren er vele oerwezentjes op de aarde. Zij zorgden voor al het leven. Hielden de waterstromen zuiver en al het leven dat daar in aanwezig was. Schoonden de lucht en brachten er essentiële onderdelen in aan. Zij zorgden voor de aarde, het gesteente, de gewassen en het dierlijk en menselijk leven. Zij waren innerlijk verbonden met andere lichtstelsels en hadden de kracht en de macht om al het leven op aarde te voeden en te verzorgen, waardoor alles een gezonde en levendige uitstraling bezat. Zij voelden zich verbonden met de sterren, de zon en de maan en gebruikten de energie van deze levensbronnen om al het leven op aarde positief te beïnvloeden. Door de enorme verschuivingen van het bewustzijn van de aarde en de afdaling naar lager gelegen bewustzijnsstromen werd het voor veel van deze wezens moeilijk om hun taken uit te voeren. Zij trokken zich noodgedwongen steeds verder terug. Naar plaatsen waar de atmosfeer wel zuiver bleef. Door de enorme energetische en later ook stoffelijke vervuilingen werd hun leefomgeving zwak van afstemming en moesten zij deze loslaten. Velen van hen zijn gevangen genomen door entiteiten die niet van hun positieve/levenbrengende energie hielden. Als de levensenergie minder krachtig wordt op de aarde, gaat alles verzwakken en is het leven gemakkelijker te beïnvloeden en te bespelen vanuit laag afgestemd leven. Veel van deze wezens werden in ballingschap geplaatst op ver afgelegen lichtstelsels binnen ons eigen universum. Zij hadden niet de mogelijkheid om deze stelsels te verlaten omdat deze werden omvat door magnetische ringen die door hun krachten niet verbroken konden worden. Zo moest de betrekkelijk kleine groep die achtergebleven was op aarde een te groot gebied verzorgen. Dat lukte niet. Ieder oerwezen heeft immers een specifiek voor een bepaald gebied te gebruiken energieveld, zodat alles perfekt in balans gebracht kan worden. Haal je bepaalde energiestromen weg uit de natuurlijke leefomgeving, dan raakt de levensenergie verstoord. Zo putte de aarde zich van lieverlee steeds verder uit. Lange tijd is er nog geput uit de reservebronnen die in het hart van de aarde lagen opgeslagen. Ook deze droogden op. De aarde was een crisis nabij. Door de heropening van de Siriuspoort en het besluit van de kosmische federatie dat de aarde een doorstart mag beleven kunnen de oorspronkelijke krachten hun werk voortzetten. Via bepaalde, daartoe op voorhand opgeladen punten, stromen deze krachten nu terug in het geheugen van onze planeet. Zij kunnen de etherische lagen van de aarde weer gaan bevolken. Zij maken gebruik van de levensstroom die kort geleden in gang is gezet. Het hart van de aarde zelf wordt immers nu van nieuw leven voorzien.

Nog steeds bouwen de trillingen in en rondom ons zich op, het wordt helderder. De verre planeet licht helemaal op. Een explosie van licht ontstaat en de magnetische ringen om de ballingsoorden lossen op. 
Met behulp van de lichtmeesters, de astrale lichtwerelden en de op aarde lichtbewuste mens ontstaat er een oerkracht die de universele paden weer ontsluit. Er komt een beweging op gang. Er ontstaat een stroom van licht naar beneden toe en rondom ons wordt het alsmaar helderder. Ik zie in hoog tempo vele wezens afdalen en in de aardse lagen verdwijnen. Hun binnenkomst veroorzaakt een lichtveld dat zich in razendsnel tempo door de aardelagen heen verspreidt. Er wordt doorgereisd naar het hart van de aarde, om het beschermingsveld te helen en opgeladen te worden. Daarna wordt de aktivatie op gang gebracht die nodig is om de oerpatronen te doen ontwaken. In het aards geheugen liggen vele coderingen verborgen. Al deze specifieke coderingen moeten opnieuw aangetrild worden, zodat zij zich hun oude werkpatronen gaan herrinneren. En op elkaar gaan aansluiten. De ondergrondse waterstromen, de vuurlagen, de ertslagen, alles wordt vanaf nu aangetrild. De compacte massa moet ruimte gaan krijgen zodat de etherische lichtstromen zich moeiteloos door het bewustzijn van de aarde heen kunnen gaan verplaatsen. Het zal logisch zijn dat de aarde hier op gaat reageren. De overdruk die in de kern ontstaan is moet naar buiten toe. De oppervlakte van de aarde zal schudden en beven. De komende jaren zal er gewerkt worden aan verandering, afbraak en wederopbouw. Vele chakra's van de aarde moeten van nieuwe krachten worden voorzien. In de blauwdruk van hun wezen liggen de bouwstenen klaar. De oerwezens zullen werken, ieder op hun specifieke wijze, wereldwijd, aan de heropbouw. Zij zullen het licht van de sterren gebruiken om bepaalde voedingsstoffen over te brengen en te verwerken in steen en plant. Veel van deze wezens werken 's nachts om het heldere sterrenlicht op te kunnen vangen. Anderen werken juist overdag om het zonlicht te transformeren en via een bepaald systeem groeizaam in te kunnen brengen. Ook dier en mens krijgen een gespecialiseerde begeleidingsvorm er bij.

