De keuze

De keuze

Nu de schaduwwereld zijn poorten open zet en vele zielen de gelegenheid geeft om terug te keren naar een lichter pad van ZIJN, wordt het tijd om na te denken. De laatste weken hebben zich vele visioenen aan mij getoond. Ook ben ik herhaaldelijk opgehaald door de lichtmeesters en met name Meester Jezus ( omdat de paastijd nu eenmaal rondom zijn energie gecentreerd is) en ben ik met hen door vele dimensies gereisd. Al vele eeuwen ben ik onder leiding van diverse lichtmeesters werkzaam in de lagere astrale gebieden van leven. Ik heb daarom altijd levens op aarde moeten kiezen, waarin de lagere bewustzijnslagen bereikbaar bleven, die dan vervolgens door de hogere energietrillingen aangetrild konden worden. Dat maakt het voor mij mogelijk ( omdat ik geen persoonlijke binding met het hogere of lagere heb) om overal te kunnen werken. Ik heb door mijn levens heen vele zielen gekend, in alle afstemmingen van het leven en ik heb deze zielen ook alle kanten op zien reizen. En daar bedoel ik mee te zeggen dat door alle trajecten heen het woord KEUZE altijd de leidraad is geweest. Er zijn vele parallelle werelden die ogenschijnlijk synchroon lopen met de drie dimensionale wereld, maar die toch weer anders zijn opgebouwd. Alsof de drie dimensionale wereld een soort van keuzestation is, waarbinnen verschillende afstemmingen bereisd kunnen worden. Door de tijden heen zijn er op deze wijze vele verschillen 3D werelden ontstaan, die onzichtbaar door elkaar heen lopen, soms elkaar raken, maar vaak genoeg ook geen enkel raakvlak met elkaar meer hebben. Dat komt doordat de persoonlijkheid van iedere ziel in die werelden in staat gesteld wordt zichzelf te verheffen of niet. Zelfs binnen de zwaarste ( zwartste) afstemmingen bestaan er doorgroeimogelijkheden. Als er dan een bepaald platform behaald is binnen de zielsafstemming, verhuist de identiteit van die ziel naar de 3D wereld die het beste bij de gesteldheid past. Zo is de driedimensionale ziel van een op aarde levend mens enorm versnipperd geraakt. Hij leeft hier op aarde, in een karmische cyclus, maar blijkt in parallelwerelden ook zulke cyclussen te doorlopen. In de astrale werelden komen deze zielswerelden tezamen en vanuit deze werelden is het mogelijk om je binnen de vele cyclussen te verplaatsen. Of om steeds meer energie mee te nemen naar werelden die van een hogere energiefrequentie zijn. Ik weet dat dit moeilijke kost is, maar probeer toch om het te begrijpen. Alleen dan kun je jezelf nl voorstellen dat je zielsgesteldheid op vele niveaus en in vele dimensies tegelijk leeft en zijn werkelijkheid beleeft. Nu de sluiers tussen alle werelden in steeds dunner worden, gaan we deze werelden steeds beter zien en voelen. Zo merken we in deze tijd dat de aarde bevolkt wordt door zielen die in veel van deze afstemmingen hun wortels hebben uitstaan. Ook merken we dat de mens hier op aarde zijn best doet om de trillingsfrequentie van zijn tijd te verhogen. Heel veel aandacht gaat er naar onze NU wereld. Omdat in onze afstemming de doorgroei het best zichtbaar is. Omdat het magnetisch veld in onze wereld daardoor groeit, trekt dit steeds meer zielen aan uit parallelle werelden die aangetrokken worden door het licht. Soms om dit licht te dwarsbomen, vaak om in dit licht letterlijk “ helderheid” te vinden. Zo ben ik de laatste weken door vele parallelwerelden gereisd om de stemming te “ peilen”. We hebben met elkaar geconstateerd dat de magnetische aantrekkingskracht van onze tijd heel diep doorstraalt in het onderbewustzijn van de vele zielen in deze parallelwerelden. Dit heeft geleid tot ontevredenheid en oproer in deze werelden. Men ging steeds dieper invoelen dat het ergens anders      “ beter’ moest zijn. Men werd weer ontevreden  Tijd om op weg te gaan dus, in dit geval naar  huis. Gek genoeg misschien in jullie oren, is voor veel van die zielen de aardetijd van ons bewustzijn THUIS. Door het openzetten van de tijdspoorten tussen de parallelwerelden in komen er NU vele zielen naar HUIS. Waar is dat thuis dan? Thuis is het NU zoals wij het beleven, maar thuis is vooral de gesteldheid van je ziel die zich in deze wereld in JOU bevindt. Jouw energie, jouw ontwikkelingsweg heeft er toe geleidt dat veel van deze zielen in JOU de basis zoeken voor hun verdere leven. Je zou kunnen zeggen dat je tot nu toe incompleet was, maar dat jouw magnetische aantrekkingskracht ( lees je ontwikkeling van NU) er in slaagt houvast te bieden aan zielsdelen van jezelf die ooit andere3Dpaden hebben gekozen. De paden van verleiding, macht, frustratie enz. iedere emotie heeft wat dat betreft wel een parallelwereld gecreëerd die ook weer uit allerlei geledingen bestaat. Ooit heeft iets in jou het directe pad naar de 4dimensionale wereld verlaten en zijn er allerlei splitsingen ontstaan. Als je jezelf tekort gedaan voelt om welke reden dan ook, dan is de verleiding groot om in de valkuil van de verleiding te stappen en een zijpad te nemen. Gek genoeg ben ik op mijn reizen door deze werelden heel veel zielen tegen gekomen die o.a. door de emotie van het tekort gedaan voelen de andere afslagen hebben genomen. Jammer genoeg is deze emotie er één met een heel sterke eigenheid en is de voedingsbodem hiervoor “ ontevredenheid” . Deze twee emoties kunnen een mens heel sterk van zijn pad aftrekken. Om zodoende steeds dieper en dieper in deze parallelwerelden terecht te komen. Want wat deze ziel zoekt, vindt hij juist niet in deze subwerelden. In deze werelden draait alles om dezelfde trilling en worden de emoties die mensen meenemen versterkt door de spiegelende energie in hun bewustzijn. Zo zijn veel mensen dieper en dieper afgedaald in hun onderbewustzijn en de weg veelal kwijt geraakt. Ik ken  werelden die geregeerd worden door machtige entiteiten die vele zielen naar zich toe lokken door hen allerlei valse voorstellen te