De verandering.

De verandering.

De kern van de aarde is zich aan het omvormen.
Vanuit de middenkern verspreidt zich een gloednieuwe substantie. Ingebracht door onze lichtfamilies.
Er hangt een lichtlila kristallen gloed om deze substantie heen. De substantie is vanuit vele richtingen geprepareerd en ingebracht. Het heeft een universele draagkracht in zich. Als de zon die begint te schijnen aan de hemel…zo komt deze gloed op in het hart van de aarde. Het zal in snel werkend tempo groeien. De sterren om ons heen dienen als geleidepoorten om de elementen die nodig zijn om deze substantie op te bouwen door te laten. De harten van vele zielen op aarde die WETEN dat dit gebeuren moet leveren de stroom aan. Heldere krachtige lichtdeeltjes, opgevuld met nieuwe moleculen, elementaire deeltjes, nieuwe DNAcodes. Tot nu toe wereldvreemde scheikundige verbindingen komen er in voor. Het gaat er in hoog tempo aan mee werken om de DNAstructuren binnen de aardse generaties te veranderen. Om vervuilde materie op te nemen en te transformeren in de tijd van Nu. De gloed zal zich opbouwen en om alles en iedereen een transformatiezone leggen. Om groepsprocessen, familiegeneraties, individuen heen zal deze gloed zichtbaar worden en DE transformatie van de komende tijd helpen voltooien. Niemand ontkomt hieraan. Ook al wordt het nog niet opgenomen door een ieders bewustzijn, er om heen gelegd wordt het wel. Met de opening van de sterrenpoort op 7 juli is er een belangrijke instroming van kosmisch licht op gang gebracht. De schaduwwereld weet dit en heeft juist op die datum dood en verderf gezaaid. In de hoop dat we ons laten afleiden en in de angst van het moment de energie niet laten stromen. Het is een machtige poort die zich juist op deze datum heeft geopend op de zevende dag van de zevende maand in het jaar 2005 ( 2 en 5 maakt 7 ). Een moedige kracht maakt zich los en zegt het kwaad de wacht aan. Waarop het kwaad terug zal slaan en van zich doen spreken. Tevergeefs….de instroom is begonnen, het licht bouwt zich op en is niet meer terug te dringen. Daarom vraag ik u in deze maand van het leeuwensterrenbeeld de moed te vinden om hier aan mee te werken. Niet in de angst te kruipen, maar hem onder ogen te zien als een reëel gevaar. Angst verlamd en moed overwint alles. Het adrenalinegehalte van de wereld mag een goede oppepper krijgen. Dat lukt als de angst tot zwijgen wordt gebracht, de mensheid overeind blijft staan en het leeuwenlicht toelaat. We moeten geen aandacht schenken aan de modderstromen die zich over deze prachtieg substantie heen willen leggen. Door dit nieuwe licht op te slaan in ons hart en onze ziel, kan het kwaad er niet bij. Door dit licht in het hart/de ziel van de aarde te leggen beschermen we met onze aanwezigheid hier de geboorte van deze nieuwe kracht.
Wees er van overtuigd dat je een strijder bent in dienst van de engel Michaël, geboren met leeuwenkracht om in de tijd van het leeuwenlicht te leven en een waardig bewaker te zijn van dit hemelse licht. 
Het licht wordt verborgen voor schaduwogen, het wordt weggehouden van schaduwharten. Men zal doen alsof men het bezit, maar het IS NIET ZO. De werkelijke waarde van dit licht is verborgen in de harten van hen die door de lichtfamilies zijn verbonden met de universele kracht en derhalve volledig onbereikbaar voor schaduwhanden. U bent wel te raken hier op deze wereld, niet de substantie die in uw hart ligt. Wees daarom moedig, vergeet de angst en treedt het kwaad met open harten tegemoet. Dan bent u niet te raken, nog te doden, nog te breken. Er is bescherming om en in u. Uw bewustzijn wordt omgeven door een aureool van helder licht. Blijf daarin aanwezig; er overkomt u niets. Het kwaad zal proberen u uit uw tent van heilig licht te lokken. Treedt niet naar buiten, maar blijf uzelf omvat weten door de