De belofte om de aarde te helen wordt hierdoor duidelijk zichtbaar gemaakt. Europa heeft er vanaf vandaag een krachtige bron van scheppend en verzorgend licht bij gekregen. De ingang wordt bewaakt. In een straal van kilometers zie ik een beschermend helder licht. Het zal geen onbevoegde toegestaan worden om op energetisch negatieve wijze deze omgeving te betreden. Er is derhalve een flinke periode van ombouwlicht nodig geweest om alles in deze omgeving zodanig te prepareren dat èèn en ander ook daadwerkelijk gestalte kan krijgen en te zwaar licht ter plekke geneutraliseerd kan worden.

Ik begrijp nu waarom ik naar deze plaats moest verhuizen. Een drielandenpunt. België, Nederland en Duitsland komen hier bij elkaar. Er zit hier een oeroud aardepunt, waarlangs in heel oude tijden de dnastrengen voor de scheppingspatronen binnenstroomden en er wordt gebruik gemaakt van dit heropende punt om de nieuwe energie te transporteren. Ook wonen hier veel mensen uit diverse culturen; o.a. italianen, grieken, turken, marokkanen, polen, oostduitsers. Velen zijn hierheen gekomen vroeger om in de diverse mijnen die hier aanwezig zijn te werken. En dat is niet voor niets zo. Allen hebben zij hun steentje bijgedragen om dit transformatiepunt op te bouwen. Velen weten dit natuurlijk absoluut niet bewust. Maar dat er vandaag iets groots in werking wordt gezet is duidelijk.
We voelen ons alsof we in het centrum van een zware storm hebben gezeten en moeten letterlijk even bekomen van de doorstane trillingen. 
We zijn ons er van bewust dat ons samenzijn belangrijk is en dat onze plaats van leven een byzondere plaats is. De komende jaren ligt hier nog een schone taak op ons te wachten die we met liefde willen invullen.

De mythologische wezens die in sprookjes en oude verhalen voortleefden, waardoor de blauwdruk bewaard werd keren terug. Nu. Zij zijn werkelijk prachtig om te zien, een ongekende schoonheid dragen zij mee. Zuivere, liefdevolle trillingen zenden zij uit. Er is alleen maar verzorging, koestering, schepping voelbaar in hun wezen. Ieder wezen draagt de kenmerken van zijn taak met zich mee. Ik zie vuur/water/lucht/aardewezens in vele vormen. Sommigen van hen zijn zeer lange tijd niet in de buurt van de aarde geweest. Zij hebben vormen die onbenoembaar zijn. Velen hebben zelfs geen vaste vorm, maar bestaan uit vloeibaar licht die op de plaats van handeling zijn kracht loslaat en in symbiose met de omgeving zichzelf weer oplaad. Het is werkelijk schitterend. Vele engelen begeleiden dit proces.

Het donker is volledig verdwenen nu, het licht is krachtig en zuiver. Enorme stromen bewegen zich door de atmosfeer. Ons bewustzijn moet sterk zijn om dit te kunnen verdragen. De plaats waar we wonen krijgt een heel hoog energetisch gehalte. De bouwstoffen die nodig zijn om te kunnen werken worden hierlangs vervoerd. We beloven dat de zuiverheid van dit proces bewaard en bewaakt zal worden.

Zedekia maakt een diepe buiging en trekt zich terug. Het is een groot kosmisch meester, met kennis over vele zaken. Hij is degene die de nieuwe trillingen zal begeleiden en van nieuwe informatie voorzien. We zullen zeker nog van hem horen.

Print Friendly, PDF & Email