doen, waardoor velen na het binnentreden van deze bewustzijnspoort ver weg van de hoofdweg zijn geraakt. En let wel; door eigen keuze. Niemand wordt tegen zijn wil meegenomen naar een plaats waar hij liever niet wil zijn. Er is altijd de weg van de KEUZE. Als je jezelf echter tekort gedaan voelt en je ontevreden bent, kan elke weg aanlokkelijker zijn dan de weg die bewandeld wordt. En dat is de valkuil geweest waar velen in zijn gevallen. Door niet in zichzelf te geloven en houvast te zoeken in wie zij zijn, hebben ze hun houvast in anderen gesteld. Deze “ anderen” dragen door die keuze de verantwoordelijkheid met zich mee om deze zielen in hun emotie van dat moment te voeden en reken maar dat zij dat gedaan hebben. De lagere bewustzijnswerelden zitten vol met overvoede zielen. Zielen die door een bepaalde energie overvoerd zijn geraakt, waardoor zij vergiftigd zijn door de kwaliteit van dat voedsel en  in een steeds dieper TEKORT zijn geschoten. En dat tekort hongert dusdanig uit dat er holheid ontstaat in de ziel, een leegte die door bijna niets meer gevuld kan worden. Veel zielen in deze tijd, in het moment van NU geboren zijn bezig om die tekorten weg te werken. Dat wil zeggen dat ze steeds weer geconfronteerd worden met de emotie die hen in eerste instantie zo ver van het pad af heeft getrokken. Dus als je een bepaald repeterend thema in je leven kent, weet dan dat dit jouw valkuil is geweest, waarlangs jouw ziel de parallelle werelden in is getrokken. En dat je bezig bent om in alle redelijkheid deze valkuilen en tekorten te doorzien waardoor je leert dat je NIET van de weg af moet gaan, maar er juist OP moet blijven. Doorzetten, niet opgeven, je lijn uitstippelen en geen enkel ander persoon buiten jezelf verantwoordelijk stellen voor jouw geluk en welzijn. Jij hebt het nl in je om op elk moment van de dag te kunnen besluiten dat er redenen genoeg zijn om WEL gelukkig te zijn. Omdat de zon schijnt, omdat je gezondheid goed is, omdat…vul maar in….er zijn dagelijks redenen genoeg te vinden die je uit het tekort halen dat in je celbewustzijn zit. Je hebt geen tekort,je hebt tekorten gecreëerd en daardoor ben je ondervoed geraakt. Elke dag zie ik het weer om me heen dat veel mensen niet in staat zijn om gelukkig te zijn met wie ZIJ ZELF zijn. Altijd moeten anderen de tekorten aanvullen die ze zichzelf niet geven. 
De vele parallelle 3Dwerelden hebben de energie van ons lichtstelsel uit balans getrokken. Meer en meer werd de fysieke werkelijkheid van onze tijd vacuüm gezogen door de uitgehongerde zielsstructuur van de nevenwerelden. En 2000 jaar geleden zijn we begonnen met het herstel hiervan.
Het verheugt me te melden dat de zielsgesteldheid van veel mensen in de Nu tijd dusdanig sterk geworden is, dat de aantrekkingskracht groeit en dat daardoor hun zielstructuren in de nevenwerelden op weg zijn gegaan naar HIER. En in het NU van de paastijd zwaaien de poorten tussen deze werelden open. Vele zielen zijn op weg om zichzelf te herontmoeten in het licht van deze gebeurtenis. ( lees hierover het verslag van de healing avond van 25 maart). Zij zullen opnieuw voor de keuze worden gesteld. Vanuit welk standpunt gaan zij de wereld bekijken? Hoe doorleven zij de energie van het moment? Gaan zij dit aanvullen en voeding geven door de vreugde van het THUIS komen, of zullen zij onmiddellijk ontevreden worden omdat er iets aan de roomservice ontbreekt. Wat een kans voor de mensheid. Weer een belangrijk doorgroeimoment. Ik weet dat er vele zielen dankbaar zullen zijn voor de zielshereniging in hun bewustzijn. De Yin en de Yang, Mannelijke en Vvrouwelijke energie, het Goddelijke en het Aardse, het Licht en de Duisternis…er zullen vele benamingen aan gekoppeld worden die uiteindelijk hetzelfde feit onderstrepenPrachtige woorden die de lading niet zullen dekken, want in de praktijk komt het er op aan of deze energie werkelijk het voedingssupplement wordt van deze tijd. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. 
Ik weet dat er ook zielen zullen zijn die hun thuiskomst met ontevredenheid zullen besmeuren en hun vieze voeten niet aan de mat zullen afvegen, maar met de modder aan hun voeten het schone huis betreden. Omdat zij vinden dat ze dat recht hebben…..
Daarom wil ik jullie vragen om door ieders ogen heen de werkelijkheid te willen zien. Laat niemand in je innerlijk huis toe die ontevreden, boos of brutaal is.
Het gaat niet alleen om jou, het gaat om het innerlijk huis van de hele wereld. Daar passen geen emoties meer in die zich tekort gedaan voelen en daardoor ontevredenheid uitstralen.
De zielen die vanuit de parallelwerelden de keus zullen maken om hier te blijven, die zich in ons liefdevol hart samenvoegen, moeten door onszelf heropgevoed worden. WIJ zijn verantwoordelijk voor ze en niemand anders. Leg al die kleine, innerlijke, ontevreden stemmetjes het zwijgen op. Jij mag dat doen, ze zijn tenslotte niet voor niets naar ONZE wereld gekomen ipv andersom. Besef steeds beter dat juist jouw kracht en doorzettingsvermogen het NU in zich heeft om deze te herbergen in een liefdevol huis. Laat je niet verleiden door hun kinderlijk gedrag. Jij bent volwassen, sterk in jezelf en je draagt de volle verantwoordelijkheid voor JOUW leven. Maak keuzes, als je nu niet kiest voor een duidelijk standpunt of doel,  zweef je in tussenwerelden( onduidelijkheden)  en wordt je bewustzijn meer en meer daar naar toe getrokken ipv andersom. De poorten staan open, de uitwisseling komt op gang. Duizenden engelen begeleiden dit proces. Duizenden lichtmeesters en vele miljoenen in elke afstemming in en rondom ons lichtstelsel bidden en hopen voor ons dat we de “ afgedwaalden” in onze eigen harten zullen opvangen en verzorgen. Dat we hen het zwijgen opleggen als ze weer beginnen te morren. Dat we sterk genoeg zijn om hierdoor het draagvlak van onze wereld weer te vergroten.