bescherming van het universele licht. Laat u niet verleiden door welke oorzaak dan ook om uit uw koepel te stappen. BLIJF ER IN AANWEZIG. Voel door uw harten het nieuwe licht stromen, voel u verbonden met de sterren en het heelal en via uw voeten met de helderheid van de nieuwe kern van het geboortelicht van uw wereld. Handel niet te snel, houd uw emoties in toom en blijf dicht bij uzelf. Of verenig u met anderen die volledig leven in deze wetenschap en kracht. Verbind u massaal in deze trilling en maak uw bewustzijn en het wereldbewustzijn sterker dan ooit. U hebt de laatste tijd weer vele testen gehad die er op gericht waren om uw kracht te versterken. Vaak voelde u zich eenzaam en krachteloos. De verleiding was groot om uw boosheid te gebruiken.Maar onderhuids ontwaakte de nieuwe kracht en bouwde deze zich in stilte op. En deze kracht is het die uw stilzwijgende, liefdevolle wapen zal zijn tegen het door het kwaad aangebrachte leed. De littekens en scheuren die zich in het aura van de wereld hebben gevormd zullen zo spoedig mogelijk geheeld worden en verzacht. Een team van lichtwerkers is aanwezig om uw lichtstelsel heen en doen er al het mogelijke aan om angstwekkende situaties in de kiem te smoren. De blauwgroene trilling van het aquriustijdperk draagt de energie van de heling over van ziel naar ziel, van geest naar geest, van mens naar mens. Een ieder die valt door de hand van het kwaad zal opgeraapt worden en op byzondere wijze geheeld in het hart van de kosmos. Gedenkt hen die vallen en zich opofferen in deze strijd. Velen doen dit bewust. Zij staan als een muur van helder licht tussen geboorte en het sterven in en wisten aan het begin van dit leven wat er van hen gevraagd zou worden. gednekt hen in uw gedachten, levens en harten. U bent allen werkzaam om deze nieuwe geboorte tot stand te brengen. Niet zij die geloven dat zij dood en verderf moeten zaaien ontmoeten de hun toebedachte hemelen, maar zij die sterven door hun hand. Zij hebben dit deel van de hemel al met hun geboorte op aarde nergezet. Deze kan hen niet ontnomen worden, nog raken zij verdwaald. Met het vrijkomen van hun ziel laten zij juist dit deel van de hemelen los en verlichten de plaats van aanslag tot in de verre omtrek. U op aarde ziet het verdriet en de dood. Wij in de kosmos zien de geboorte van het licht opspatten. Op vele plaatsen tegelijk. Onbewust werkt het kwaad dus eigenlijk het licht in de hand. Degenen die zij doden zijn meestal al verlicht en laten met hun heengaan een stukje van deze verlichting op aarde achter. U zou de verbazing moeten zien in de ogen van de zelfmoordenaars die hun doel voorbij schieten, het is werkelijk vermakelijk. Begrijpt u nu waarom zo veel van deze zielen juist door hun sterven tot leven komen. Allen leren zij hier een les uit. De bom van verderf, veroorzaakt een kettingreaktie van lichtontploffingen die op grote schaal loskomen. Zo werkt u allen mee – op geheel eigen wijze – om de transformatie te voltooien. Niet altijd zijn de gebeurtenissen emotioneel te begrijpen of te doorgronden. Maar weet dat niets buiten het Plan van de meesters geschiedt en dat zelfs het kwaad hier in meewerkt….op zijn eigen wijze. Door het kwaad een podium van handeling te geven, scheppen wij de illusie dat zij de macht in handen hebben…niets is echter minder waar. Door hen met eigen middelen te laten werken, openen zij juist de poorten naar het licht die velen onbewust met zich meedragen. Het bereikt een omgekeerd effect, wat echter nu voor aardse ogen niet te zien is. Houd daarom letterlijk moed vrienden van deze aarde en laat u niet ontmoedigen door wat u aan de oppervlakte ziet of voelt. Alles is net even anders dan dat de tijd aan u laat zien. Blijf in uw kracht, weten en licht en alles zal zich voltrekken volgens de juiste patronen.

Print Friendly, PDF & Email