De Centralisatie is begonnen en kan niet meer gestopt worden. Alle energie wordt naar DIT punt van ZIJN gericht. We staan in het oog van de storm. Jij bent het Centrale Punt. Vanuit jou ontstaat de storm en naar jou toe zullen de winden waaien. Daarom sta je in het oog van de storm, in de stilte, zodat je altijd je rust kan hervinden.
Ik maak dit op energetisch vlak nu al weken mee en ben er diep van onder de indruk. Zelfs heel vaak moe er van. Ook omdat 2000 jaar van afdalen en Non-stop aan dit thema werken in een versneld programma terecht komt. 
Nu alle poorten openstaan en er voor iedereen een kans en richting geboden wordt om naar het Centrale Punt te komen, stopt er een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik zal niet meer afdalen naar lagere astrale werelden of parallelwerelden. Dit kruis hoeft niet meer gedragen te worden. De laatste weken samen met de lichtmeesters doorgebracht in al deze bewustzijnsniveaus zijn de heftigste geweest van mijn 2000 laatste levensjaren.  
Ik weet dat er velen zijn die onbewust of bewust dit net zo hebben ondergaan als ik hierboven beschrijf, maar er veelal geen handen en voeten aan kunnen geven. Daarom doe ik het voor jullie.

 

Ik wens jullie de vrede tot in lengte van dagen….

Print Friendly, PDF & Email